francine

Manager Bedrijfsvoering Cluster Jeugd GGZ 32 uur

Organisatie

GGZ Delfland is een organisatie in Delft, Westland Oostland, Nieuwe Waterweg Noord en Rotterdam, die zich inzet voor mensen met een tijdelijke of blijvende psychiatrische stoornis, ongeacht leeftijd. Op een kwalitatieve wijze wordt diagnostiek, behandeling, consultatie en preventie geleverd met aanvullend daarop dagbesteding en begeleiding.
Op diverse locaties in het werkgebied biedt de organisatie de diensten aan, zodat ze dicht bij de klant zijn en snel op diens vraag in kunnen spelen en een passend aanbod kunnen leveren.
Het is een ondernemende organisatie wat blijkt uit de diverse en nieuwe samenwerkingsverbanden die zij continu zoeken en vinden.
Onderdeel van de organisatie is Kinder- en jeugdpsychiatrie, speerpunt van de organisatie met als doel om in de komende jaren te groeien. Op dit moment wordt er in zorgprogramma’s en zorgpaden gewerkt. Per 2011 wordt er gewerkt volgens een regionale indeling, waarbij het werkgebied verdeeld is in Rijnmond en Haaglanden. Voor de regio Haaglanden zoeken we een manager, die duaal werkt met de inhoudelijk verantwoordelijke specialist.

De Functie

Je geeft leiding aan een multidisciplinair team van ongeveer 25 fte medewerkers op HBO + en WO niveau en het secretariaat met 6fte. Je geeft leiding aan het veranderproces van het werken conform zorgprogramma’s naar de regio-indeling, met een specifieke verantwoordelijkheid op het gebied van bedrijfsvoering. De verwachting en doelstelling zijn om te zorgen dat de logistiek voor de patiënt logisch en efficiënt ingevuld wordt, je het primair proces optimaal ondersteund en dus zorgt voor een goede afstemming tussen vraag van de cliënt en kennis van de professionals. De nieuwe structuur brengt beweging met zich mee, letterlijk en figuurlijk. Dat betekent kansen, een andere manier van werken, die soms gewenning zal vragen en soms onvrede zal oproepen.
Om te komen tot effectieve behandeltrajecten moeten de professionals zich bewust zijn van de noodzaak van de normen, zoals afgesproken met de zorgverzekeraars bijvoorbeeld. Het zelfoplossend vermogen stimuleer je door de effectiviteit op de agenda te houden, je medewerkers het plezier te laten zien om niet alleen kwalitatief goed werk te verrichten, maar ook binnen de afgesproken financiële kaders. Onder jouw leiding ontstaat flexibiliteit, klantgerichtheid en verantwoord ondernemerschap. Een driehoek die in balans is als het gaat om kwaliteit en financiën. Je onderhoudt en bouwt verder aan een netwerk, zodat vanuit samenwerkingsverbanden nog meer slagkracht gemaakt kan worden. Je verbindt de ontwikkelingen, die spelen binnen en buiten de organisatie en vertaalt beleid en praktijk over en weer ter verbetering van het werkproces. Je creëert voor de medewerkers een optimaal werkklimaat door te faciliteren in heldere doelstellingen en communicatielijnen, goede werkprocessen en informatie en duidelijke besluitvorming. Je doet de verzuimbegeleiding zelf en wordt daarin administratief ondersteund. Je bent budgetverantwoordelijk en doet voorstellen voor de materiële-, personele- en investeringsbegroting en stuurt op resultaat.
Je legt verantwoording af aan de directeur jeugd- en ziekenhuispsychiatrie.

Het Profiel

Je beschikt over bedrijfskundig inzicht en hebt ruime ervaring in het leidinggeven. Je praktische ervaring heb je onderbouwd met een opleiding. Je hebt ervaring met het leiding geven aan (hoog opgeleide) professionals en bent in staat hen in een veranderproces mee te nemen en te positioneren. Je hebt affiniteit met GGZ. Je legt de verbinding op natuurlijke wijze tussen inhoud, proces en resultaat. Je bent ondernemend, onderbouwt initiatieven en goed in staat veranderingen op systematische wijze te borgen. Je werkt zelfstandig en hebt een goed zelfoplossend vermogen. Je bent in staat, en hebt eventueel al ervaring opgedaan, om samen te werken met je duale collega, die inhoudelijk verantwoordelijk is en je collega clustermanager in Rijnmond.
Je hebt een heldere communicatiestijl en hanteert een gestructureerde wijze van werken. Je behoudt overzicht en vertaalt ontwikkelingen in het werkveld naar mogelijkheden binnen het cluster jeugd. Daarnaast anticipeer je op de eventuele bedreigingen die deze ontwikkelingen met zich mee kunnen brengen.
Je hebt het geduld, doorzettingsvermogen en de diplomatie om met tegenstrijdige belangen en conflicterende motivaties om te gaan.

Aanbod en procedure

Het salaris is volgens de Cao-GGZ, FWG 65 , maximaal € 4749,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek afhankelijk van ervaring en opleiding.
GGZ Delfland kent een uitgebreid meerkeuze-systeem voor arbeidsvoorwaarden. Verder is er een studieregeling, een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering en vindt de pensioenopbouw plaats bij Zorg en Welzijn (voorheen PGGM).
Gesprekken bij GGZ Delfland vinden plaats in de eerste week van januari 2011.

Deel deze pagina in uw netwerk