francine

Ondernemende Strategisch Adviseur / Programmamanager (32-38 uur) Heerhugowaard

Sluitingstermijn

Organisatie

Zorgoptimalisatie Noord-Holland (ZONH) zet zich met passie in voor optimale zorg en welzijn in Noord-Holland en helpt bij het organiseren van duurzame samenwerking en bij realisatie van praktische verbetering. Het doel is bijdragen aan gezondheidswinst. Dit gebeurt door het organiseren en versterken van samenwerking, aanjagen van innovatie en verandering en het stimuleren van eigen regie en zelfzorg. De focus ligt op ondersteuning van de eerstelijnszorg organisaties en haar zorgverleners, maar verdergaande verbetering in de zorg vraagt nauwe samenwerking met zowel de eerste lijn als met zorggroepen, gemeenten, welzijnsorganisaties, tweede lijn, zorgverzekeraars én de inwoners. Verbeteren van zorg is voor ZONH een opdracht met een 3-ledig doel:

  • Bevordering van gezondheid en welzijn van de bevolking;
  • Verbetering van de kwaliteit van de zorg;
  • Vermindering van de kosten van de zorg.

Sinds 2005 is ZONH de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) in Noord-Holland (met uitzondering van Amsterdam en 't Gooi). Zij maakt deel uit van het landelijk ROS-netwerk dat werkt aan samenhangende zorg in alle regio’s en expertise wordt uitgewisseld. ZONH heeft geen commerciële belangen. Andere financiering, maatschappelijke ontwikkelingen en innovatie zijn aan de orde van de dag. ZONH koerst mee op deze veranderingen en bevindt zich in een fase van herpositionering en her organisatie. Afgelopen jaar heeft de organisatie zich doorontwikkeld. Het verder ontwikkelen als organisatie is een speerpunt van ZONH, meer proactief adviseren, nog meer de samenhang opzoeken en partners verleiden om mee te doen aan projecten, zowel inhoudelijk als financieel.

ZONH bestaat uit een team van 15 gedreven en deskundige adviseurs (project- en programmamanagers) en experts die sterk verbonden zijn met de regio’s in Noord-Holland. Op basis van gedegen kennis van ontwikkelingen in zorg, welzijn en sociaal domein, ondersteunen zij de totstandkoming van programma’s en projecten om tot afgestemde geïntegreerde zorg te komen. Wat zijn bijvoorbeeld, als mensen vanuit het ziekenhuis eerder naar huis moeten of langer thuis moeten wonen, de gevolgen voor de patiënt en mantelzorgers, voor de WMO aanpak en voor de te leveren eerstelijnszorg? Of wat te doen bij de veranderingen binnen de GGZ of de jeugdzorg? Aansluitend bij al deze vragen, dichtbij op het niveau van de wijk en regionaal ingebed, faciliteert, adviseert en voert ZONH project- en programmamanagement uit. We zoeken voor hen een ondernemende programmamanager, met een kennis van de 1e lijn, die de organisatie als regiecentrum van ontwikkelingen op de kaart zet.

De Functie

Als programmamanager initieer, ontwikkel en implementeer je specifieke programma’s met als doel de eerste lijnszorg te verbeteren. Je ziet nieuwe ontwikkelingen op strategisch niveau, herkent signalen van verbeteringen op inhoud of efficiency en vertaalt die naar projecten. Dankzij je goed opgebouwde netwerk heb je verbindingen met verschillende partijen, die betrokken zijn de bij de 1e lijnszorg en ontwikkel je programma’s die voor de korte en langere termijn verbeteringen brengen. Vanuit beschikbare data analyseer je waar inwoners behoefte aan hebben en ben je de aanjager om partijen zoals eerstelijns zorgverleners, zorgverzekeraars, behandelaren en gemeentes samen te brengen, zodat wensen en behoeften met elkaar uitgewisseld worden. Je stelt een maatschappelijke businesscase op, zodat het project op inhoudelijke en financiële resultaten te sturen is. De inhoudelijke aantrekkelijkheid van het programma en de onderliggende projecten breng je zodanig dat stakeholders er graag aan bijdragen, ook financieel. Je delegeert de uitvoering van het plan naar projectmanagers en monitort de voortgang. Tegelijkertijd heb je zelf de focus al weer op het volgende te ontwikkelen programma. Je stimuleert collega’s om kansrijke situaties te benutten en profileert de organisatie in het veld. Je onderhoudt contacten met collega’s in het land en wisselt expertise uit.

Je legt verantwoording af aan de directeur/bestuurder.

Het Profiel

Ben jij de ondernemende verbinder van innovaties in de 1e lijn, dan zijn we op zoek naar jou. Je hebt een afgeronde academische opleiding en 5 tot 10 jaar ervaring als strategisch adviseur of programmamanager. Je bent bekend in de eerste lijn en bij voorkeur ook bekend met de financiering van de  eerste  lijn. Je hebt aantoonbare ervaring met vernieuwingen en het maken van de vertaalslag concepten naar projecten. Zo weet je de organisatie te profileren en de toegevoegde waarde te laten zien. Je bent een netwerker, kunt snel schakelen en weet verbindingen te leggen tussen inhoudelijke onderwerpen en te betrekken partijen. Dankzij je visie en ondernemerschap kom je tot gewenste resultaten. Je durft ook knopen door te hakken als het beoogde effect of resultaat uitblijft. Je hebt overzicht over het geheel, kan delegeren en blijft betrokken. Je weet met geduld mensen te verleiden om mee te doen vanuit enthousiasme, maar ook inhoudelijke onderbouwing. Je bent overtuigend en onderzoekend tegelijk, omdat je steeds op zoek bent naar weer nieuwe mogelijkheden en kansen. Dat betekent dat je op heldere wijze communiceert, verbindt, motiveert en onderhandelt. Je slaat bruggen, ook daar waar mogelijke belangen tegengesteld kunnen zijn. Hierbij toon je lef en straal je energie uit.

Je bent kortom een veranderaar met conceptuele denkkracht, die vanuit verbinding vernieuwing voor elkaar krijgt.

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt op basis van 38 per week, maximaal € 4.743,= - € 5.533,= bruto per maand conform schaal 12-14, CAO Gezondheidscentra. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 28 augustus 2017. De eerste gesprekken zijn in die week op ons kantoor in Rijswijk. Gesprekken bij ZONH vinden plaats begin september plaats. Een case assessment kan deel uitmaken van de procedure. Voor vragen kan je contact opnemen met Francine van Rosmalen.


Deel deze pagina in uw netwerk