ingrid

Manager PO&O Adviesen Specialisten 32 uur

Organisatie

Laurens is de grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. Ruim 5000 medewerkers staan dag in, dag uit klaar voor de klant. De organisatie is ontstaan uit een fusie in 2009 en uitgegroeid tot een sterke, professionele zorgorganisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij mensen in de buurt waar zij wonen. Daardoor zijn ze in staat om maatwerk te leveren, op het gebied van wonen én leven. Bij Laurens staat het welbevinden van de klanten en medewerkers centraal. In alle contacten en activiteiten zijn de volgende kernwaarden te herkennen: betrokken, betrouwbaar, ondernemend en vakbekwaam. Thema’s waar iedere zorgorganisatie zich voorgesteld ziet, zijn ook de uitdagingen voor Laurens: kleinschalig wonen, krapte op de arbeidsmarkt en overheidsbezuinigingen. Daarnaast speelt de geografische spreiding in deze regio een grote rol: ieder gebied kent zijn eigen specifieke clientèle, met eigen wensen en behoeftes. In de postfusie fase is het de kunst om de balans tussen de vrijheid van de regio’s en het onderdeel zijn van de grote Laurens organisatie te vinden en te behouden.

De concerndienst PO&O van Laurens is verantwoordelijk voor organisatiebreed PO&O-beleid en de ondersteuning van de regio’s en de concerndiensten bij het uitvoeren van het personeelbeleid. Deze ondersteuning richt zich op het optimaliseren van het kleinschalige werken en het zo laag mogelijk leggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De dienst PO&O bestaat uit de volgende onderdelen: beheer, advies, specialisten en opleidingen en wordt aangestuurd door de directeur PO&O. De afdelingen advies en specialisten wordt door 1 manager aangestuurd en bestaat uit 3 senior adviseurs, 20 adviseurs, 1 juridisch adviseur, 2 medewerkers arbo/verzuim en 3 medewerkers loopbaanadvies. Wij zoeken voor deze afdeling een nieuwe manager.

De Functie

1. Leiding geven aan de afdeling PO&O advies en specialisten.
     In de aansturing van de afdeling heeft deze manager het doel om de servicegerichtheid en dienstverlening verder te verbeteren en optimaliseren. De manager is verantwoordelijk voor:
 • het professionaliseren van de afdeling door het bevorderen van de kennis, kunde en vaardigheden; het fundamenteel positioneren van de afdeling en de adviseurs;het coachen van de senior adviseurs zodat zij zich in hun relatie naar de klant kunnen verstevigen;
 • het verder doorontwikkelen van het loopbaanadviescentrum (het uitlijnen van de werkprocessen en het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van het loopbaanadviescentrum);
 • het bevorderen van de relatie tussen het loopbaanadviescentrum en het verzuim/reïntegratie team;
 • het meedenken over en sparren met de directeur PO&O over de inrichting en structuur van de dienst PO&O.
2. Realiseren PO&O advies en beleid
    De manager PO&O advies en specialisten is zelf de adviseur van de concerndiensten en is verder verantwoordelijk voor:
 • het, in nauwe samenwerking met de directeur PO&O, mede ontwikkelen van het actuele P&O-beleid. Thema’s die o.a. aandacht vragen zijn het vinden, binden en boeien van medewerkers, levensfasebewust personeelsbeleid, integriteitbeleid en het realiseren (eventueel uitbesteden) van een strategische personeelsplanning;
 • het opzetten en onderhouden van het in- en externe relatienetwerk;
 • gevraagd en ongevraagd advies geven over P&O-vraagstukken en veranderingsprocessen;
 • de kwaliteit en inrichting van P&O processen en procedures;
 • het aanleveren en analyseren van managementrapportages.

Het Profiel

Wij zoeken voor deze functie kandidaten die zich herkennen in dit profiel:
Een afgeronde HBO-opleiding, aangevuld met een algemene managementopleiding. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie en je bent een P&O vakman/vrouw. Je hebt ruime ervaring met organisatieveranderprocessen en ervaring bij een organisatie in een postfusie fase strekt tot aanbeveling. Ervaring in de not-for-profit sector is een vereiste, kennis van de zorgsector is een pre. Verder beschik je over de volgende competenties:
 • Groeps- en individugericht leiderschap
 • Delegeren
 • Uitstekende adviesvaardigheden
 • Goed conceptueel denkvermogen en vermogen tot abstraheren
 • Uitstekende schriftelijk en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
 • Organisatiesensitiviteit en procesgevoeligheid
 • Sociaal vaardig
 • Overtuigingskracht
 • Zelfstandig
 • Doorzettingsvermogen
Dit is een leuke functie voor iemand die graag bijdraagt aan de verdere professionalisering van Laurens en aan het ontwikkeltraject van deze afdeling én die het leuk vindt om zonder formele positie met een aimabele, toegankelijke en pragmatische stijl invloed uit te oefenen.

Aanbod en procedure

Afhankelijk van ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.194,43,= bruto (schaal 65, CAO VVT) per maand op basis van 36 uur per week. Er wordt een arbeidsovereenkomst van 2 jaar geboden. Na 2 jaar worden de toekomstmogelijkheden besproken. Er wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Van 25 maart t/m 4 april worden de intakegesprekken bij ons bureau gevoerd (www.bosmanvos.nl, contactpersoon Ingrid Venekamp). Daarna volgen de selectiegesprekken bij Laurens.

Deel deze pagina in uw netwerk