nicoline 1502 84 Banner

Manager Services (32-36 uur) Aalsmeer

Sluitingstermijn

Organisatie

Ons Tweede Thuis is een organisatie die zorg verleent aan ruim 1800 cliënten met een verstandelijke meervoudige of lichamelijke beperking met meer dan 2000 (1300 fte) aan medewerkers. De omzet van de organisatie is ruim 90 miljoen. De organisatie is werkzaam in de gemeenten Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Ouder- Amstel en Uithoorn. Ontstaan in 1967 vanuit ouderinitiatieven heeft Ons Tweede Thuis zich ontwikkeld tot een professionele organisatie die zich bewust is van de interne en externe veranderingen die continue plaatsvinden. Om te zorgen dat de dienstverlening ook in de toekomst van goede kwaliteit blijft is de organisatie blijvend in ontwikkeling. 
In alles wat Ons Tweede Thuis doet staat de relatie centraal. Met de mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten, de medewerkers en met mensen in de samenleving. Samen succesvol zijn en zorgen dat onze cliënten een goed leven hebben. Werk en relaties worden benaderd vanuit de vijf kernwaarden: zelfbewust, krachtig, lef, kwetsbaar en verbindend.

Relaties centraal verwijzen ook naar de relaties met de overheid. De wijzigingen in het kabinetsbeleid en de verschuiving van verantwoordelijkheden waren in de afgelopen jaren aanleiding om scherp en kritisch te kijken naar de organisatie. Het strategisch beleidsplan 2013-2016 'Over grenzen heen' speelt in op de belangrijke uitdagingen die Ons Tweede Thuis te wachten staan. In het afgelopen jaar is de organisatie van het primaire proces gekanteld naar zelforganiserende teams. Dit proces krijgt de komende jaren steeds meer vorm. De flexibiliteit en zelfstandigheid worden vergroot en werkprocessen worden meer en meer op elkaar afgestemd. Zo zijn alle services van de organisatie ondergebracht in een dienstencentrum. Voor dit dienstencentrum zijn wij op zoek naar een Manager Services.
 

De Functie


In deze nieuwe functie Manager Services komen alle aandachtsgebieden samen die de organisatie ondersteunen. De functie bevat een zeer breed werkveld met extra aandacht voor de ontwikkeling van strategisch HR-beleid en strategische bedrijfsvoering. Dit alles in de context van zelforganiserende teams.  

Daarnaast ligt de uitdaging op het ontwikkelen van een visie op de performance verbetering van de verschillende digitale processen op het gebied van het elektronisch cliëntendossier, e-hrm, e-health en domotica. Als spin in het web verbind je alle processen en zorg je voor een optimale samenwerking tussen de verschillende diensten. Met als resultaat dat de medewerkers en managers van het primaire proces van Ons Tweede Thuis beschikken over informatie, systemen en hulpmiddelen die perfect aansluiten op hun vraag. 

Als laatste uitdaging ontwikkel je samen met de collega's een service verlenend dienstencentrum dat pro actief is in het vinden van oplossingen. Je transformeert dit dienstencentrum naar een afdeling die de zelforganisatie maximaal ondersteunt. 

Je geeft direct leiding aan een coördinator van de afdeling ICT en een coördinator financiële- cliënt, en personeels- en salarisadministratie. Je  stuurt/coacht de zelforganiserende teams waar je verantwoordelijk voor bent op het gebied van HR, huisvesting en zorgbemiddeling. Je geeft direct leiding aan ca. 20 medewerkers (13 fte) en indirect aan ca. 23 medewerkers (18 fte). Je bent tevens verantwoordelijk voor het dagelijks beheer, onderhoud en de facilitaire voorzieningen van het dienstencentrum. 
Voor de vertaling in zorginkoop door gemeentes, zorgkantoren en de veranderingen in de wet- en regelgeving is een manager zorginkoop en innovatieprojecten aangesteld die is toegevoegd aan de Services. In nauw overleg met deze manager weet je het primaire proces op innovatieve wijze te ondersteunen in het vertalen van externe veranderingen naar nieuwe (zorg)producten en processen. Je legt de verbinding tussen administratie en praktijk en weet zo een servicegerichte bedrijfsvoering op te bouwen,waarbij je servicegericht en collegiaal samenwerkt met de afdeling Control. 

De Manager Services is lid van het MT en ontvangt leiding van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Je houdt nauw contact met de integraal verantwoordelijke regiomanagers en locatiemanagers, adviseert en faciliteert hen en de Raad van Bestuur. Je bent hierin gespreks- en sparringpartner. Je realiseert een gezonde bedrijfsvoering, een servicegerichte ondersteuning en gezamenlijk met de Raad van Bestuur draag je bij aan de strategische kaders van de organisatie.

Het Profiel


Allereerst ben je een daadkrachtige en inspirerende manager met een heldere en duidelijke visie op de toekomst van de zorg. Je bent een dienstverlener in hart en nieren. Je haalt de vraag op bij jouw klanten in de organisatie en weet de zelforganiserende teams optimaal te faciliteren. Geen vraag is je vreemd. Je hebt ervaring met servicegerichte bedrijfsvoering en toont hierin lef en creativiteit. Je houdt hierbij je vak verantwoordelijkheid in acht. Je denkt vanuit mogelijkheden en kansen en staat in nauwe verbinding met collega's en klanten. Je schakelt gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen van het dienstencentrum en de rest van de organisatie. Knelpunten pak je pragmatisch aan en los je op. Je bent  besluitvaardig, authentiek en hebt overtuigingskracht. Je stimuleert het zelfoplossend vermogen in je teams en helpt hen en andere collega's om hun professionele vaardigheden naar een hoger plan te brengen. Je geeft op aansprekende wijze leiding die past bij onze mensen en een organisatie in ontwikkeling. Daarbij sta je voor je mensen, en ben je toegankelijk en bereikbaar. 

Je hebt ervaring met het schakelen tussen strakke administratieve processen en de ruimte die innovatie vraagt. Je gaat voor regelarme en transparantie processen in een complexer wordende omgeving. Je hebt overtuigingskracht en doorzettingsvermogen om verandertrajecten op een effectieve manier vorm te geven.

Je beschikt over een relevante opleiding op HBO+ of  universitair niveau, aangevuld met een bedrijfskundige, management, HRM en/of financiële opleiding. Je hebt minimaal vijf jaar leidinggevende ervaring in een organisatie in verandering en bent vaardig in het communiceren, verbinden, initiëren, motiveren, feedback geven, begeleiden van veranderprocessen en het overbruggen van tegenstellingen.

In deze nieuwe veelzijdige rol is het belangrijk dat je kennis hebt van en ruime ervaring hebt met:
  • HRM ontwikkeling en -advies 
  • kennis van processen rondom de bedrijfsvoering; zorgadministraties (financiële-, cliënt- en salaris- en personeelsadministratie)  zorginkoop, zorgbemiddeling en digitale processen 
  • vastgoed,  huisvesting, beheer en onderhoud, facilitair
  • budgetterings- begrotings-ICT en informatie technieken
  • procesbegeleiding en organisatiebrede (innovatie)projecten
  • verbinden en ontwikkelen van een team
  • advies en ondersteuning van de Raad van Bestuur en het Management
  • affiniteit met en kennis van de zorg 
  • de regio waarin Ons Tweede Thuis haar werkgebied heeft

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt op basis van 36 uur per week, maximaal € 6068,-bruto per maand conform de cao gehandicaptenzorg. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 17 september. De eerste gesprekken zijn vanaf 28 september op het hoofdkantoor van Ons tweede Thuis in Aalsmeer. De Tweede gesprekken bij Ons Tweede Thuis vinden plaats op 20 oktober. Een case assessment  maakt deel uit van de procedure.
Voor vragen en voor het opvragen van een uitgebreide functiebeschrijving kun je contact opnemen met Nicoline Franken van Bosman & Vos (nfranken@bosmanvos.nl).
Je cv met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures .

Deel deze pagina in uw netwerk