ingrid

Manager P&O tanteLouise (36 uur) Bergen op Zoom

Sluitingstermijn

Organisatie

TanteLouise wil de beste zorg leveren, dat is haar missie. Dat doet ze door met 1.800 medewerkers en 850 vrijwilligers zorg te bieden aan ruim 1.100 cliënten in haar zorgcentra en verpleeghuizen in West-Brabant. TanteLouise is de grootste werkgever in het werkgebied en is een uiterst professionele organisatie die op het gebied van innovatie en vernieuwing tot de toonaangevende zorginstellingen in Nederland behoort. Ze scoort hoog op cliënttevredenheid en externe partijen spreken het vertrouwen uit in de organisatie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg schaart tanteLouise onder de beste zorgaanbieders in het land. En ook binnen het programma Waardigheid en Trots is tanteLouise op diverse onderdelen koploper. Het is een dynamische zorginstelling waar veel ruimte is voor nieuwe ideeën en initiatieven; een werkgever waar medewerkers trots op zijn. De omzet van de organisatie bedraagt € 100 miljoen. Meer informatie kun je vinden op www.tantelouise.nl.

TanteLouise is geen doorsnee zorginstelling. Je kunt haar zelfs een tikje eigenzinnig noemen. Het ondernemingsplan 2018-2022 van tanteLouise is daarom een weldoordachte en breed gedragen strategie waarop zij als zorgorganisatie de komende jaren wil koersen. Hoewel tanteLouise er goed voor staat en op tal van fronten toonaangevend is, kan van een pas op de plaats geen sprake zijn. Dat strookt niet met haar ambities om een toenemend aantal ouderen op de Brabantse Wal, nu en in de toekomst, de beste zorg te garanderen.

Daarvoor zijn nieuwe initiatieven onontbeerlijk. Door ‘anders te kijken naar hetzelfde’ komen ze tot verfrissende ideeën en verrassende oplossingen om zo het verschil te maken. Een woord dat vaak wordt gebruikt in het ondernemingsplan is het woord ‘geluk’. Dat is geen hoogdravende ambitie. Geluk is voor tanteLouise de overtreffende trap van tevredenheid. Dat is waar ze voor gaan, dat is waar ze voor staan: gelukkige medewerkers die het leven van haar cliënten, ook in die moeilijke fase van het leven, net wat meer kleur geven.

Onderdelen van dit ondernemingsplan zijn onder andere het leiderschapsprogramma en het strategisch personeelsplan. De afdeling P&O biedt ondersteuning aan dit proces en moet in staat zijn met de ontwikkeling mee te groeien. Vanwege het vertrek van de manager P&O is deze vacature ontstaan.

De Functie

De nieuwe manager P&O is verantwoordelijk voor:

Teamontwikkeling: de afdeling bestaat uit 1 senior P&O-adviseur, 4 P&O-adviseurs, 2 junior P&O-adviseurs, 1 gezondheidsadviseur, 1 arbeidsmarktadviseur, 1 sociaal adviseur en 2 medewerkers P&O. De afdeling P&O moet de implementatie van het ondernemingsplan ondersteunen. De afdeling moet in staat te zijn om met de ontwikkeling van de organisatie mee te groeien. Om dit te realiseren moet je sturing geven aan het ontwikkelproces en geef je de afdeling (opnieuw) vorm. Je voert een cultuurverandering door en maakt de afdeling (middels coaching, sturing en ontwikkeling) rijp voor een nieuwe fase. Het doel is een andere werkcultuur en een toegankelijke afdeling P&O die op een adequate manier bijdraagt aan het behalen van de doelen uit het ondernemingsplan.

Bijdragen aan de ontwikkeling van tanteLouise:
Je bent (mede)verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen en implementeren van het ondernemingsplan in het algemeen en het leiderschapsprogramma en het strategisch personeelsplan in het bijzonder. Het leiderschapsprogramma start in oktober en heeft tot doel om de leidinggevenden de handvatten te geven en gesprekstechnieken aan te bieden om de medewerkers te blijven binden en boeien.

Het strategisch personeelsplan geeft richting aan de stappen die moeten worden gezet om tanteLouise, nu en in de toekomst, kwalitatief en kwantitatief van de juiste medewerkersmix te voorzien. Je buigt je samen met je collega’s over de vraag hoe die juiste mix er uit moet zien, hoe tanteLouise voldoende personeel binnenkrijgt en de goede mensen binnenhoudt en wat dat betekent voor de profilering van tanteLouise.

Positioneren van de P&O-afdeling:
Je moet de verwachtingen managen; hoe breng je de klantvraag en de mogelijkheid van het aanbod bij elkaar? Om een proactieve, kwalitatief hoogstaande en klantgerichte afdeling P&O neer te zetten moet je de werkprocessen stroomlijnen, efficiency verbeteren, de werkhouding uniformeren en zorgen dat de klanttevredenheid verbetert. Je creëert een afdeling die snapt wat de organisatie wil van P&O. Met P&O professionals die weten wanneer je faciliteert of adviseert en wanneer je de expert bent. Die ongevraagd en proactief adviseren en signaleren. Die dat leuk vinden en beschikken over de competenties om dat goed te doen. Die eigenaarschap tonen. Je legt de link met andere afdelingen: met planning & control over de strategische personeelsplanning en met marketing/communicatie over strategische arbeidsmarkt communicatie.

Adviseren van de Raad van Bestuur en het MT:
Je hebt invloed op het tot stand komen van het organisatiebeleid en besluitvorming over onderwerpen zoals (meer)jaarplannen, investeringen, samenwerkingsverbanden, organisatorische ontwikkelingen en het personeelsbeleid. Je adviseert de bestuurder bij het overleg met de OR.

Je rapporteert aan de directeur bedrijfsvoering.

Het Profiel

Voor deze positie zoeken we een P&O professional die al 5 jaar leiding heeft gegeven aan een P&O afdeling. Je hebt een academisch werk- en denkniveau. Je hebt kennis van het brede P&O veld en je weet hoe de in-, door- en uitstroomprocessen werken. Je hebt een visie, kunt die verder ontwikkelen en wilt die graag uitdragen. We willen in gesprek met iemand die ervaring heeft met organisatie ontwikkelingstrajecten, een groot hart heeft voor het stroomlijnen van P&O processen en affiniteit heeft met efficiency. Je snapt dat structuur nodig maar niet heilig is; je ziet de mens achter de processen en je hebt gevoel voor verhoudingen. We zoeken iemand die snapt dat onderstroom belangrijk is maar die zich er niet door laat hinderen.

De kandidaat die hier goed past toont leiderschap, stelt prioriteiten, neemt besluiten, stippelt de route uit en benoemt man en paard. Je biedt ruimte en kansen en gaat er vanuit dat iedereen eigen verantwoordelijkheid neemt. Je durft voor je afdeling te staan, hebt zelfvertrouwen en natuurlijk overwicht. Je creëert draagvlak en toetst of medewerkers zijn aangehaakt. Je biedt duidelijkheid en bent transparant. Je beschikt over relativeringsvermogen en je bent pragmatisch van aard zonder dat de kwaliteit van het werk eronder lijdt. Je hebt affiniteit met de thema’s leiderschap en strategische personeelsplanning en je houdt van technologische ontwikkelingen en digitale innovaties. Kennis van de zorg is niet nodig, we lezen wel graag terug waarom deze stap goed past.

Je herkent je in deze competenties:
Leiderschap
Samenbindend vermogen
Klantgericht
Organisatie sensitief
Innovatief
Communicatief
Ambitieus

Dit is een mooie uitdaging voor iemand die stevig, daadkrachtig en volhardend genoeg is om dit te kunnen doen en die zich graag verder wil ontwikkelen.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in de schaal FWG 70 van de CAO VVT. Het maximum salaris bedraagt € 6.261,70 per maand bij een fulltime dienstverband. Je kunt t/m 4 september 2018 op de functie reageren via onze website. De intakegesprekken bij Bosman & Vos in Rijswijk worden gevoerd op 13, 14 en 17 september 2018. De selectie- en adviesgesprekken vinden in de week van 17 en 24 september plaats bij tanteLouise in Bergen op Zoom. Een referentencheck kan onderdeel uitmaken. Je moet een VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos. Informatie over deze functie is verkrijgbaar t/m 17 augustus 2018 bij Ingrid Venekamp via telefoonnummer 06 51310950. Van 20 augustus t/m 4 september 2018 kun je informatie inwinnen bij Tom van den Akker, directeur bedrijfsvoering via 06 31752826.


Deel deze pagina in uw netwerk