francine 1483 80 Banner

Manager Beleid & Behandeling (24-32 uur) Nusantara Bussum en Ugchelen

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Nusantara Zorg biedt wonen, zorg en welzijn aan mensen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië. Stichting Nusantara Zorg is ontstaan uit instellingen die in 1958 klaarstonden om mensen op te vangen, die vanwege de dekolonisatie van Indonesië naar Nederland waren gekomen. Deze mensen werden ouder en hadden zorg en verpleging nodig. Nusantara en haar rechtsvoorgangers leverden deze zorg vanuit kennis van de specifieke geschiedenis en cultuur van deze doelgroep.

Stichting Nusantara Zorg staat voor cultuursensitieve ouderenzorg; zorg die georganiseerd wordt vanuit het besef dat mensen onderdeel zijn van een groep met een gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis. Nusantara is expert in het vertalen van inzicht hierin naar zo goed mogelijke persoonsgerichte zorg. Vanuit de cultuursensitieve zorg creëert Nusantara een leefomgeving waarin ouderen zich vanzelfsprekend herkend en veilig voelen. Dit is bijvoorbeeld terug te vinden in de woonomgeving, in hoe medewerkers en bewoners met elkaar omgaan, in de maaltijdvoorziening en in het welzijnsprogramma.

Het jaar 2020 is door Stichting Nusantara Zorg aangegrepen om haar missie, visie en strategie te herijken. Nusantara wil zich verder ontwikkelen in de methodiek van cultuursensitieve zorg. Het streven is een meer wetenschappelijk onderbouwde methodiek die op een bredere doelgroep inzetbaar is. De visie op persoonsgerichte zorg is eveneens herijkt. Dit gaat zich onder andere vertalen naar de inrichting van kleinschaliger en meer gedifferentieerde woonvormen, met meer individuele welzijnsprogramma’s.

Bij dit alles wil Nusantara toe naar meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij medewerkers. Voor de bewonersgroepen, maar ook voor beleid- en methodiekontwikkeling. Ter ondersteuning van de nieuwe visie is er een nieuwe besturingsfilosofie uitgewerkt. Binnen het besturingsmodel worden als eerste stap de managementfuncties opnieuw ingevuld.

Binnen Stichting Nusantara Zorg zijn ongeveer 230 medewerkers werkzaam. Daarnaast werkt Nusantara op beide locaties met een grote groep actieve vrijwilligers, passend bij de cultuur van de doelgroep. De locaties in Bussum en Ugchelen zijn goed vergelijkbaar qua omvang en zorgaanbod. In totaal biedt Nusantara zorg aan zo’n 150 cliënten. De omzet van Stichting Nusantara Zorg bedraagt ongeveer 13 mln. euro. De financiële positie is gezond en er wordt jaarlijks een positief rendement behaald. Er is een strategie ingezet om te komen tot een beheerste groei van de omzet. Voor het huis in Bussum wordt actief gezocht naar een nieuwe locatie, waarin ook de nieuwe visie op samenwonen en samenleven optimaal gestalte kan krijgen.

Nusantara heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur. De hiërarchische aansturing wordt in het nieuwe besturingsmodel gedeeld met drie managers Zorg & Welzijn, een manager Hospitality en een manager Bedrijfsvoering. Voor de beleidsontwikkeling wordt er een bestuurlijk overleg ingesteld, waarin managers, senior adviseurs en bestuurder samen afstemmen over de gewenste koers. Er gaat in het nieuwe model nadrukkelijk ingezet worden op collegiale verantwoordelijkheid en zelforganisatie, waarbij eigenaarschap van professionals, horizontale afstemming en werken volgens procesafspraken, steeds meer in de plaats komen van hiërarchische aansturing en controle.

Op dit moment kent Nusantara nog een managementstructuur met twee locatiemanagers. Eén daarvan is ook verantwoordelijk voor de behandelaren. Hier zoeken we nu een aparte manager voor.

De Functie

Als (meewerkend) manager Beleid & Behandeling ben je samen met je collega managers Zorg & Welzijn verantwoordelijk voor het totaal van de kwaliteit van zorg en welzijn van de cliënten en maak je onderdeel uit van het bestuurlijk overleg. Jouw portefeuille is naast de ontwikkeling en aansturing van de behandelaren, ook de ontwikkeling van het methodisch werken in het algemeen en rondom cultuursensitieve zorg. Uit de nieuwe visie volgt dat de aandacht meer gericht wordt op het welzijn en welbevinden van de bewoners en minder op de medische aspecten. Dat vraagt aandacht voor gedrag, zowel van de medewerkers als de bewoners. Je zorgt dat er een goede afstemming en uitwisseling van ervaring is tussen de diverse disciplines, zodat de directe groep medewerkers en vrijwilligers rondom de bewoner goed op de hoogte is van wat er nodig is.

Gezien de grootte van Nusantara is het niet haalbaar om alle behandelaren in loondienst te hebben. Vandaar dat er nu een mix is van loondienst (4: de twee psychologen, de SPV-er en de verpleegkundig specialist in opleiding), zelfstandige (twee fysiotherapeuten) en inhuur vanuit collega-organisaties (logo-, ergotherapeut en artsen. Het gaat in totaal om 10 personen. Je zorgt dat de bezetting op orde is en gaat daar samenwerkingsverbanden voor aan met andere zorgaanbieders. Je maakt goede werkafspraken met behandelaren of hun werkgever en zorgt dat het past binnen je eigen financiële kaders.

Extern leg je de nodige contacten in het netwerk van deskundigen rondom cultuursensitieve visie, methodisch werken en collega zorgorganisaties. Daarmee geef je invulling aan de bovenregionale functie als expert op het gebied van cultuursensitieve zorg. 

Het Profiel

We zoeken een leidinggevende die, eventueel meewerkend als behandelaar, zorgt dat de behandeling en begeleiding van de bewoners goed aansluit bij cultuursensitieve zorg. Je bent er bekend mee of minimaal bereid, je hier intensief in te verdiepen. Je hebt ervaring met het ontwikkelen van methodisch werken en het opstellen van beleid. Je stijl past in een omgeving van procesmatig werken en je omarmt het principe van zelforganisatie. Je voelt je verantwoordelijk voor het geheel en draagt bij aan het totaal van kwaliteit binnen de organisatie. In deze tijd van schaarste van behandelaren weet je creatieve vormen te vinden om de kwaliteit hoog te houden, met inachtneming van wetten, regels en richtlijnen. Je maakt makkelijk contact, zodat je een netwerk tot stand brengt en er een samenwerkingsverband komt, ook op het gebied van cultuur-sensitieve zorg.

  • Je bent in het bezit van een zorgopleiding op HBO+/WO-niveau (VPS/GZ-psycholoog);
  • Je hebt onlangs de stap naar manager gemaakt of wil dat doen;
  • Je hebt gevoel voor de doelgroep;
  • Je bent in staat om gemakkelijk te schakelen tussen de operationele, tactische en strategische niveaus;
  • Je bent beleidsmatig sterk.

Kortom: draag jij de ouderen met een cultuurspecifieke achtergrond een warm hart toe en wil je bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie, dan zien we je reactie graag tegemoet.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in schaal FWG 65 van de CAO VVT en het salaris bedraagt maximaal € 5.584,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast bouw je pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8%. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Je kunt tot en met 3 januari 2021 op de functie reageren via onze website www.bosmanvos.nl/vacatures.

De intakegesprekken worden vanuit ons bureau via beeldbellen gevoerd vanaf 7 januari 2021. De 1e gespreksronde bij Nusantara vindt plaats in de week van 18 januari, de 2e ronde is in de week van 25 januari. Een (case-) assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure, net als een integriteitsverklaring en referentenonderzoek. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail fvanrosmalen@bosmanvos.nl of telefonisch 06 41903994.


Deel deze pagina in uw netwerk