francine

Manager Jongerenwerk Combiwel Buurtwerk (32-36 uur) Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dat doet Combiwel in opdracht van de gemeente Amsterdam en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de Amsterdammers. Combiwel staat voor een inclusieve samenleving waar mensen kunnen meedoen, een stad waar uitval zoveel mogelijk wordt voorkomen en mensen hun betrokkenheid en solidariteit in de praktijk kunnen brengen. Ze verbinden bewoners met bewoners en bewoners met instanties. Steeds met in het achterhoofd: zo vroeg mogelijk knelpunten signaleren omdat preventie een grote meerwaarde heeft. Gericht op samenwerking, werkt Combiwel er naartoe om dé specialist te worden op het gebied van sociale interventies, het ondersteunen van kwetsbare groepen en een verantwoorde ontwikkeling van kinderen. Dit doet ze in partnerschap met de opdrachtgevers. De diensten van Combiwel variëren van kinderopvang tot sociaal maatschappelijk werk en zijn in afzonderlijke stichtingen georganiseerd. Combiwel Buurtwerk is daar één van en heeft als doel het versterken van de sociale samenhang in buurten. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het faciliteren van actief burgerschap en het ondersteunen van georganiseerde activiteiten voor en door bewoners. De basisdienstverlening bestaat uit buurtwerk, brede talentontwikkeling, sportstimulering, jongerenwerk, mantelzorg, dagopvang dementie en wordt geleverd in de stadsdelen West, Nieuw-West en Zuid. Zeven teammanagers faciliteren medewerkers en werken samen aan het bereiken van de doelstellingen. De organisatie is gestart met een verandering door te voeren in de aansturing met als doel te komen tot samensturing met burgers (op basis van reinventing organisations van Frederic Laloux). Dat betekent dat medewerkers meer zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen om te doen wat goed is voor hun werk, hun netwerk te benutten en om samen met partners tot de gewenste resultaten te komen. 

Het jongerenwerk van Combiwel zit in Nieuw-West en Zuid. De twee teams, van ieder 10 medewerkers, worden tot nu toe door twee managers aangestuurd, maar straks is één manager verantwoordelijk voor beide teams. Met een omzet van totaal € 1,6 miljoen werken ze aan eigen kracht en vertrouwen bij jongeren, zodat ze de verantwoordelijkheid oppakken voor activiteiten ten gunste van hun eigen toekomst. Om de aandacht voor jongeren gerichter en meetbaar te maken heeft het jongerenwerk het werk in vijf domeinen verdeeld:1) School & Werk, 2) Zorg & Veiligheid, 3) Burgerschap & Participatie, 4) Competentie & Talentontwikkeling, 5) Sekse specifieke aandacht voor Meiden. De teams registreren hun werkzaamheden, zodat inzet goed gemonitord kan worden. In verband met de pensionering van de huidige manager zoeken we goede opvolging.

De Functie

Met de medewerkers samen zorg je dat het jongerenwerk tot zijn recht komt, positie inneemt en de opdracht goed afgestemd is met de gemeente of het stadsdeel. De medewerkers werken nu nog in aparte teams binnen de stadsdelen Nieuw-West en Zuid, maar het is de bedoeling is dat er meer saamhorigheid en samenwerking komt. Hier maak je je sterk voor.

 • Samen met de medewerkers en de partners in het veld kom je tot nieuwe ontwikkelingen en zorg je dat het jongerenwerk nog steviger op de kaart staat met een positieve beeldvorming. Dat betekent dat je medewerkers stimuleert hun deskundigheid uit te breiden, zich te positioneren en zich te profileren. In het kader van de organisatieontwikkeling naar samensturing, geef je medewerkers zeggenschap en ruimte. Je zorgt dat zij hun werk optimaal kunnen doen, hun ideeën kwijt kunnen en hun weg naar de opdrachtgever weten te vinden. Dat betekent dat je weet waar je medewerkers behoefte aan hebben, welke ondersteuning nodig is en waar hun talenten liggen. Het resultaat is dat er een team staat dat professioneel en zelfstandig werkt.
 • Er wordt steeds meer projectmatig gewerkt, dankzij je oplettende blik en goed beschreven projectplannen. Indien nodig, begeleid je medewerkers hierin en bewaak je dat de registratie goed gebeurt, zodat de verantwoording naar de opdrachtgever helder is. Naast projecten zijn er de wijkuitvoeringsplannen die medewerkers opstellen en die gezamenlijk leiden tot het jaarplan. Je brengt hier structuur in aan, zodat de planning en de resultaten gaandeweg gemonitord kunnen worden.
 • Extern onderhoud je de relaties binnen de stadsdelen en met samenwerkingspartners en signaleer je waar mogelijkheden liggen. Je stippelt een strategie uit om het jongerenwerk steviger op preventie te positioneren. Intern stem je af met je collega-managers om samenhang in het stadsdeel te waarborgen. Vanuit het projectserviceteam krijg je ondersteuning op het gebied van financiën, HR, beleid, kwaliteit en communicatie.
  Kortom, als je houdt van dynamiek qua inhoud en teamontwikkeling, dan zit je hier goed op je plek. Je legt verantwoording af aan de directeur buurtwerk.

Het Profiel

Je hebt een opleiding op hbo-niveau, aangevuld met een managementopleiding en minimaal 5 jaar managementervaring. Je hebt kennis van jeugd(zorg) en snapt wat het van medewerkers vraagt om hun werk goed te doen. Bovendien ken je je medewerkers en begeleid je hen om nog meer hun talenten te benutten en uit te bouwen. Je hebt overzicht van de wijkwerkzaamheden, ziet kansen en bewaakt de financiën. Om het jongerenwerk stevig te positioneren en profileren op preventie weet je welke strategische en tactische stappen gezet moeten worden. Tussen extern en intern weet je de verbanden te leggen en faciliteer je medewerkers om contacten in het netwerk aan te gaan. Je inspireert om vooruit te kijken en staat stevig in je schoenen bij tegenwind. Je weet om te gaan met de verschillende belangen, vertegenwoordigt de jongerenwerkers en hebt oog voor (on)veiligheid. Je bent zichtbaar, staat dichtbij het team en ondersteunt hen met enthousiasme. Dat betekent dus ook dat je flexibele werktijden hanteert en niet alleen tussen 9 en 5 werkt, maar soms ook ’s avonds of bij evenementen in het weekend. Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen en hebt ambitie om voorop te lopen. Je werkt toe naar een zo autonoom mogelijk werkend team en geniet van de groei van medewerkers en jezelf overbodig maken. Je herkent jezelf in het onderstaande:

 • Verbindend
 • Zakelijke blik
 • Daadkrachtig
 • Projectmatig werken
 • Goed in plannen en organiseren
 • Diplomatiek
 • Flexibel
 • Mondeling en schriftelijk zeer vaardig

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in de schaal 10 van de cao sociaal werk met een maximaal salaris van € 4.564,= bruto per maand op fulltime basis (36 uur). Je kunt t/m 20 december 2019 op de functie reageren (bij voorkeur middels Word documenten) via www.bosmanvos.nl/vacatures. De intakegesprekken bij Bosman & Vos in Rijswijk starten in de week van 16 december 2019. De selectie- en adviesgesprekken vinden plaats in de week van 13 januari. Een (case)assessment is in de week van 20 januari 2020 gepland. Een referentencheck maakt onderdeel uit van de procedure en je moet in het bezit zijn van een VOG.


Deel deze pagina in uw netwerk