nicoline

Manager JGZ GGD Gelderland-Zuid (36 uur) Nijmegen

Sluitingstermijn

Organisatie

GGD Gelderland-Zuid is de gezondheidsdienst voor 16 gemeenten in de regio's Nijmegen en Rivierenland. Het uitgestrekte werkgebied heeft ruim 536.000 inwoners. De GGD werkt als verlengde arm van de gemeenten samen met burgers, welzijn-, sport- en zorgorganisaties en met de veiligheidspartners. De GGD voert een divers takenpakket uit op het gebied van publieke gezondheid. De taken zijn gericht op het beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid. De GGD heeft circa 400 medewerkers in dienst met een omzet van circa 30 miljoen in 2017.

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als taak om kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar gezond en veilig te laten opgroeien. Dit gebeurt door kinderen systematisch te onderzoeken op lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling. De GGD zet zich in voor een gezonde start van alle kinderen, en ondersteunt ouders om opgroei- en opvoedproblemen te voorkomen. Het bereik van JGZ is groot. Deze publieke, preventieve voorziening is zeer kosteneffectief: het maatschappelijk rendement van elke geïnvesteerde euro is groot. De afdeling JGZ heeft ongeveer 200 medewerkers, aangestuurd door teammanagers, die verdeeld over de regio werkzaam zijn.

Met de maatschappelijke ontwikkelingen verandert ook de uitvoeringspraktijk van de JGZ. Waar eerst alle jeugdigen precies hetzelfde aanbod kregen, wordt nu flexibel omgegaan met de inzet van zorg, door minder zorg aan iedereen te bieden en passende zorg te bieden waar nodig om zo kwetsbare kinderen, jeugdigen en hun ouders te ondersteunen. De GGD wil de kracht van jeugdgezondheidszorg, de preventieve aanpak, het grote bereik, de laagdrempeligheid en het volgen van de ontwikkeling van alle kinderen, behouden en versterkt de samenwerking binnen het sociale domein. De verbinding met andere werkvelden binnen en buiten de GGD is hierbij essentieel. Daarnaast is de GGD in 2018 gestart met het ontwikkelen van een doorgaande zorglijn en zorgpaden.

Met de veranderende uitvoeringspraktijk ligt er een complexe veranderopdracht met aspecten op inhoud, logistieke processen en bedrijfsvoering waarbij innovatie van werkwijzen aan de orde is.

GGD Gelderland-Zuid zoekt daarom een veranderingsgerichte en verbindende manager JGZ voor een periode van twee jaar die leiding en sturing geeft aan dit veranderproces en voor borging zorgdraagt.

De Functie

Als manager JGZ sta je voor belangrijke veranderopdrachten en uitdagingen in de komende twee jaar. De uitvoeringspraktijk zal meer flexibel en op maat ingericht worden. Daarvoor zijn innovatieve werkwijzen nodig, zullen werkprocessen anders ingericht moeten worden en zullen medewerkers opnieuw geschoold worden. Naast deze brede veranderkundige opdracht heb je als manager JGZ nog de volgende uitdagingen;

 • Er is een bredere oriëntatie en verbinding met in- en externe partners gewenst. De inzet voor een gezonde jeugd wordt binnen de GGD vormgegeven in  GGD brede programma’s.
 • Het inrichten van een digitaal ouderportaal en het aanpassen van het planningsproces.
 • De uitvoering van taken binnen het beschikbare budget brengen.
 • In 2018 bezint de GGD zich op een herinrichting van de organisatie.

Je voert deze veranderopdracht uit en borgt de resultaten. Tegelijkertijd  zorg je dat het primaire proces vlot blijft verlopen. Je kunt oud gedrag doorbreken, zet de teammanagers goed in hun rol en werkt samen met je team mee aan de herinrichting van de organisatie.

Het Profiel

Je beschikt over een relevante opleiding op HBO+ of universitair niveau. Je hebt minimaal 5 jaar relevante management ervaring in een organisatie in verandering. Je hebt kennis van de JGZ. Je hebt ervaring met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijzen en veranderingen. Je bent in staat om nieuwe kansen in het werkveld te vertalen en te implementeren en de belangen van de organisatie hierbij te behartigen.

Je bent in het bezit van sterke management kwaliteiten zodat het evenwicht wordt bewaard tussen kwaliteit van dienstverlening, de kracht van de professional en de beschikbare middelen. Je bent een krachtige, energieke en maatschappelijk gedreven persoon met politieke en bestuurlijke sensitiviteit

Je bent een inspirator en coach als het gaat om ondernemerschap, proactief denken en handelen, dienstverlening en resultaatgerichtheid.

Je verbindt de interne met de externe organisatie. Je bent iemand die zich niet snel uit het veld laat slaan door tegenwind en een lange adem heeft om zaken voor elkaar te krijgen. Je bent koersvast, verbindend, geduldig, hebt veel energie, kan veel werk verzetten, proactief en vindingrijk. Je legt de verantwoordelijkheden daar waar het hoort en je stimuleert het zelf oplossend vermogen in je teams, en bent duidelijk in je opdrachtgeverschap. Je staat voor je mensen, bent toegankelijk en bereikbaar, open en transparant. Je faciliteert en stimuleert de samenwerking en verbinding tussen medewerkers, collega’s en netwerkpartners. In het begeleiden van veranderprocessen en het overbruggen van tegenstellingen toon je lef en passie, ben je integer en sensitief.

In deze management rol verwachten we dat je de volgende competenties bezit:

 • Innovatiekracht, conceptueel denkvermogen en implementatie kracht
 • Bedrijfsmatig sterk
 • Daadkrachtig en duidelijk
 • In staat om op maatschappelijke effecten en rendement te sturen
 • Politiek handig met behoud van eigen visie
 • Extern gericht
 • Klantgericht en in staat om vraag gestuurd te werken
 • Analytisch
 • Verbinder
 • Flexibiliteit en flair

Aanbod en procedure

Deze afwisselende baan is in eerste instantie voor de duur van twee jaar en wordt gezien als een transitie opdracht. GGD biedt een salaris van minimaal € 4770,- en maximaal € 6574,- (schaal 14 bij voltijds dienstverband) aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (rechtspositie op basis van de CAR-UWO) zoals een individueel keuzebudget van 16,8% van je bruto jaarloon dat je o.a. in kunt zetten voor verlof, geld of studie.

Ben jij die verbindende manager voor een periode van 2 jaar, die op zoek is naar een baan met gegarandeerd afwisselende en intensieve uitdagende opdrachten en herken jij je in het profiel?

Waarom je belangstelling hebt, zien we graag via onderstaande link. Reacties (bij voorkeur als Wordbestand) zijn welkom tot en met 29 mei 2018. De gesprekken bij ons op kantoor in Rijswijk zijn vanaf 29 mei. Bij de GGD Gelderland-Zuid vinden de eerste gesprekken met de selectiecommissie plaats op 12 juni. Een tweede gesprek vindt plaats op 15 juni en een gesprek met de adviescommissie vindt plaats in de week van 18 juni. Een (case)assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken.


Deel deze pagina in uw netwerk