ingrid 1504 85 Banner

Manager PO&O Respect (32-36 uur) Scheveningen

Sluitingstermijn

Organisatie

Respect Wonen Zorg Welzijn is een middelgrote en ondernemende VVT-organisatie met vijf locaties in het gebied Groot Scheveningen. Respect is sterk verankerd binnen de samenleving, in het bijzonder binnen Scheveningen. Er zijn ruim 700 medewerkers werkzaam en een groot aantal vrijwilligers actief. De omzet bedraagt € 40 miljoen. Cliënten respecteren in wat zij vinden, voelen en willen is één van de grondbeginselen van de organisatie. Ze stimuleren cliënten om regie te houden over hun leven. Thuis als dat kan, in één van de centra als dat gewenst of noodzakelijk is. Vanuit die basis biedt Respect een breed scala aan diensten op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn en werkt hierbij nauw samen met andere organisaties binnen Den Haag. Zo biedt Respect zorg en verblijf met behandeling, eerstelijnsverblijf, verhuur van woningen en producten en diensten voor wonen en welzijn, extramurale zorg, casemanagement, ketenzorg, dagbehandeling en dagbesteding, eerstelijns behandeling aan thuiswonende ouderen en palliatieve zorg.

Respect is volop bezig om het nieuwe toekomstperspectief vorm en inhoud te geven. Respect is een sterke organisatie die nu reeds toonaangevende kwaliteit levert, maar zich iedere dag verder wil verbeteren en wil leren. Hierin is zij enerzijds ambitieus, maar wil zij aan de andere kant ook realistisch zijn. Dit ambitieuze perspectief vraagt nog om nadere concretisering.

De bestuurder heeft een nieuw organisatieprincipe geïntroduceerd waarbij gewerkt wordt vanuit de cliënt, de medewerker, bedrijfsvoering en innovatie. Binnen deze visie wordt alles getoetst aan de meerwaarde voor de cliënt en de medewerker. Innovatie is dienend en toekomstbestendige bedrijfsvoering creëert de randvoorwaarden. De organisatie is recent opnieuw ingericht. Er zijn 4 integraal verantwoordelijke business units: extramurale zorg, verpleeghuiszorg, vastgoed (met services) en de behandeldienst, de zogenaamde lijnorganisatie. De bestuurder en de 4 BU managers vormen het MT. De lijnorganisatie wordt ondersteund door de organisatieonderdelen beleid en kwaliteit, finance & control, PO&O en marketing/communicatie. Dit betekent voor iedereen een grote verandering en een andere manier van werken. Voor de ondersteunende diensten betekent dit een klantgerichte houding richting de lijnorganisatie.

We zoeken voor Respect een nieuwe manager PO&O.

De Functie

De huidige PO&O afdeling is sterk in verandering en bestaat momenteel uit 4 personeelsconsulenten, twee recruiters, een secretaresse PO&O, een hoofd opleidingen (die 5 praktijkbegeleiders aanstuurt) en een hoofd planning/roostering en flexbureau (die 7 medewerkers en het flexbureau van 90 medewerkers aanstuurt). Van de manager PO&O wordt verwacht dat deze de afdeling verder gaat ontwikkelen naar een afdeling die partner in business is vanuit haar expert- en adviesrol op het gebied van PO&O, en die vanuit die posities de business ondersteunt en de organisatie helpt om de ambitieuze doelstellingen te behalen. Daarnaast wordt verwacht dat de manager PO&O zorgdraagt dat er een bewakende rol wordt opgepakt zodat (nieuwe) wet- en regelgeving tijdig wordt toegepast. De manager PO&O levert samen met de afdeling een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling dat Respect een onderscheidende werkgever is die in staat is om mensen uit de markt te halen die het leuk vinden om hier te werken, te blijven en zich te ontwikkelen. Dus een grote focus op arbeidsmarkt strategie, strategische personeelsplanning en leiderschap.

Het is belangrijk dat de afdeling PO&O binnen de organisatie een stevige positie krijgt. Er moet binnen de afdeling bewustwording ontstaan wanneer je de rol van adviseur, van expert of regisseur inneemt

Het Profiel

Om bovenstaande te realiseren is Respect op zoek naar een ambitieuze manager PO&O die een HBO+- dan wel academisch niveau heeft en over minimaal 8 jaar P&O ervaring (waarvan 5 jaar P&O managementervaring) beschikt. Je hebt expertise op het gebied van organisatieverandering en ontwikkeltrajecten, opgedaan in meerdere organisaties in zowel de profit als non-profit sector. Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkeling in het vakgebied. Je kunt je vinden in de visie van Respect op dienend leiderschap, waarbij je de medewerkers resultaatgericht coacht door ze te faciliteren, stimuleren en inspireren bij hun werkzaamheden en persoonlijke ontwikkeling. Je geeft vertrouwen en stuurt erop dat medewerkers leren. Je creëert een werkomgeving waarbij het maken en leren van fouten als positief wordt ervaren.

De nieuwe manager PO&O is een krachtige persoonlijkheid die over organisatiesensitiviteit beschikt. We zoeken iemand die overeind blijft bij tegendruk, die weet om te gaan met het krachtenveld in een weerbarstige organisatie en snapt welke bewegingen gaande zijn. Relativeringsvermogen is ook binnen de organisatie van groot belang (de funfactor).

De manager PO&O rapporteert aan de bestuurder.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in FWG schaal 70 van de cao VVT. Het maximum salaris bedraagt € 6.512,17 bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Je kunt t/m 29 november 2018 op de functie reageren (middels Word documenten) via onze website. De intake- en selectiegesprekken vinden plaats in de periode 3 t/m 17 december. Respect streeft ernaar om voor het einde van 2018 de procedure te hebben afgerond. Je moet een VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos. Informatie is bij haar verkrijgbaar (06 51310950).


Deel deze pagina in uw netwerk