crista

Ondernemende & innovatieve directeur De Buitenwereld (full time) Berkel en Rodenrijs

Sluitingstermijn

Organisatie

De Buitenwereld helpt gezinnen hun netwerk zó te versterken dat een kind -ook met psychiatrische problematiek– kan opgroeien binnen het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een gewone school. Omdat gezond opgroeien en ontwikkelen het best gaat vanuit de eigen kracht, ondersteund door vertrouwde mensen, in de eigen omgeving.

Voor kinderen met psychiatrische problematiek is de wereld om hen heen niet altijd een plek waar zij zich op hun gemak voelen. De onvoorspelbaarheid van het dagelijks leven, buiten de veilige thuissituatie, maakt de stap naar buiten groot. Soms te groot. De Buitenwereld vindt dat deze kinderen gezien mogen worden, dat zij mee kunnen doen ook daar waar het ‘gewone’ leven zich afspeelt. Zodat ook buitengewone kinderen zich thuis voelen waar zij leven en wonen, naar school gaan en spelen. De focus ligt daarom op ambulante hulp en gespecialiseerde groepshulp, waarbij De Buitenwereld “buiten gewoon opgroeien” baseert op 8 leidende principes:

 • zo normaal mogelijk opgroeien
 • de omgeving betrekt ons
 • ‘kan niet’ bestaat niet
 • bron van inspiratie
 • wij lopen voorop
 • zonder onze medewerkers zijn we nergens
 • 1 + 1 + 1 = 4
 • opdrachtgevers helpen hun doelen te bereiken

De Buitenwereld heeft na de transities in zorg en welzijn, met de overgang van AWBZ-financiering naar de WMO, de volgende fase bereikt. De Buitenwereld transformeert daarin haar portfolio steeds verder naar ambulante producten en maatwerk voor cliënten en partners. Voor kinderen met zeer specifieke autisme-zorgvragen, met ADHD, een angststoornis of andere psychiatrische problematiek; samen met de omgeving - familie, kinderopvang en school. Met baanbrekende ideeën en nieuwe, wetenschappelijk verantwoorde, methoden; met excellente medewerkers, klantgericht en flexibel.
De financiering van het werk blijft veranderen; de gespecialiseerde dienstverlening kenmerkt zich vaak door krimp en groei, ook in de vraag naar innovatief maatwerk. De Buitenwereld ziet kansen voor doorgaande vernieuwing en uitbreiding; door slimme positionering in de markt, door samenwerking met interne collega-organisaties in buurtwerk en kinderopvang, met externe partners in zorg en onderwijs, met overheden en andere opdrachtgevers.
De resultaten 2017 zijn een goede uitgangspositie om te investeren in doorontwikkeling.

De Buitenwereld is een eigen merk van de Stichting SWKGroep en maakt daar als BV onderdeel van uit, samen met meer dan tien collega-organisaties voor kinderopvang, buurtwerk, onderwijs en zorg.
De organisaties van de SWKGroep zijn werkzaam in de driehoek Dordrecht, Den Haag, Utrecht, met een zwaartepunt in de steden Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. Het Shared Service Centre SWK Facet verzorgt voor alle organisaties binnen de groep de bedrijfsmatige, ondersteunende diensten.

De SWKGroep staat voor kracht in de ontwikkeling van haar werk. Door de activiteiten van de SWKGroep krijgen 25.000 kinderen, jongeren en volwassenen steeds weer de kans een stap verder te komen. Om de eigen kracht te ontdekken en in te zetten, voor zichzelf en voor hun omgeving; om te kunnen functioneren in de wereld van de toekomst.
De SWKGroep heeft in totaal circa 2.500 medewerkers en een omzet van circa € 100 miljoen. Bij De Buitenwereld werken circa 80 professionals, de omzet is € 4 miljoen.

Door vertrek van de directeur ontstaat de vacature ondernemende & innovatieve directeur De Buitenwereld.

De Functie

De directeur is belast met de dagelijkse, de strategische en de algemene leiding van De Buitenwereld; is daarmee verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken binnen de vennootschap.
Door een professionele intensieve werkrelatie te onderhouden met de collega-directeuren en met de Raad van Bestuur van de SWKGroep; collegiaal gericht op samenhang in dienstverlening, met een integrale portfolio voor klanten en meerwaarde voor opdrachtgevers. Via kwartaal-overleggen wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Bestuur.

De ontwikkelingen in de zorg, het specifieke karakter van De Buitenwereld en de behoefte om deze positie uit te bouwen in samenhang met kinderopvang en buurtwerk binnen de SWKGroep en met externe partners, vormen de basis voor een aantal concrete uitdagingen in deze functie:

 • ontwikkelen van nieuwe dienstverlening en producten
 • uitbreiden van werkzaamheden naar andere regio’s binnen het werkgebied van SWKGroep
 • optimaliseren van externe samenwerkingsverbanden
 • bevorderen van samenhang in dienstverlening op die plaatsen waar ook andere SWKGroep-voorzieningen aanwezig zijn
 • verder professionaliseren van de organisatie en de bestaande dienstverlening
 • implementeren van de gekozen methodieken

Als directeur van De Buitenwereld ben je eindverantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling van de onderneming en tegelijk draag je je steentje bij aan de SWKGroep als geheel. Je bent verantwoordelijk voor toonaangevende dienstverlening, voor contracten en (samenwerkings)programma’s, voor opdrachten en resultaten, voor doorontwikkeling en vernieuwing. Je werkt daartoe nauw samen met de managers en (beleids)medewerkers van De Buitenwereld en met de ondersteunende medewerkers van SWKFacet.

Je bent de trekker en inspirator voor de innovatie en doorontwikkeling van De Buitenwereld.
Je onderhoudt alle relevante interne en externe relaties en bent daarmee het gezicht van De Buitenwereld. En je bent als directeur van De Buitenwereld werkgever voor de medewerkers; en bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden WOR.

Het Profiel

Bij deze ondernemende & innovatieve directiefunctie past een profiel dat onderscheidend is.
Natuurlijk ben je als directeur van De Buitenwereld in staat om integraal en slagvaardig te managen. Als drager en ontwikkelaar van de visie en missie van De Buitenwereld sta je voor hoogwaardige dienstverlening aan cliënten. Je bent inspirator voor je medewerkers en neemt als het nodig is de leiding, je stimuleert hen telkens het beste uit zichzelf te halen; je laat zien dat je staat voor je werk en geeft ook je medewerkers ruimte voor groei en initiatief.

We zoeken naar een kandidaat die nieuwe mogelijkheden omarmt; die actief op zoek gaat naar de beste manier van werken voor cliënten en voor opdrachtgevers; iemand die kansen omzet in resultaten, die denkt en handelt in groei en kwaliteit, die vernieuwende dienstverlening en innovaties tot stand kan brengen.
Je hebt een academisch denk- en werkniveau, voor jou zijn zorg en kwaliteitsbeleid en de wet- en regelgeving geen onbekend terrein. Je hebt kennis van de sector (jeugd)zorg en/of de (jeugd)GGZ.
Je bent ervaren in de aansturing van en de ontwikkelingen in een bijzonder lokaal en regionaal krachtenveld. Je hebt ervaring met nieuwe inkoop-strategieën en aanbestedingsprocedures.
Je inspireert tot nadenken en ontwikkelen; en laat daarom in je reactie overtuigend zien dat je:

 • de opdracht en de werkomgeving van De Buitenwereld begrijpt
 • vernieuwend bent en frisse ideeën meebrengt
 • staat voor groei en ontwikkeling
 • duurzame doorontwikkeling kunt realiseren
 • humor hebt en gedreven bent; vastberaden en creatief
 • onafhankelijk kunt denken en het initiatief durft te nemen
 • collegiaal opereert en voorop wilt lopen
 • doelen haalt en resultaten bereikt
 • transparant werkt en daarvoor steeds verantwoording aflegt
 • verantwoordelijkheid draagt en uitdagingen niet uit de weg gaat
 • medewerkers meeneemt in ontwikkelingen en groei
 • een creatieve, ondernemende op innovatie gerichte directeur en collega bent 

De Buitenwereld is dé plek voor jou om als ondernemende & innovatieve directeur de organisatie uit te bouwen en van betekenis te laten zijn.
Je kunt omgaan met een nieuw portfolio op basis van uiteenlopende producten. Je bent bekend met strategische processen en ontwikkelingen en kunt werken in een meer complexe omgeving.
Je hebt de professionaliteit en collegialiteit om op directieniveau te opereren; inhoudelijk en in   bedrijfsvoering, binnen het directeuren-overleg en met de RvB van de SWKGroep. 

We zoeken daarom iemand met lef en ambitie, ervaring en visie. Ben je een doorstromer vanuit managementniveau, dan zien we graag waarom deze carrièrestap een logische is.
Wij zijn benieuwd naar je verhaal; laat ons je motivatie zien waarmee je ons verleidt met je in gesprek te gaan.

Aanbod en procedure

Salariëring vindt plaats op basis van CAO GGZ, schaal 70.
Aanstelling is voor 36 uur per week, in eerste instantie voor een periode van 1 jaar.
De SWK groep biedt een passend secundair arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een auto.

Waarom je belangstelling hebt zien we graag via onze website.
Reacties met motivatiebrief en CV (bij voorkeur als Word document) zijn welkom t/m 10 juni 2018.
De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd tussen 12 en 15 juni 2018.
De selectie- en adviesgesprekken bij SWKGroep / De Buitenwereld vinden plaats in week 25 of 26 (tussen 18 – 29 juni); evenals het arbeidsvoorwaardengesprek. De benoeming is zo spoedig mogelijk daarna. Een (case)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
De wervingsprocedure wordt begeleid door Crista Vonkeman.


Deel deze pagina in uw netwerk