ingrid

Manager wijk en welzijn 32-36 uur (Almere)

Organisatie

Onze opdrachtgever, De Schoor in Almere, is een brede maatschappelijke organisatie die bijdraagt aan het welzijn, sociale integratie en participatie en aan de kwaliteit van het leven en de leefomgeving van de inwoners van Almere. Zo’n 240 medewerkers en vele vrijwilligers werken samen aan projecten en activiteiten voor peuters, kinderen, jongeren en (kwetsbare) volwassenen. De gemeente is de grootste opdrachtgever van De Schoor.

De organisatie heeft een goede reputatie, is financieel gezond, heeft een gezonde hoeveelheid ambitie en is volop in beweging. De versobering van de AWBZ, verbreding van de WMO, de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) en de wet Werken naar vermogen, de decentralisatie van jeugdzorg naar de gemeente, de omslag van de sector naar Welzijn Nieuwe Stijl en de doorvoering van landelijke en gemeentelijke bezuinigingen zijn een aantal ontwikkelingen die relevant zijn voor de ambities en toekomstplannen van De Schoor. De organisatie richt zich komende jaren op actief burgerschap, eigen kracht en preventieve kant van veiligheid.

De organisatie heeft, naast de ondersteunende diensten, twee afdelingen voor het primaire proces: Wijk en Welzijn (maatschappelijke participatie, kwetsbare groepen en buurtontmoetingscentra) en Jeugd (peuterspeelzalen, kinderwerk en jongerenwerk). Voor deze ambitieuze organisatie zoeken wij een nieuwe manager wijk en welzijn. En dat in Almere: jong, multicultureel en stad in ontwikkeling.

De Functie

De manager wijk en welzijn rapporteert aan de directeur/bestuurder en is verantwoordelijk voor:
 • het direct aansturen van de teamleider maatschappelijke participatie en kwetsbare groepen (opbouwwerk en sociaal cultureel werk) en 2 zakelijk leiders (van de buurtontmoetingscentra) en het indirect aansturen van + 40 medewerkers van deze afdelingen. Mogelijk dat de aansturing van de coördinator van het poppodium na verloop van tijd bij de manager wordt ondergebracht;
 • de omzet en produktie van wijk en welzijn (€ 4,8 miljoen) en het realiseren van een deel van de Schoorbrede bezuiniging van € 0,5 miljoen in 2015;
 • de bedrijfsvoering (optimale inzet van mensen en middelen);
 • de implementatie van het verandertraject van de buurtontmoetingscentra, met als essentie dat de centra zoveel mogelijk door de buurt bestuurd worden en een plek worden voor sociale reactivering en reïntegratie en zo een echte WMO-functie krijgen;
 • het leveren van een inspirerende bijdrage aan de verdere ontwikkeling van welzijn nieuwe stijl voor de totale organisatie;
 • ontwikkelen van nieuwe ideeën en beleid voor wijk en welzijn; richting geven aan inhoudelijke ontwikkelingen, gebiedsgericht werken, projecten en activiteiten en de verbindende schakel zijn tussen het in- en externe veld;
 • vormgeven van een vernieuwend aanbod, zelfstandig en in samenwerking met andere organisaties, gericht op de decentralisaties vanuit de Rijksoverheid naar de gemeenten;
 • participeren in en beïnvloeden van het traject tot introductie van sociale wijkteams en de implementatie daarvan;
 • het representeren van de organisatie; het onderhouden van het externe netwerk en het opbouwen van de relaties met alle relevante partijen, zoals de gemeente, politie, zorgaanbieders, onderwijs, corporaties en arbeidstoeleiding.

Het Profiel

Voor deze uitdagende functie zoeken wij kandidaten met HBO+ werk- en denkniveau die de potentie hebben om op tactisch en strategisch niveau te opereren. Je beschikt over conceptuele denkkracht en analytisch inzicht en je hebt ervaring met verandertrajecten in een integraal verantwoordelijke positie. Je bent bekend met de welzijnssector en/of hebt ervaring opgedaan in een aanpalende organisatie, zoals corporaties, sociale werkplaatsen, maatschappelijke dienstverlening, opvang en de (bij voorkeur extra- dan wel transmurale) zorgsector (bv. dagbesteding).

Je bent bedrijfsmatig en financieel sterk. Je stelt ambitieuze en realistische doelen en je kunt je medewerkers leren om projectmatig te werken. Je anticipeert op relevante ontwikkelingen en je bent in staat om deze te vertalen naar concrete en passende ideeën. Verder zijn deze competenties herkenbaar:
 • samenwerken
 • delegeren
 • plannen en organiseren
 • resultaatgerichtheid
 • enthousiasme
 • creatief
 • netwerkvaardigheid
 • ondernemerschap
 • verantwoordelijkheidsgevoel
 • politieke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn
Deze functie biedt de mogelijkheid voor kandidaten met een stevige persoonlijkheid die willen doorgroeien naar dit niveau en die beschikken over voldoende abstractieniveau om deze complexiteit het hoofd te bieden. Het is een pré als je woonachtig bent/of wilt zijn in Almere.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt maximaal € 4.948,= op fulltime basis (schaal 12 cao welzijn). In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden; het is de intentie dat het na een jaar wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 31 oktober. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 5 november. De selectierondes bij de organisatie vinden plaats vanaf 15 november. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure en je moet een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. Als je eerder hebt gesolliciteerd op deze vacature, heeft het geen zin dit nogmaals te doen.

Deel deze pagina in uw netwerk