francine 1483 80 Banner

Manager polikliniek revalidatie (36 uur) Dordrecht en Gorinchem

Sluitingstermijn

Organisatie

Rijndam is specialist in revalidatie. Rijndam is een revalidatiecentrum met verschillende expertisegebieden met een uitstekende reputatie. De revalidatie die men biedt, is niet alleen regionaal, maar ook landelijk. Op 18 locaties in de regio Rotterdam wordt met 800 medewerkers gewerkt aan de medisch specialistische revalidatie op lichamelijk en cognitief gebied. Dit wordt geboden aan kinderen, jongeren en volwassenen, die als gevolg van een ziekte, ongeval of aandoening beperkingen hebben in hun functioneren. Een team van diverse disciplines op (para)medisch gebied begeleidt revalidanten in hun proces om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Om deze topzorg in de regio groot Rotterdam en Drechtsteden te bieden, investeert Rijndam voortdurend in wetenschappelijk onderzoek, innovaties en opleiding.
Onlangs is een nieuw besturingsmodel ingevoerd, waardoor er nu twee divisies zijn ontstaan: volwassenen en kinderen, met elk hun eigen algemeen en medisch divisiemanager. Het nieuwe besturingsmodel heeft ook geleid tot een aantal vacatures. Een daarvan is die van afdelingsmanager ziekenhuizen Zuid.
De geboden poliklinische revalidatie behelst een breed spectrum aan diagnoses in de poliklinieken van zes ziekenhuizen in de regio. Voor de locaties Dordrecht (Albert Schweitzer ziekenhuis) en Gorinchem (Beatrix ziekenhuis) zoeken we een afdelingsmanager die de multidisciplinaire teams, bestaande uit respectievelijk 25 en 15 fte, aanstuurt. De teams bestaan uit verschillende (para)medische disciplines zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie, maatschappelijk werk en revalidatieartsen.

De Functie

Als integraal verantwoordelijk manager van de polikliniek heb je zowel intern als extern een belangrijke rol.
Intern ben je verantwoordelijk voor een optimale kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van beide locaties. Samen met de zorgprofessionals en revalidatieartsen zorg je voor een hoogwaardige MSR (medisch specialistische revalidatie) aanbod in Dordrecht en Gorinchem. Je stuurt op een efficiënte in-, door- en uitstroom van de poliklinische patiënten. Dat vraagt om optimale samenwerking tussen jou, het bedrijfsbureau, de professionals en tussen de teams van beide locaties. Je zorgt dat je weet wat er speelt, waar knelpunten liggen en faciliteert in de oplossingen.
Extern vraagt het om goede relaties en contacten te hebben en onderhouden met de ziekenhuizen waarin Rijndam is gehuisvest. Hierdoor kan je anticiperen op ontwikkelingen bij je keten- en samenwerkingspartners (bijvoorbeeld verpleeghuizen, thuiszorg, huisartsen, e.d.).
Doordat je duidelijk bent over verwachtingen weten de professionals waar ze aan toe zijn en kunnen zij optimale revalidatie leveren. Je zorgt dat je een sluitende begroting opstelt en de bezetting en de kwaliteit van de zorgprofessionals aansluiten bij de vraag.
In overleg met je collega-managers, de algemeen divisiemanager en de medisch divisiemanager stem je af over ontwikkelingen, mogelijkheden en te maken keuzes voor je eigen locatie.
Je legt verantwoording af aan het divisiemanagement volwassenen.

Het Profiel

Dankzij je academisch werk- en denkniveau en uit ervaring, weet je hoe hoogopgeleide professionals te begeleiden om tot de gewenste resultaten te komen. Je speelt in op de behoefte aan duidelijkheid over bevoegdheden en verantwoordelijkheden en kijkt bedrijfskundig naar vraagstukken. Tegelijkertijd snap je dat het patiëntbelang voor de professional voorop staat. Dat vraagt een combinatie van cijfermatig en sociaal sterk zijn en een goed inlevingsvermogen hebben. Daarnaast blijft je focus om samenwerking tussen de teams tot stand te brengen en je hebt hier ook ervaring mee. Je schept de randvoorwaarden en hebt een stijl van leiderschap die niet alleen faciliterend en dienstbaar is, maar ook daadkracht laat zien. Zorgervaring is een pré, maar geen vereiste.

Competenties die bovenstaande ondersteunen zijn:

  • Organiseren en implementeren: haalbare prioriteiten en doelstellingen, planmatig werken.
  • Vooruitstrevend: signaleert en onderzoekt verbetermogelijkheden, neemt het initiatief.
  • Verbinden: informeert, luistert, vraagt door en staat open voor meningen, feedback en wensen.
  • Ruimte en vertrouwen geven: biedt kaders en nodigt uit regie te nemen en zich te ontwikkelen.
  • Besluitvaardig: weegt argumenten af, neemt zelf standpunt in en neemt besluit tijdig.
  • Duidelijk zijn: drukt zich duidelijk, bondig en overtuigend uit, is duidelijk in wat je verwacht en vindt.
  • Netwerken en samenwerken: onderhoudt actief contact met relevante partners en ziet en benut de mogelijkheden om met andere afdelingen samen te werken.

Voel jij je als een vis in het water als het gaat om het organiseren van een goed logistiek proces in de zorg, dan zien we je reactie graag tegemoet.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in schaal FWG 60 van de CAO ziekenhuiswezen met een maximaal salaris van
€ 4.798,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast is er een goede pensioenregeling en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8,33%. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Je kunt tot en met 20 december 2020 op de functie reageren via onze website. Mocht je belangstelling hebben voor zowel deze vacature van manager poliklinische volwassenrevalidatie als kinderrevalidatie, vermeld dat dan in je brief.
De intakegesprekken worden vanuit ons bureau via beeldbellen gevoerd vanaf 11 december. De 1e gespreksronde bij Rijndam vindt plaats in de week van 4 januari, de 2e ronde is in de week van 11 januari 2021.
Net als een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maakt een assessment onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Het assessment vindt waarschijnlijk plaats in de week van 25 januari. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail fvanrosmalen@bosmanvos.nl of telefonisch 06 41903994.


Deel deze pagina in uw netwerk