francine 1483 80 Banner

Manager Expertise Centrum Zuidwester (32-36 uur) Middelharnis

Sluitingstermijn

Organisatie

Zuidwester is dé zorg- en dienstverlener voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en stoornis in het autismespectrum in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. Ongeveer 2.000 medewerkers en 600 vrijwilligers zetten zich in voor zowel cliënten die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, als voor cliënten die dag en nacht volledige zorg vragen. Zuidwester biedt circa 1700 cliënten individuele begeleiding, behandeling en ondersteuning op het gebied van wonen, dagbesteding, werk etc. en bij het hebben van regie op het eigen leven. Kortom op alle leefgebieden en daarom moet de begeleiding integraal zijn. Met kernwaarden als eigenheid, gastvrij en samen geven medewerkers invulling aan hun werkzaamheden. Hierbij geldt dat er respect is voor individualiteit en dat vanuit de driehoek tussen medewerker, cliënt en diens omgeving vooral mogelijkheden gestimuleerd worden. Cliënten kunnen (jong)volwassenen zijn, ouderen of zelfs een heel gezin, wonend in één van de woningen van Zuidwester of gewoon thuis. De focus ligt op een waardevol leven en zinvol werk. De basis van de organisatie zijn de zelfverantwoordelijke teams. Een team is, uitgaande van de individuele ondersteuningsvraag van de cliënt, verantwoordelijk voor zowel het aanbod (zorgplan) als de uitvoering daarvan. Het draagt verantwoordelijkheden binnen de kaders die daarvoor zijn vastgesteld. Een zelfverantwoordelijk team heeft handelingsvrijheid om te komen tot de juiste oplossingen voor ondersteuningsvragen en heeft het vermogen en de bereidheid om rekenschap af te leggen ten aanzien van het eigen doen en laten. In totaal heeft Zuidwester een omzet van € 100 miljoen. Zuidwester heeft een belangrijke positie in het netwerk van regionale samenwerkingspartners. Ze is betrokken bij wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoek (academische werkplaats Tilburg) en koppelt dat aan de praktijk.
Er ligt een voornemen om per januari 2021 een fusie aan te gaan met Gors. Een organisatie die in Zeeland zorg en ondersteuning biedt aan meer dan 800 volwassenen en kinderen met (niet-aangeboren) hersenletsel, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Het werkgebied is onderverdeeld in regio’s, aangestuurd door een regiomanager. Naast de dagelijkse zorg en begeleiding zijn er behandelaren betrokken bij de ondersteuning van de begeleiding, aangestuurd door de manager Expertise Centrum Zuidwester (ECZ). Naast een multidisciplinaire aanpak, stellen behandelaren ook vanuit hun eigen discipline een behandelaanbod op dat aansluit bij de individuele vraag van de cliënt. De regiomanagers, de manager ECZ, de manager Service, de manager Strategie, Innovatie en Advies, de concern controller en de Raad van Bestuur vormen met elkaar het bestuursoverleg. Het ECZ bestaat uit diverse disciplines met in totaal zo’n 90 behandelaren, zoals gedragsdeskundigen, verpleegkundigen, paramedici, artsen en vaktherapeuten. Zij werken verspreid over het gehele werkgebied en zijn in vakgroepen georganiseerd als zelfverantwoordelijke teams met elk hun eigen voorzitter. De huidige manager van het ECZ gaat in het komend voorjaar met pensioen en daarom zoeken we bij voorkeur per maart 2020 een goede opvolg(st)er.

De Functie

Intern:

 • Je bent integraal eindverantwoordelijk voor de aansturing van het ECZ met een omzet van € 10 miljoen. De behandelaren hebben zich per discipline in vakgroepen georganiseerd en hebben een vakgroepvoorzitter als aanspreekpunt. Je hebt direct contact met de 6 vakgroepvoorzitters en je geeft op een open en laagdrempelige manier indirect leiding aan alle behandelaren.
 • Je faciliteert je medewerkers met als resultaat dat de kwaliteit maximaliseert en de efficiency optimaliseert. Je blijft het zelfoplossend vermogen en de zelfstandigheid van de medewerkers stimuleren en stemt af over beleid en hoe integrale zorg verder vorm te geven. Bovendien zorg je ervoor dat iedereen de grondhouding blijft houden om continu te willen verbeteren. Dus reflecteer je op resultaten, op ontwikkelingen en samenwerking.
 • Je stemt af met je behandelaren over noodzakelijke, mogelijke en haalbare ontwikkelingen en nieuwe diensten. Je bewaakt de financiën en stimuleert vooral om mogelijkheden op te pakken.
 • Je begeleidt de integratie van de behandelaren van Gors en Zuidwester.
 • Je realiseert praktijkgericht onderzoek waar de cliënt beter van wordt (bijvoorbeeld als het gaat om erfelijkheid en medicatiegebruik).
 • Je hebt contact met de regiomanagers, servicediensten en afdeling strategie en innovatie.
 • Binnen het bestuursoverleg draag je bij aan de organisatorische ontwikkelingen, het opstellen van gezamenlijk beleid en de samenhang tussen primair proces en behandeling.

Extern:

 • Je bent het boegbeeld naar buiten. Je profileert de kwaliteiten van de behandelaren van het ECZ naar andere zorgaanbieders en financiers.
 • Je stimuleert de inzet van kennis van de behandelaren in de eerstelijnszorg.
 • Er liggen kansen om nieuwe samenwerkingspartners te betrekken bij de behandeling en daar zet je je actief op in.
 • Je breidt de professionaliteit van het ECZ uit, hebt visie waarop te profileren valt en staat daarvoor.
 • Je bevordert het wetenschappelijk onderzoek, waardoor je het onderscheidend vermogen van het ECZ/Zuidwester naar buiten nog meer aantoonbaar maakt en de organisatie op de kaart zet als interessante werkgever.
 • Je onderhoudt de contacten met zorgverzekeraars, leveranciers, media en collega zorginstellingen.

Kortom, je voelt je als een vis in het water als het gaat om het verder ontwikkelen van het Expertise Centrum. Je legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Het Profiel

Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en minimaal 10 jaar managementervaring. Je hebt visie op en kennis van kwalitatief goede en verantwoorde zorg. Bij voorkeur heb je ervaring met integrale zorg en heb je kennis van het werk van behandelaren. Je omarmt de principes van dienend leiderschap en zelfverantwoordelijke teams.

 • Je hebt oog voor en ervaring met zowel mogelijke interne als externe ontwikkelingen/projecten. Je neemt of stimuleert initiatief. Bij eerdere werkzaamheden of werkgevers heb je met succes ervaring opgedaan in zowel de start als de implementatie van projecten.
 • Je ondersteunt de principes van dienend leiderschap en hebt ervaring met het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals. Je houdt ervan te sparren om gezamenlijk verder te komen in denken en doen. Je bent van nature een leider, een boegbeeld. Dat betekent ook dat je zichtbaar bent, zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Je bent in staat om mensen te verbinden en in beweging te brengen. Je onderbouwt je motieven, maar laat je ook inspireren en overtuigen door anderen. Dit doe je door duidelijk te blijven over de koers en verwachtingen. Je biedt kaders en structuur als het om de administratieve processen gaat en daarbinnen biedt je ruimte om tot eigen oplossingen te komen.
 • Je hecht waarde aan wetenschappelijk onderzoek en pleit voor uitbreiding waar mogelijk.

Om je eigen rol en de dienstverlening van het ECZ goed te positioneren, ben je zowel communicatief als schriftelijk vaardig. Kortom, op jou is van toepassing dat je:

 • Bedrijfsmatig inzicht hebt.
 • Stevig in je schoenen staat.
 • Ontwikkelings- en oplossingsgericht bent.
 • Proactief en toegankelijk bent.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in de schaal FWG 75 van de CAO Gehandicaptenzorg met een maximaal salaris van € 7.741, = bruto per maand op fulltime basis (36 uur). Daarbij bouw je pensioen op bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8%. Je kunt t/m 8 december 2019 op de functie reageren via onze website. De intakegesprekken bij Bosman & Vos in Rijswijk worden gevoerd in de week van 9 december 2019. De selectie- en adviesgesprekken vinden in de week van 6 en 13 januari 2020 bij Zuidwester in Middelharnis. Een (case)assessment kan deel uitmaken van de procedure en is in de week van 20 januari. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail fvanrosmalen@bosmanvos.nl of telefonisch 070-3072980.


Deel deze pagina in uw netwerk