ingrid

Manager facilitair bedrijf 36 uur (Zwolle)

Organisatie

Trajectum is een organisatie gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond. De organisatie streeft naar het bieden en bereiken van professionele en wetenschappelijk onderbouwde zorg in alle levens- en ontwikkelingsfasen van de cliënten. De hulp aan mensen die in de knel zitten met zichzelf en de omgeving richt zich nadrukkelijk op de hele behandelings-, en begeleidingsketen van gesloten en beschermd wonen tot ondersteuning bij zelfstandig wonen. Dat wordt geboden aan cliënten met of zonder een forensische achtergrond. Trajectum biedt ketenzorg: ze zijn in staat om de cliënt gedurende gehele behandeling tot resocialisatie en uiteindelijke uitplaatsing zorg op maat te bieden. Trajectum is ambitieus en wil een innovatieve nichespeler zijn op deze markt. Stichting Trajectum is in oktober 2004 ontstaan uit de al bestaande samenwerking tussen Hoeve Boschoord en Hanzeborg. Bij Trajectum zijn circa 1500 mensen werkzaam. De instellingen bewegen zich met hun aanbod aan gespecialiseerde individuele zorg op het grensvlak van de gehandicaptenzorg, psychiatrie en justitie. De geboden hulp kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij de bijzondere doelgroep en een integrale benadering van de hulpvragen.

Het Facilitair Bedrijf van Trajectum levert producten op het gebied van Hoteldiensten, ICT, Technische Dienst, Inkoop, BHV en het servicebureau aan alle RVE’s van Trajectum. Het doel van het Facilitair Bedrijf is om cliënten een optimaal verblijf te garanderen en medewerkers in staat te stellen zo goed en efficiënt mogelijk hun werk te kunnen laten doen. Binnen het Facilitair Bedrijf zijn circa 130 medewerkers werkzaam. Recent is een quick scan van de afdeling gemaakt en een advies uitgebracht over de nieuwe organisatiestructuur, de harmonisatie (en centralisatie) van de diverse afdelingen, het verbeteren van de effectiviteit en efficiency, het ontwikkelen van Trajectum breed beleid en het inrichten van het servicebureau. Voor deze RVE zoeken wij een nieuwe manager die deze organisatieverandering gaat begeleiden en zo de dienstverlening van het Facilitair Bedrijf op een professioneel niveau kan brengen.

De Functie

De manager facilitair bedrijf stuurt direct 5 operationeel managers (servicebureau, inkoop, hotel, TD en ICT) en een coördinator BHV aan. U geeft indirect leiding aan circa 85 FTE. U bent verantwoordelijk voor een begroting van € 13 miljoen.
Van de nieuwe manager wordt het volgende verwacht:

  • verder ontwikkelen van de strategische visie op facilitaire dienstverlening bij Trajectum;
  • leiding geven aan de inhoudelijke organisatieverandering (wat kan centraal/wat moet decentraal) en het begeleiden van de personele gevolgen;
  • verder aanpassen van de organisatiestructuur (bv. inrichten van back- en frontoffice activiteiten);
  • bijdragen aan de inrichting van de afdelingen (o.a. samenvoegen hoteldiensten en technische dienst en opzetten van het servicebureau);
  • de kwaliteit van de dienstverlening verder verhogen;
  • realiseren van de diverse projecten voortkomend uit de aanbevelingen;
  • harmoniseren van procedures en werkwijzen zodat schaalvoordelen kunnen worden benut;
  • ontwikkelen en implementeren van professioneel beleid (o.a. over centrale inkoop) op het gebied van facilitaire dienstverlening;
  • bijdragen aan het strategische organisatiebeleid
  • deelname aan het MT

U rapporteert aan de Raad van Bestuur en u bent lid van het MT.

In deze functie bent u, kort gezegd, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Facilitair Bedrijf van Trajectum naar een flexibele, veranderingsgezinde, transparante, efficiënte en effectieve dienstverlener die hoogwaardige kwaliteit levert. Vanwege de transitie wordt de nieuwe manager aangesteld voor de duur van het veranderingsproces (waarschijnlijk 2 – 3 jaar).

Het Profiel

Voor deze functie zoeken wij kandidaten met WO werk- en denkniveau, met een afgeronde HBO – opleiding facility management (of hieraan gelieerd), aangevuld met een management opleiding en ruime leidinggevende ervaring. Of u hebt een afgeronde WO opleiding bedrijfskunde (of aanpalend) met ruime management ervaring in het facilitaire werkveld. U bent goed ingevoerd in de actuele ontwikkelingen op facilitair gebied. U hebt meerdere malen organisatieveranderingen begeleid en complexe verandertrajecten geïmplementeerd. Als leidinggevende hanteert u een coachende stijl, hebt u een constructieve houding en bent u in staat om op meerdere niveaus te schakelen. U hebt meerdere malen organisatieveranderingen begeleid en complexe verandertrajecten geïmplementeerd. U bent in staat om een strategische koers uit te zetten, beleid te ontwikkelen, uit te dragen en in te voeren. Dit kunt u zowel zelfstandig als in teamverband.

U bent een dienstverlener pur sang en combineert een stevige persoonlijkheid met verbindende kracht. U hebt oog voor efficiency en effectiviteit en u bent in staat om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen terwijl u de organisatieveranderingen doorvoert. U bent zowel conceptueel als communicatief sterk. U behoudt met gemak het overzicht en u bent analytisch ingesteld. In deze functie moet iemand initiatiefrijk en creatief zijn. Uiteraard beschikt u over sociale vaardigheden als tact, luistervaardigheid, overtuigingskracht en het overbruggen van belangentegenstellingen. Vanwege het ambulante karakter van de functie dient u in het bezit te zijn van een eigen auto.

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal tussen € 5.731,= en € 6.926,= bruto per maand (fwg 70/75 CAO Gehandicaptenzorg). In eerste instantie wordt een jaarcontract geboden. Informatie over de functie kun je opvragen bij Ingrid Venekamp.
De intakegesprekken bij het bureau Bosman & Vos vinden plaats tot 21 augustus. De eerste ronde gesprekken bij Trajectum worden op maandag 27 augustus gevoerd.
Als u eerder hebt gesolliciteerd op deze vacature bij Trajectum, heeft opnieuw reflecteren geen zin.


Deel deze pagina in uw netwerk