ingrid

Ondernemende directeur (full time) Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Meedoen mogelijk maken.
Als coöperatie van 20 MEE-organisaties bevordert MEE NL de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking.
De directeur MEE NL is ondernemend en invloedrijk actief bij:

 • Ontwikkelen van een actueel en flexibel, duurzaam en toekomstgericht dienstverleningspakket.
 • Adviseren en ondersteunen van bedrijven, organisaties en overheden.
 • Faciliteren van de lidorganisaties.  

Door emigratie van de huidige directeur ontstaat een vacature per januari 2018.

Achtergrondinformatie
MEE NL werkt voor en met haar leden aan kennis ontwikkelen en delen, door maatschappelijk ondernemen en samenwerking met overheden, publieke organisaties en private partijen.
MEE NL richt zich ondernemend op het ontwikkelen van een actueel, flexibel en toekomstgericht dienstverleningspakket; voor bedrijven en organisaties die met en voor kwetsbare mensen met een beperking werken. Het bureau MEE NL faciliteert de lidorganisaties van de coöperatie.

Na de omzetting van MEE Nederland in de coöperatieve vereniging MEE NL begin 2016 zijn de continuïteit en de dienstverlening geborgd en heeft de samenwerking tussen MEE-organisaties als coöperatieve vereniging een nieuwe vorm gekregen. Door MEE NL landelijk verworven opdrachten worden mede uitgevoerd door regionale MEE-organisaties en succesvolle lokale initiatieven kunnen via MEE NL naar het landelijke niveau worden opgeschaald. Aansprekende voorbeelden zijn het TV programma Kitchen Impossible (in samenwerking met RTL) en ontwikkeling van de training Smart met Geld voor praktijk- en vso-scholen in samenwerking met de Rabobank.

De expertise en het netwerk, de mensen en middelen van de regionale / lokale MEE organisaties én de erfenis van MEE Nederland, vormen het ‘werkkapitaal’ van MEE NL. De coöperatie werkt met een compacte uitvoeringsorganisatie in de vorm van een klein kernteam. Belangrijke aandachtspunten zijn: netwerkontwikkeling en marktbewerking op landelijk niveau, productontwikkeling en contractering, ondersteuning van lokale uitwerking en het oppikken van lokale innovaties.
Vanuit deze kernfunctie van MEE NL worden, met netwerkpartners en bedrijfsleven, nieuwe diensten en markten ontwikkeld, nieuwe product-markt-combinaties voorbereid en duurzame (lokale) ontwikkelingen gestimuleerd.
Het kernteam van MEE NL bestaat uit een directeur, 3 portfolio-/accountmanagers, een adviseur marketing en communicatie, een projectcoördinator, een officemanager en een management assistent. Op basis van lopende en nieuwe opdrachten is de omvang van dit team flexibel.

De directeur MEE NL krijgt de opdracht een businessplan voor drie jaar op te stellen en uit te werken.

De Functie

Als directeur van de jonge organisatie en coöperatie sta je voor de uitdaging om MEE NL verder te ontwikkelen en in de markt te zetten. Er is een groot netwerk en veel kennis en ervaring aanwezig, van arbeid tot onderwijs, van zorg tot mobiliteit, van wijk tot rijk.
Bij de MEE organisaties werken deskundige mensen. Je bent in de rol als aanjager van het kernteam in staat om een relevante bijdrage te leveren aan de doelgroep van MEE en om ook op landelijk niveau nieuwe opdrachten binnen te halen.

De directeur is verantwoordelijk voor:

 • Ontwikkelen van de koers en richting, werkwijze en slagvaardigheid van MEE NL.
  Je bent de aanjager om “integraal en levensbreed werken” breed in de markt en helder op de kaart te zetten.
 • Oppikken van maatschappelijke ontwikkelingen, vraagstukken en trends; publiek en privaat, bij bedrijven en overheden.
  Je benut de kansen die je ziet en boven water haalt, om de dienstverlening aan mensen met een beperking uit te bouwen en deze te vertalen naar concrete plannen en projecten.
 • Binnenhalen van opdrachten, bedenken van nieuwe ideeën en aanbieden van nieuwe diensten.
  Je kunt concreet vorm geven aan passende, innovatieve en zichtbaar succesvolle maatwerkoplossingen.
 • Realiseren van een breed portfolio, een stijgende omzet en een sluitende meerjarenbegroting.
  Je ontwikkelt een toekomstbestendige businesscase waardoor de organisatie in 2019 break-even kan functioneren.
 • Voeren van de zakelijke lobby voor het verwerven van opdrachten en maken van afspraken over het gezamenlijk, decentraal uitvoeren door de MEE - organisaties van die opdrachten.
  Je voert acquisitiegesprekken en zet leads door naar het kernteam. Je schrijft winnende offertes en aanbestedingen en je werft financiering voor innovaties en creatieve ideeën.
 • Ondersteuning van het bestuur bij de vertegenwoordiging en lobby naar landelijke netwerken. 
  Je onderhoudt en vergroot het netwerk van politiek en mkb, samenwerkingspartners en bedrijven, werkgeversorganisaties en brancheverenigingen, belangenclubs en andere partijen waar MEE NL duurzaam mee samenwerkt.
 • Bieden van structurele oplossingen en een hoger rendement voor elke euro die wordt geïnvesteerd door financiers om maatschappelijke kosten terug te dringen.
  Je bent in staat concurrerende, duurzame maatschappelijke businesscases te maken. 
  Je zorgt voor het nodige draagvlak bij collega-organisaties en leden.
 • Faciliteren van de coöperatieve vereniging MEE NL.
  Je bent dienstbaar aan het bestuur van de coöperatie en de leden en zorgt ervoor dat opdrachten op lokaal niveau kunnen worden uitgevoerd.
  Je ondersteunt het bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van besluiten van bestuur en ledenvergadering.
 • Directievoering van het bureau MEE NL.
  Je ondersteunt en bent coach voor je team om tot optimale resultaten te komen en bent daarin een inspirerende voortrekker.

Het Profiel

Bij deze ondernemende functie past geen standaard profiel en volstaat geen regulier lijstje met eisen.
Je laat zien dat je de doelgroep van MEE wilt kennen en kunt faciliteren.
Belangrijk vinden wij daarnaast:

 • kunnen werken en denken op academisch niveau en tegelijkertijd hands-on zijn;
 • aantoonbaar sterk op visie en strategie voor het werken met en voor de doelgroepen en de betekenis daarvan in de praktijk;
 • beschikken over actuele en relevante netwerken en aansprekende senioriteit;
 • aantoonbaar ervaren in een marktomgeving in combinatie met maatschappelijke strategische vraagstukken;
 • ervaring in ontwikkelmanagement.

Kortom, een professioneel portfolio dat borg staat voor een succesvolle doorontwikkeling van MEE NL.

We zoeken naar de kandidaat die denkt in kansen en mogelijkheden. Je laat overtuigend zien dat je:

 • Creatief, realistisch maatschappelijk ondernemer bent; dat je in het sociaal domein effectief doelen haalt en vernieuwingen realiseert.
 • Je vanzelfsprekend in publieke en private omgeving als ondernemend directeur producten en diensten ontwikkelt en verkoopt.
 • Een echte netwerker bent die soepel kan schakelen tussen politieke, bestuurlijke en maatschappelijke niveaus.
 • Zoveel overtuigingskracht hebt dat je zonder formele positie wel invloed of macht kan uitoefenen; stevig op de inhoud met gevoel voor de relatie.
 • Overkoepelend kan denken; met respect voor de lokale diversiteit.
 • Snapt wat deze rol, als directeur binnen een coöperatie, inhoudt.
 • Zowel in- als extern de samenwerking opzoekt.
 • Past in deze rol die steeds in ontwikkeling is.
 • Voldoende senioriteit en bestuurlijke sensitiviteit voor deze functie hebt.

Wij zijn benieuwd naar je verhaal; laat ons je motivatie zien waarmee je ons verleidt met je in gesprek te gaan voor deze functie. 

Aanbod en procedure

Salariëring vindt plaats op basis van de Cao W&MD, schaal 15. MEE NL biedt een passend secundair arbeidsvoorwaardenpakket. De directeur MEE NL krijgt een aanstelling van 3 jaar.
Waarom je belangstelling hebt zien we graag via onze website.
Reacties zijn welkom t/m 10 oktober 2017.
De intakegesprekken bij ons bureau worden op 12 en 13 oktober gevoerd.
De selectiegesprekken bij MEE NL vinden plaats op 24 oktober.
Een caseassessment maakt deel uit van de procedure.
De werving en selectie wordt begeleid door Crista Vonkeman (06 11 64 78 98, cvonkeman@bosmanvos.nl).


Deel deze pagina in uw netwerk