Manager PrivaZorg Nederland B.V. (fulltime) Amersfoort

Sluitingstermijn

Organisatie

“Onze cliënten krijgen met aandacht, respectvolle, professionele, goed georganiseerde zorg in de thuissituatie!” Dat is het motto van PrivaZorg.

PrivaZorg is een landelijke thuiszorgorganisatie die vanuit regionale steunpunten een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van verpleging, verzorging, huishouding en begeleiding biedt. PrivaZorg biedt diensten die gefinancierd worden uit de Wmo, ZVW of WLZ. 
Vanuit regionale steunpunten worden zorgvraag en zorgaanbod op elkaar afgestemd. Kleine teams van zelfstandige zorgverleners bieden zorg aanvullend op de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt.
De steunpunten van PrivaZorg zijn zelfstandig of in dienst van PrivaZorg. De Steunpunten die in dienst zijn van PrivaZorg vallen onder PrivaZorg Nederland B.V. De organisatievorm gaat uit van het leveren van zorg door zelfstandige zorgverleners waarbij er momenteel tevens ingezet wordt op het aantrekken van zorgverleners in loondienst.
Het centrale kantoor van PrivaZorg bevindt zich in Amersfoort. Vanuit hier worden de steunpunten ondersteund in Zorg en Kwaliteit, Accountmanagement, ICT en Financiën. De omzet bedraagt circa € 25 miljoen (ZVW, WMO en privaat).

De koers van PrivaZorg
Het sociale domein is volop in ontwikkeling en verandert continu. De missie en visie op korte termijn zijn vastgelegd in het jaarplan 2019 waarbij de visie naar de toekomst op dit moment wordt beoordeeld.   Wendbaarheid en adaptief vermogen zijn in de komende jaren van groot belang . Dit betekent tijdige en proactieve visievorming en het concreet formuleren en vooral realiseren van de doelstellingen.
Voor PrivaZorg is toekomstbestendigheid een belangrijk doel om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en zodoende lokaal meerwaarde te leveren.

PrivaZorg heeft een duidelijke groeiambitie. Hierin zijn de regionale steunpunten van essentieel belang. Door o.a. het verder versterken en uitbreiden van het aantal steunpunten, de dienstverlening, het ondersteunen van complexe zorgvragen en het bereiken van nieuwe doelgroepen moet omzetgroei worden gerealiseerd.
Eén van de belangrijkste veranderingen de komende jaren voor PrivaZorg is het in dienst nemen van zorgverleners. Hierdoor zal een hybride organisatiemodel ontstaan. Deze ambitie vraagt van het management en de directie veel aandacht.

Om de gewenste groei samen met de steunpunten te realiseren wordt het management versterkt met een manager PrivaZorg Nederland B.V.

De Functie

Er ligt een uitdagende taak voor de manager PrivaZorg Nederland B.V.: je bent als manager verantwoordelijk voor het uitbouwen van de thuiszorg vanuit de visie en het beleid van PrivaZorg. Je analyseert voortvarend de huidige situatie in de thuiszorg, ontwikkelt vanuit de visie kaders en stelt samen met de steunpunten die in dienst zijn van PrivaZorg, realiseerbare jaarplannen en sluitende business cases op. Je ontwikkelt samen een aanpak om tot nieuwe en/of verbeterde zorg- en dienstverlening te komen en implementeert deze.

Samen met de steunpunten van PrivaZorg Nederland B.V. creëer je kansen in de thuiszorg waardoor je op korte termijn omzetgroei realiseert binnen de verschillende financieringsstromen. Je werkt met deze steunpunten aan resultaatgerichtheid, ondernemerschap en kwaliteit van zorg.
Je bent degene die vanuit visie, kennis en ervaring de boodschap van PrivaZorg uitdraagt en verantwoordelijk is voor de organisatie inrichting van PrivaZorg Nederland B.V. Waar nodig pas je, in afstemming met de directie en management, de organisatie van het primaire proces hierop aan.  Hierbij houd je steeds in het oog dat zorgverleners de ruimte hebben om de beste en juiste zorg te leveren waar cliënten graag voor kiezen. 

Je stuurt de regiomanager en de direct verantwoordelijken voor de steunpunten aan. Je legt verantwoording af aan de tweehoofdige directie van PrivaZorg en bent lid van het managementteam van PrivaZorg.

Het is een zeer uitdagende functie met veel mogelijkheden waarvoor een fulltime inzetbaarheid vereist is.

Het Profiel

We zoeken kandidaten met een HBO/WO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan in een integrale managementfunctie en bent bekend met de thuiszorg. Je bent strategisch en bedrijfsmatig sterk en hebt een scherp analytisch inzicht.
Je bent iemand die op overtuigende wijze heldere en duidelijke kaders neerzet en daarbinnen de ruimte geeft die nodig is voor de ontwikkeling van de professionals. Je bent een daadkrachtige, stevige persoonlijkheid waarbij bescheidenheid en respect je siert. Je bent ondernemend en creatief, denkt in kansen en mogelijkheden en je bent communicatief sterk. Je hebt uitstekende kennis van de markt in de thuiszorg.

Je maakt zaken bespreekbaar en spreekt mensen aan op afspraken en resultaten en communiceert transparant. Door je kennis, ervaring en persoonlijkheid weet je mensen mee te nemen op natuurlijke wijze. Je hebt een hands-on mentaliteit, bent een echte teamplayer en kan de relevante wet- en regelgeving toepassen.

Je schakelt soepel op alle niveaus en weet goed overzicht te houden in een met concurrenten omgeven omgeving. Al met al betekent het dat je in staat bent het verband te leggen en bent sterk in:

  • ondernemerschap, bedrijfsvoering en kwaliteit
  • ontwikkeling en implementatie
  • inspireren en kaders stellen
  • resultaatgerichtheid in combinatie met mensgerichtheid

Aanbod en procedure

Het maximum salaris bedraagt € 6.512,17 bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Een leaseauto, mobiele telefoon en een laptop behoren tot het arbeidsvoorwaardenpakket.
Je krijgt in eerste instantie een contract aangeboden van een jaar met de intentie het contract te verlengen.

Reacties zijn welkom t/m zondag 6 januari 2019. De intakegesprekken bij Bosman & Vos in Rijswijk worden op 10 en/of 11 januari 2019 gevoerd. De eerste ronde gesprekken vindt plaats 18 januari 2019 op het centraal kantoor van PrivaZorg in Amersfoort. De tweede ronde gesprekken vindt plaats op 21 of 22 januari 2019 bij PrivaZorg. Een eventueel case-assessment vindt plaats op 25 januari 2019 op het centraal kantoor bij PrivaZorg.

De procedure wordt begeleid door Yolanda Gagliardi, partner Bosman en Vos. Informatie over de functie is verkrijgbaar via het secretariaat van Bosman & Vos: 070-3072980. Je CV met motivatie zien we graag tegemoet.

Een referentiecheck en integriteitsverklaring maken deel uit van de procedure.


Deel deze pagina in uw netwerk