francine

Manager opvoeden & opgroeien (28-32 uur) Velsen

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Welzijn Velsen en Stichting Welzijn Beverwijk zijn twee welzijnsorganisaties die nauw samenwerken en tot één organisatie willen fuseren. De organisaties bieden een breed scala aan welzijnsactiviteiten. De afdelingen voor peuterspeelzalen, peuteropvang en VVE van Beverwijk en Velsen zijn in 2017 samengevoegd tot één afdeling Opvoeden & Opgroeien.

De afdeling heeft in Velsen een aanbod van 11 peuterspeelzalen en in Beverwijk van 9 peuterspeelzalen. Samen zijn er ongeveer 1000 kindplaatsen en 90 medewerkers. In totaal is er € 4 miljoen mee gemoeid. De groepen zijn nu gehuisvest in scholen, brede scholen en eigen locaties.

Belangrijke landelijke ontwikkelingen zijn de Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen, nieuwe kwaliteitseisen voortkomend uit het akkoord Innovatie- en Kwaliteit Kinderopvang en de Integrale Kindcentra. Lokaal is uitbreiding van opvoedondersteuning een nieuwe uitdaging voor de afdeling.

In verband met het vertrek van de manager Opvoeden & Opgroeien is er een vacature ontstaan en zijn we namens de organisatie op zoek naar een ondernemende persoonlijkheid.

De Functie

Als manager Opvoeden & Opgroeien ligt er een prachtige uitdaging om de eenwording van de afdelingen Beverwijk en Velsen te realiseren. Je verzorgt de voorbereiding op beleidsmatig en organisatorisch niveau, zodat er in de loop van volgend jaar een gerenommeerde BV peuteropvang staat. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor beleid, implementatie en aansturing van de ontwikkelingen. Die ontwikkelingen spelen op zowel inhoudelijk als financieel gebied. In de komende jaren bouwen gemeentes hun subsidies af en wordt er een meer commerciële bedrijfsvoering verwacht van de sector. Tegelijk moet er met het oog op Vroeg- en Voorschoolse Educatie goede pedagogische ondersteuning zijn. Dit geef je samen met twee teamcoaches verder vorm. Je geeft leiding aan 90 medewerkers. Je anticipeert op ontwikkelingen zowel met personeels- als financieel beleid. Je bewaakt kwaliteit en bedrijfsmatigheid en dus zijn veiligheid en verzuim onder controle.

Extern heb je overleg met de gemeente en samenwerkingspartners, zoals onderwijs, welzijn en kinderopvang.

Het Profiel

Om deze opbouw van dit organisatie onderdeel goed te doen heb je een afgeronde HBO opleiding of academische studie, aangevuld met een management kwalificatie. Je hebt minimaal vier jaar ervaring als manager en kennis van de ontwikkelingen en ervaring met het beleidsterrein. Uiteraard weet je medewerkers te motiveren, coachen en instrueren opdat een gezond bedrijfsklimaat en –cultuur ontstaat. Je stimuleert je medewerkers tot ondernemerschap, kansen te zien in hun contacten met derden. Je bent het voorbeeld voor hen in pro actief en ondernemend zijn, in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte ontwikkelingen. Je bent zelf in staat om dit alles te vertalen in beleid, waardoor in eerste instantie continuïteit en herkenbaarheid ontstaan. Later is uniformiteit met ruimte voor de lokale situatie ook van belang. Je herkent je in de volgende competenties:

  • Analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijnen naar concrete haalbare consistente doelen.
  • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vertalen van beleidsplannen en het onderhouden van contact met in- en externe contactpersonen.
  • Overzicht houden en onderlinge verhoudingen en processen stroomlijnen.
  • Zelfstandig werkend vanuit verbinding.
  • Begeleiden van persoonlijke ontwikkeling.

Aanbod en procedure

Het salaris is marktconform en afhankelijk van ervaring ingeschaald in schaal 12 van de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het contract is in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
Waarom je belangstelling hebt zien we graag uiterlijk 24 augustus 2017 via onze website. De intakegesprekken vinden in Rijswijk plaats op 29 en 30 augustus. De 1e ronde gesprekken bij Stichting Welzijn Beverwijk en Velsen zijn op 7 september, de 2e ronde is op 12 september. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen.


Deel deze pagina in uw netwerk