nicoline

Manager Wijk en Welzijn & Manager Gezin (32-36 uur) Amsterdam

Organisatie

Onze opdrachtgever, IJsterk is een organisatie die gespecialiseerd is in kinderopvang en welzijnsactiviteiten in Amsterdam West en Centrum. Bijna 450 medewerkers bieden op vakkundige wijze opvang voor en (opvoed)ondersteuning en buurtvoorzieningen aan baby's, peuters, jeugd en jongeren, volwassenen en senioren. Hiervoor worden drie merken gehanteerd: IJsterk Kinderdagverblijven, IJsterk Welzijn en - in een joint venture met stichting DOCK - voor het jongerenwerk IJdockzz. IJsterk heeft een omzet van circa € 16 miljoen. De activiteiten zijn ondergebracht in een aantal werkmaatschappijen. Deze worden ondersteund door de afdelingen Financiën, Facilitair/ICT en P&O. De organisatie wordt aangestuurd door de directeur/bestuurder.
 
De transities en decentralisaties in het sociaal domein en het opheffen van de stadsdeelbesturen in Amsterdam hebben gevolgen voor alle welzijns- en zorginstellingen. Het totale speelveld zal opnieuw moeten worden gedefinieerd. Vanuit haar visie 'Van Wijken Weten' wil IJsterk de zelfredzaamheid van de Amsterdammer (helpen) vergroten, hem of haar laten participeren in de (buurt)samenleving en hierdoor bijdragen aan de realisatie van de bruisende buurt. IJsterk is een organisatie die in de toekomst haar toegevoegde waarde in alle stadsdelen van Amsterdam wil kunnen aantonen.
De wijzigingen in het kabinetsbeleid en verschuiving van verantwoordelijkheden waren de afgelopen twee jaar aanleiding om scherp en kritisch te kijken naar de organisatie. IJsterk zal zich verder aan de veranderingen in het sociaal domein willen en moeten aanpassen. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor alle activiteiten. De organisatie heeft een nieuwe visie ontwikkeld op wat ze doet en hoe ze dat organiseert. De ingrijpende kanteling in het sociaal domein vraagt ook een kanteling in het management. Om hierop in te spelen heeft IJsterk besloten de managementstructuur te wijzigen. Van een structuur van operationeel managers per werkmaatschappij wordt de organisatie gewijzigd naar een structuur die aansluit op de nieuwe, integrale welzijnsvisie van de organisatie waarbij het management gezamenlijk verantwoordelijk is (gedeeld leiderschap) en waarbij de managers zich richten op specifieke aandachtsgebieden of portefeuilles.
 
Hiervoor zijn wij op zoek naar kandidaten voor de posities van Manager Gezin en Manager Wijk en Welzijn die de medewerkers van IJsterk begeleiden bij deze fundamentele veranderingen en die bijdragen aan de positionering van IJsterk in het sociaal domein in Amsterdam.
 

De Functie

De managers zijn eindverantwoordelijk voor de portefeuille Gezin respectievelijk Wijk en welzijn. Als Manager Gezin vallen de dienstverleningen aan gezinnen met jonge kinderen (0-12 jaar), waaronder voorscholen (peuterspeelzalen), speel-o-theken, wijkarrangementen en pedagogisch advies (dienstverlening aan ouder- en kind teams) onder je verantwoordelijkheid. De Manager Gezin stuurt direct circa 8 en indirect 80 medewerkers aan met een budget van ca. € 3 miljoen. Als Manager Wijk en welzijn vallen o.a. de 'huizen van de buurt', de sociale wijkteams en de speeltuinen onder je verantwoordelijkheid. De Manager Wijk en Welzijn stuurt direct circa 10 en indirect 40 medewerkers aan met een budget van ca. € 2.5 miljoen.
De managers zijn actief lid van het management team en leggen verantwoording af aan de directeur- bestuurder. Samen met de directeur/bestuurder is er sprake van gedeeld leiderschap.
Daarnaast vraagt welzijn nieuwe stijl om regie. Samenwerken, wijkgericht werken en ketenzorg vragen veel van IJsterk. Samen met collega organisaties moet IJsterk tot nieuwe dienstverleningen komen. Bewust vorm geven aan samenwerkingsprocessen en interventies en hierbij de regisseurs rol op je nemen zal een van de speerpunten van de managers zijn.
Een ander aandachtsgebied van de nieuwe managers is methodiekontwikkeling. Voor de verantwoording van het welzijnswerk in het algemeen is het belangrijk dat wordt gestuurd op maatschappelijk rendement. Het belang van gedegen en bewezen methodiek neemt toe. De managers ontwikkelen nieuwe passende methodieken en neemt de medewerkers hierin mee. In het verlengde van de methodiekontwikkeling is ook het ontwikkelen van nieuwe concepten en aanpakken van wezenlijk belang voor IJsterk.
 
De nieuwe opdracht van het management is IJsterk te positioneren, de strategische, tactische en operationele vraagstukken te beantwoorden en de strategische risico's te beheersen. Dit vraagt van de managers dat ze bijdragen aan en verantwoordelijk zijn voor resultaten op het gebied van:
-        Ontwikkeling Strategie (alle werkmaatschappijen)
-        Uitvoering en realisatie van strategisch beleid
-        Overstijgende projecten
-        Integraal welzijnsbeleid
-        Positionering van IJsterk
-        Netwerk en ontwikkelen ketens
-        Marktontwikkelingen en deze vertalen naar IJsterk
-        Methodiek en methodiek ontwikkeling
-        Gedeeld Leiderschap
-        Personele, operationele en financiële doelstellingen van de portefeuilles
 

 

Het Profiel

Je beschikt over een relevante opleiding op HBO+ of universitair niveau. Je hebt minimaal drie jaar leidinggevende ervaring en hebt kennis van management technieken, organisatie-, personeels-, en kwaliteitsbeleid. Je bent een teamspeler. Je hebt bij voorkeur een passie voor het sociale domein en kennis van één van de portefeuilles. Kennis van de politieke context van Amsterdam is een pré. Je bent een van de belangrijke gezichten van IJsterk en weet IJsterk te positioneren bij de gemeente en andere partners in het sociaal domein. Daarnaast ben je vaardig in het communiceren, verbinden, initiëren, motiveren, feedback geven, onderhandelen, het begeleiden van veranderprocessen en het overbruggen van tegenstellingen. Hierbij toon je lef en passie, ben je integer en sensitief.
 
In deze nieuwe management rol verwachten we dat je de volgende competenties bezit;
- conceptueel denkvermogen en implementatie kracht
- netwerker met externe focus
- in staat om innovatieve diensten en concepten te ontwikkelen, implementeren en op de kaart te zetten
- overtuigingskracht
- methodisch, en in staat om methodiek te ontwikkelen
- stuurt op maatschappelijke effecten en rendement
- ondernemerschap
- analytisch
- veranderkundig
- uitstekende mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt op basis van 36 uur per week, maximaal € 5072.- bruto per maand conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Het betreft een functie op niveau leidinggevende 3 met een duidelijke transitie opdracht voor de periode van twee tot drie jaar. De arbeidsovereenkomst zal aansluiten bij de duur van deze opdracht. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 15 januari 2015.
De eerste gesprekken zijn vanaf 12 januari op ons kantoor in Rijswijk. Gesprekken bij IJsterk vinden plaats in de week van 9-13 februari. Een case assessment maakt deel uit van de procedure.
Je cv met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures .
 

Deel deze pagina in uw netwerk