ingrid

Ondernemende Directeur Bestuurder (32 uur) Den Haag

Sluitingstermijn

Organisatie

Buddy Netwerk is een professionele organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van volwassenen en kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte (Buddy zorg), ouderen die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben (2tegen1zaamheid), mensen met geheugenproblemen (beginnende dementie) en hun mantelzorgers en HIV-hulpverlening met als doel behoud van eigen regie en zelfredzaamheid. De ondersteuning van de cliënten gebeurt via de inzet van professioneel opgeleide vrijwilligers (buddy’s).

Buddy Netwerk is een organisatie met 14 medewerkers en + 500 betrokken vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de doelgroep. Per jaar leveren deze vrijwilligers 45.000 uur aan vrijwilligerswerk. De organisatie staat bekend als betrouwbare (samenwerkings)partner. De kleinschaligheid en gedegenheid is tevens de kracht van de organisatie. Stichting Buddy Netwerk ontvangt financiering via verschillende kanalen: 90% komt uit gemeentelijke subsidies en 10% uit diverse projecten en goede doelen. Voor de komende jaren is het van belang deze geldstromen te behouden en te zorgen voor derde geldstromen waarbij ook steeds meer het bedrijfsleven betrokken kan worden. De omzet van de organisatie bedraagt + € 960.000,= en de organisatie is financieel gezond.

Door de uitbreiding van de WMO, decentralisatie van de AWBZ, Welzijn Nieuwe Stijl, de kanteling van en de toenemende behoefte aan informele zorg is de vraag naar een buddy sinds 2015 fors toegenomen. Buddy Netwerk zet alles op alles om aan deze toenemende vraag tegemoet te komen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Ze blijft hierbij staan voor kwaliteit (goed opgeleide vrijwilligers en juiste match tussen cliënt en buddy). Hierbij staat versterking van de cliënt, zonder deze afhankelijk te maken, voorop: van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Buddy Netwerk richt steeds meer op haar rol als expert op het gebied van informele zorg.

De gemeentelijke bezuinigingen hebben gevolgen voor Buddy Netwerk en ze spant zich in om aanvullende financiering te vinden voor de tekorten die gaan ontstaan. Het werkgebied van Buddy Netwerk omvat Den Haag en omliggende gemeenten. Buddy Netwerk wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder en werkt volgens een Raad van Toezicht model. De huidige directeur/bestuurder verlaat de organisatie en daarom zoeken we een nieuwe directeur/bestuurder.

De Functie

Als directeur/bestuurder van deze bijzondere organisatie sta je voor de uitdaging om de zichtbaarheid te vergroten, de financiering uit te breiden en de kwaliteit te borgen. Je bent verantwoordelijk voor:

Doorontwikkelen van de strategie en het realiseren van de doelen gesteld in het meerjaren plan 2015-2017. Voorbeelden van uitdagende thema’s zijn het vinden, binden en boeien van (nieuwe) vrijwilligers, het aanbieden van een scherpe kostprijs met behoud van kwaliteit, benutten van alle digitale mogelijkheden zonder dat het persoonlijk contact aan kracht inboet en focus op outcome en effectiviteit. Op basis van de huidige koers ontwikkel je samen met de medewerkers een visie voor de lange termijn en geef je richting aan de organisatie.
 
Vergroten van de zichtbaarheid en aantonen van de toegevoegde waarde: laat het effect zien van wat Buddy Netwerk doet. Benut de koploperspositie die Buddy Netwerk heeft met haar rendementsonderzoek. Zorg dat je zichtbaar bent bij gemeenten en andere relevante partijen en dat Buddy Netwerk stevig op de kaart staat. Vertel het verhaal op de juiste plek en zet hierbij de resultaten centraal. Je onderhoudt het bestaande netwerk van gemeentelijke contacten, connecties met het bedrijfsleven en met (informele) zorgaanbieders. Je bouwt daarnaast nieuwe relaties op en bent zichtbaar op innovatiebijeenkomsten.

Verminderen van de afhankelijkheid: je bent verantwoordelijk voor het binnenhalen van de gemeentelijke subsidies en daarnaast zorg je ervoor dat de afhankelijkheid van deze subsidies afneemt. Zoek de kansen die er zijn en verzilver deze. Onderzoek of Buddy Netwerk het aantal gemeenten kan uitbreiden. Kan Buddy Netwerk haar diensten ook aan andere doelgroepen aanbieden? Zoek naar alternatieve financiersbronnen en andere geldstromen. Kijk naar de digitale mogelijkheden die Buddy Netwerk heeft. Leg contacten met andere bedrijven die maatschappelijke relevantie hoog in het vaandel hebben staan om een mogelijke samenwerking te onderzoeken. 

Aansturen van de organisatie: zorg dat de kwaliteit van dienstverlening centraal staat en realiseer een gezond en duurzaam bedrijfsklimaat. Je stuurt direct de 14 medewerkers aan. Je biedt structuur, schetst heldere kaders en geeft daarbinnen ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling. Je zet de ingezette lijn naar een meer zelfsturend team verder door. Je houdt overzicht en zet de medewerkers in op hun talenten. Je hanteert de LEAN methodiek. Je maakt de begroting en het jaarverslag en stuurt op cijfers. Je houdt je bezig met PR en communicatie. 

Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Het Profiel

Voor deze bijzondere functie zoeken we iemand met ondernemersbloed, die strategisch kan opereren, leiderschap toont en zich senang voelt in het sociaal domein. Je hebt academisch werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar aantoonbare integrale managementervaring in een complex krachtenveld. Affiniteit met vrijwilligersorganisaties en (informele) zorg is van groot belang. Je bent een creatieve maatschappelijk ondernemer die in het sociaal domein effectief doelen haalt en het lef heeft om vernieuwingen te realiseren. Je bent een netwerker pur sang die soepel schakelt in het politiek/bestuurlijke veld. Je bent dé ambassadeur van de organisatie. Je communiceert op open en transparante wijze. Je bent een stevige, toegankelijke manager die kan delegeren en in verbinding kan doorpakken: hard op de inhoud, zacht in de relatie. Je bent financieel sterk en je hebt een goed oog voor bedrijfsvoering. 

Dit alles in het licht van de kleinschaligheid van de organisatie met bijbehorende dynamiek. Je bent namelijk zowel een strategisch bestuurder als operationeel directeur. Door de combinatie van strategie en operatie, buiten en binnen, primair proces en bedrijfsvoering, uitbreiden van het netwerk en focus op kwaliteit is dit een bijzondere functie. Je moet dus vooral kunnen schaken op diverse borden en in staat zijn om:

  • Strategisch te kunnen denken en de bedrijfsvoering op orde te hebben
  • Nieuwe concepten uit te denken en de subsidies binnen te halen
  • Het boegbeeld van Buddy Netwerk te zijn en de medewerkers goed aan te sturen
  • Te vernieuwen en te verbinden
  • Zakelijk en resultaatgericht te handelen en daarbij toegankelijk te blijven 
  • Commercieel te kijken en de talenten van de medewerkers te zien 
  • Zowel extern als intern de samenwerking op te zoeken
  • Te gedijen in een onzekere context en de juiste toon te vinden in dit dynamische veld
  • Te ontwikkelen & implementeren
  • Goed te schakelen van strategische vraagstukken naar operationele taken

We horen graag waarom jij diegene bent die dit koorddansen tot in de puntjes beheerst en waarom je een groot hart hebt voor de doelgroep en het werk dat Buddy Netwerk doet. 

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in fwg 70 van de cao GGZ maximaal € 6.009,= bruto per maand. Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract. Reacties zijn welkom t/m 9 februari. De intakegesprekken bij ons bureau worden gehouden op 14, 16, 17, 20 en 21 februari. De gesprekken bij Buddy Netwerk vinden plaats op 27 februari en 2 maart. Een case assessment is gepland op 7 maart. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp.


Deel deze pagina in uw netwerk