francine

Ondernemend Manager Welzijn (32 uur) Wageningen

Organisatie

Onze opdrachtgever Solidez is een werkgemeenschap van vrijwilligers en sociaal professionals en verleent diensten in het kader van o.a. participatie, leefbaarheid en sociale veiligheid in Renkum en Wageningen. Solidez creëert kansen met burgers en ont-zorgt de gemeenten. De dienstverlening is afgestemd op de lokale situatie en sluit aan op de vraag van de gemeente en haar burgers. Ze doet dat met ongeveer 95 medewerkers, ruim 600 vrijwilligers, vele stagiaires en heeft een totale omzet van € 5,5 miljoen. Er wordt nauw samengewerkt met partners binnen de gemeentes, zodat voorzieningen optimaal benut worden en burgers ook echt antwoord op hun vraag vinden.
Solidez zit momenteel midden in een transformatie. Er wordt de omslag gemaakt van productgericht werken naar systeemgericht werken. Er zijn interdisciplinaire teams geformeerd die werken vanuit drie kernfuncties: het versterken van buurten en burgers, het ondersteunen en initiëren van initiatieven (onder de noemer 'burgers voor burgers') en het verlenen van advies en begeleiding. Onderdeel van het transformatieproces is de realisatie van resultaatverantwoordelijke teams.
 
Voor de standplaats Solidez Wageningen zoeken we een manager die de dienstverlening stroomlijnt en deze mee door ontwikkelt. Een manager die de teams ondersteunt in het systeemgericht  en zelf organiserend werken.

De Functie

Als manager ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, budget en kwaliteit. Je stuurt op het ontwikkelen van optimale samenwerking zowel in- als extern. Je zorgt er voor dat werkprocessen helder zijn en gevolgd worden. Je stuurt drie interdisciplinaire basisteams aan van elk zo'n 7 fte én een supportteam van 4 fte. Het totale budget is,  inclusief de accommodaties, € 3,5 miljoen. De basisteams richten zich op (zeer) nabije welzijnsinterventies. Het supportteam biedt onderdak aan meer specifieke diensten en expertise (denk aan sociaal juridische dienstverlening, bemoeizorg en specifieke aspecten van sportbuurtwerk, mantel- en respijtzorg en bijv. jongerenwerk). Dit levert een mooie uitwisseling van expertise en tegelijk is het ook nog zoeken naar de juiste invulling. Teams worden geacht steeds meer zelf-organiserend en zelf-oplossend te zijn en je stimuleert ze dan ook om het werk zelfstandig en planmatig op te pakken. Je ontwikkelt, realiseert en consolideert een kwalitatief hoogwaardig tactisch en strategisch beleid, passend binnen de transformatie die nu gaande is. Je richt je op de doelstellingen van de organisatie in een, soms spannend, krachtenveld van uiteenlopende spelers. Je neemt initiatief in het opbouwen van relaties, vertegenwoordigt de organisatie in diverse externe overleggen en stemt dit nauw af met je medewerkers. Uiteraard monitor je de gang van zaken en stuur je op resultaat, zoals afgesproken is met stakeholders over innovatieve en integrale dienstverlening, over zelfredzaamheid en begeleiding bij participatie activiteiten. Je boort extra financiële bronnen aan om innovaties mogelijk te maken en het sociaal ondernemerschap te versterken. Je participeert in een klein managementteam en bouwt samen met medewerkers aan een wendbare en weerbare organisatie. Je legt verantwoording af aan de directeur/bestuurder.

HET PROFIEL

Je hebt een afgeronde academische opleiding (bijvoorbeeld sociale wetenschappen of bedrijfs- of bestuurskunde). Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als manager en je kent de sector. Je beschikt over een sterk bedrijfsmatige manier van kijken naar de inhoudelijke ontwikkelingen van de werkprocessen. Je bent gericht op samenwerking en draagt dat uit binnen en buiten de organisatie. Je bent een netwerker en initieert of onderhoudt de contacten zodanig dat je medewerkers er profijt van hebben. Je bent in staat de realiteit van iedere dag steeds weer te verbinden met de visie van de organisatie en de mogelijkheden van de professionals. Je gaat een echte verbinding met de stad aan. Je hebt ervaring met denken en werken in systemen, waardoor de verbindingen tussen onderwerpen automatisch aan elkaar gekoppeld zijn. Je weet het belang hiervan duidelijk te maken en draagt het uit naar medewerkers, onder meer door het goede voorbeeld te geven. Je toont leiderschap op bedrijfsvoering en onderlinge samenwerking, op resultaat en cultuur. Je weet de juiste balans aan te brengen tussen sturing en ruimte geven.

Competenties die hier bij horen zijn:
 • Conceptueel denken
 • Maatschappelijk ondernemen
 • Proactief en oplossingsgericht handelen
 • Managen van werkrelaties en netwerken
 • Zakelijk, doelgericht, effect bewust en aan maatschappelijk toegevoegde waarde werken
 • Open en transparant communiceren
 • Relativeringsvermogen hebben
 • Zelfreflectie
 • Omgaan met werkdruk, wendbaar en weerbaar zijn
 • Lef
 • Betrokken bij de inhoud van het werk en het beste uit sociale professionals halen

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform schaal 12 van cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening maximaal
€ 5.144 ,= bruto per maand op basis van 36 uur. In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 15 februari 2015. Met de eerste gesprekken starten we al vanaf 10 februari op ons kantoor in Rijswijk. De selectiegesprekken vinden bij Solidez plaats op 23 februari en de tweede ronde is op 25 februari. Een (case)assessment is onderdeel van het selectieproces
 
 

Deel deze pagina in uw netwerk