francine 1483 80 Banner

Manager Zorg & Welzijn Nusantara (32-36 uur) Ugchelen

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Nusantara Zorg biedt wonen, zorg en welzijn aan mensen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië. Stichting Nusantara Zorg is ontstaan uit instellingen die in 1958 klaarstonden om mensen op te vangen, die vanwege de dekolonisatie van Indonesië naar Nederland waren gekomen. Deze mensen werden ouder en hadden zorg en verpleging nodig. Nusantara en haar rechtsvoorgangers leverden deze zorg vanuit kennis van de specifieke geschiedenis en cultuur van deze doelgroep.
Stichting Nusantara Zorg staat voor cultuursensitieve ouderenzorg; zorg die georganiseerd wordt vanuit het besef dat mensen onderdeel zijn van een groep met een gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis. Nusantara is expert in het vertalen van inzicht hierin naar zo goed mogelijke persoonsgerichte zorg. Vanuit de cultuursensitieve zorg creëert Nusantara een leefomgeving waarin ouderen zich vanzelfsprekend herkend en veilig voelen. Dit is bijvoorbeeld terug te vinden in de woonomgeving, in hoe medewerkers en bewoners met elkaar omgaan, in de maaltijdvoorziening en in het welzijnsprogramma.

Het jaar 2020 is door Stichting Nusantara Zorg aangegrepen om haar missie, visie en strategie te herijken. Nusantara wil zich verder ontwikkelen in de methodiek van cultuursensitieve zorg. Het streven is een meer wetenschappelijk onderbouwde methodiek die op een bredere doelgroep inzetbaar is. De visie op persoonsgerichte zorg is eveneens herijkt. Dit gaat zich onder andere vertalen naar de inrichting van kleinschaliger en meer gedifferentieerde woonvormen, met meer individuele welzijnsprogramma’s.
Bij dit alles wil Nusantara toe naar meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij medewerkers. Voor de bewonersgroepen, maar ook voor beleid- en methodiekontwikkeling. Ter ondersteuning van de nieuwe visie is er een nieuwe besturingsfilosofie uitgewerkt. Binnen het besturingsmodel worden als eerste stap de managementfuncties opnieuw ingevuld.

Binnen Stichting Nusantara Zorg zijn ongeveer 230 medewerkers werkzaam. Daarnaast werkt Nusantara op beide locaties met een grote groep actieve vrijwilligers, passend bij de cultuur van de doelgroep. De locaties in Bussum en Ugchelen zijn goed vergelijkbaar qua omvang en zorgaanbod. In totaal biedt Nusantara zorg aan zo’n 150 cliënten. De omzet van Stichting Nusantara Zorg bedraagt ongeveer 13 mln. euro. De financiële positie is gezond en er wordt jaarlijks een positief rendement behaald. Er is een strategie ingezet om te komen tot een beheerste groei van de omzet. Voor het huis in Bussum wordt actief gezocht naar een nieuwe locatie, waarin ook de nieuwe visie op samenwonen en samenleven optimaal gestalte kan krijgen.

Nusantara heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur. De hiërarchische aansturing wordt in het nieuwe besturingsmodel gedeeld met drie managers Zorg & Welzijn, een manager Hospitality en een manager Bedrijfsvoering. Voor de beleidsontwikkeling wordt er een bestuurlijk overleg ingesteld, waarin managers, senior adviseurs en bestuurder samen afstemmen over de gewenste koers. Er gaat in het nieuwe model nadrukkelijk ingezet worden op collegiale verantwoordelijkheid en zelforganisatie, waarbij eigenaarschap van professionals, horizontale afstemming en werken volgens procesafspraken, steeds meer in de plaats komen van hiërarchische aansturing en controle.
Op dit moment kent Nusantara nog een managementstructuur met twee locatiemanagers. Waarbij de aansturing van de locatie Rumah Saya in Ugchelen wordt waargenomen door een interim manager. De implementatie van het nieuwe besturingsmodel wordt aangegrepen om afscheid te nemen van deze interim manager. Voor Nusantara komen wij graag in contact met kandidaten voor de functie van manager Zorg & Welzijn, met als belangrijkste portefeuille de resultaatverantwoordelijkheid voor Rumah Saya.

De Functie

Samen met de andere twee managers Zorg & Welzijn ben je verantwoordelijk voor het totaal aan zorg-, welzijns- en behandelprocessen op alle locaties van Nusantara. Je verdeelt onderling portefeuilles rondom beleids- en resultaatverantwoordelijkheden, zoals samenwerking, welzijn, methodisch werken van zorg (in het bijzonder de cultuursensitieve zorg) en het ontwikkelen van zelforganisatie. De beide locaties en behandeling worden gezien als een resultaatverantwoordelijke eenheid die als portefeuille toebedeeld worden aan een manager. Eén van de locaties, te weten Rumah Saya, zit in je portefeuille en daar doe je de aansturing en ben je integraal eindverantwoordelijk voor. Je zoekt de samenwerking met adviseurs in de organisatie en komt tot een gezamenlijk resultaat.

Rumah Saya biedt op dit moment ruimte aan 72 cliënten om te wonen in een 1-kamerappartement (voor 44 cliënten), 2 tweekamerappartementen en kleinschalig wonen voor 24 cliënten. Cliënten hebben lichte tot ernstige dementie en/of lichamelijke en psychiatrische aandoeningen. Er werken zo’n 100 medewerkers en ongeveer 100 vrijwilligers. Financieel ben je verantwoordelijk voor een begroting van ongeveer 5 mln. euro.

Op Rumah Saya is gestart met een pilot kleinschaliger organiseren van zorg & welzijn. In deze pilot worden bewoners in kleinere groepen begeleid door een vaste groep van medewerkers. Daarbij zijn de zorg en het welzijnsprogramma specifieker op de bewonersgroep afgestemd. Medewerkers worden steeds meer samen verantwoordelijk gemaakt voor het totaal aan zorg en welzijn voor de bewonersgroep. De groep medewerkers is multidisciplinair samengesteld, zodat op inhoudelijk en facilitair gebied cliënten optimaal worden bijgestaan. Een verpleegkundige ziet in de rol van regisseur toe op de onderlinge samenwerking, volgens de procesafspraken die ten aanzien van wonen, zorg en welzijn worden gemaakt. Belangrijke uitdaging op de locatie wordt het borgen en verder ontwikkelen van de kwaliteit van zorg en de onderlinge samenwerking.

Als manager Zorg & Welzijn ken je de cliënten en medewerkers en ben je het gezicht en aanspreekpunt voor de locatie. In aanvang ben je voor je locatie sturend en neem je de verantwoordelijkheid voor de resultaten van de teams. Parallel aan de groei van de teams, zorg je dat je stijl verandert naar meer coachend en faciliterend, waarbij teams binnen kaders zelf verantwoordelijkheid nemen voor resultaten. Door teams te faciliteren, en ondersteunende functionarissen nauw aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen, maak je uiteindelijk je rol als leidinggevende zo klein - en de zelfstandigheid van je teams zo groot - als mogelijk. Je wordt in je managementtaken ondersteund door een HR-businesspartner en een managementondersteuner.
Je rapporteert over je resultaten rechtstreeks aan de bestuurder.

Het Profiel

Om deze functie goed uit te voeren moet je een verbindende persoonlijkheid zijn. Niet alleen naar je bewoners en medewerkers, maar ook naar anderen binnen en buiten de organisatie. Je hebt visie ten aanzien van het ontwikkelen van zelforganiserende teams en je bent in staat dat procesmatig aan te pakken.
Dat vraagt zowel om autonomie als om organisatiesensitiviteit. Je communicatieve vaardigheden zorgen voor duidelijkheid en voor ruimte om te leren, van en met elkaar. Je bent goed in bedrijfsvoering en kunt daar voor de korte en langere termijn scenario’s voor uitwerken.
Je brengt je visie in het bestuurlijk overleg in en draagt bij aan het uitdragen van de expertise op het gebied van cultuursensitieve zorg. Verder voldoe je aan de volgende criteria:

  • Je beschikt over bij voorkeur aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, aangevuld met een managementopleiding;
  • Je hebt minimaal 5 jaar managementervaring en hanteert een coachende stijl;
  • Je hebt ervaring in de zorg en/of welzijn en hebt gevoel voor de doelgroep;
  • Je bent in staat om gemakkelijk te schakelen tussen de operationele, tactische en strategische niveaus; niet alleen in denken, maar ook in je communicatie.
  • Je bent veranderkundig sterk en hebt aantoonbaar verbeteringen gerealiseerd;
  • Je hebt ervaring met en een duidelijke visie gericht op sturen naar zelforganisatie;
  • Je zoekt nadrukkelijk de samenwerking en werkt daarnaast zelfstandig.

Dus, ben jij een stevige manager, die warm loopt voor organisatieontwikkeling, reageer dan op deze vacature!

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in schaal FWG 65 van de CAO VVT en het salaris bedraagt maximaal € 5.584,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast bouw je pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8%. Voor de piketdiensten krijg je een vergoeding conform CAO. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Je kunt tot en met 3 januari 2021 op de functie reageren via onze website.

De intakegesprekken worden vanuit ons bureau via beeldbellen gevoerd vanaf 7 januari 2021. De 1e gespreksronde bij Nusantara vindt plaats in de week van 18 januari, de 2e ronde is in de week van 25 januari. Een (case-) assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure, net als een integriteitsverklaring en referentenonderzoek. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail fvanrosmalen@bosmanvos.nl of telefonisch 06 41903994.


Deel deze pagina in uw netwerk