Ondernemende Teammanager Extramuraal (32-36 uur) Leiderdorp

Sluitingstermijn

Organisatie

ActiVite is een professionele, betrokken en betrouwbare zorgorganisatie, die integrale arrangementen biedt aan diensten op het gebied van hulp bij het huishouden, begeleiding en (gespecialiseerde) verzorging en (wijk)verpleging. ActiVite biedt haar diensten aan in de gebieden Zuid Holland Noord, Midden Holland en Amstelland en Meerlanden. Ongeveer 2300 medewerkers leveren dagelijks ‘Zorg met een glimlach’ aan de cliënten. De strategische focus van ActiVite is de komende jaren gericht op de eigen regie van de cliënt, het zelf kunnen omgaan met ziekte en beperkingen in samenhang met het informele systeem van de cliënt om de kwaliteit van leven te behouden of te vergroten. Doelmatigheid en sturen op uitkomsten van zorg, gecombineerd met het leveren van (waar mogelijk meetbare) kwaliteit zowel op zorginhoud als in klantwaardering, kunnen de zorg ook in de toekomst financieel houdbaar maken.

De teammanager maakt onderdeel uit van de RVE Extramuraal en legt verantwoording af aan de directie van de RVE Extramuraal en werkt nauw samen met de collega teammanagers binnen de RVE.

De RVE Extramuraal
De RVE extramuraal bestaat uit ongeveer 700 medewerkers (460 fte) die verdeeld over 7 regio’s werken. De RVE realiseert per jaar een omzet van 34 miljoen. Verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn bij de RVE Extramuraal leveren samen alle producten en diensten die onder de Zorgverzekeringswet vallen (aanspraak wijkverpleging en overbruggingszorg). De RVE Extramuraal richt zich op een strategisch, sterke positie in de ketens in de regio. De centrale bedrijfsstrategie voor de RVE is het leveren van vraag gestuurde zorg (cliënt centraal), binnen de vastgestelde budgettaire kaders.

De RVE biedt zorg aan cliënten die:

 • Thuis wonen.
 •  In seniorencomplexen wonen.
 • Tijdelijk (herstel) zorg nodig hebben.
 • Thuis behandeld worden en waar de verbinding met huisartsen in de wijk van belang is.
 • Specialistische zorg nodig hebben en waarvoor er een nauwe verbinding met de ziekenhuizen in de regio plaats vindt.

De Functie

Je geeft leiding aan meerdere zelforganiserende teams met verpleegkundigen en verzorgenden. Je richt je op het vergroten van de zelfstandigheid van de teams en dit zie je als een uitdaging. Je bent goed in staat op positieve wijze draagvlak te creeren en veranderingen te implementeren op operationeel niveau. Hierbij houd je steeds het organisatiebelang in het oog. Je biedt de teams een inspirerende en passende werkomgeving en je creert randvoorwaarden zodat zij op verantwoorde en efficiente wijze aan de clienten in hun wijk zorg kunnen verlenen. Je levert een bijdrage aan zorgvernieuwing, neemt deel aan projecten en bewaakt en bevordert de kwaliteit en continuiteit van de zorgverlening. Daarnaast fungeert je als het visite kaartje van ActVite. Je bent positief, energiek en denkt in kansen en mogelijkheden. Je beschikt over een hands on mentaliteit. Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt!

Je bent verantwoordelijk voor en stuurt op:
De outcome binnen je werkgebied: het totaal van kwaliteit van de zorginhoud en het bugettaire kader (het behalen van de afgsproken resultaten op productie, formatie, budget, kwaliteit van zorg en de organisatie binnen jouw teams).

 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de professionals zelf.
 • Het creeren van de randvoorwaarden waardoor medewerkers geinspireerd, effectief en efficient hun werk kunnen doen.
 • Draagvlak bij de medewerkers en het team door een effectieve combinatie van een coachende, sturende en faciliterende stijl van leidinggeven.
 • Bedrijfsvoering: je houdt je actief bezig met de begroting, signaleert knel- en verbeterpunten en pakt deze proactief op.
 • Een prettige en collegiale samenwerking binnen de RVE Extramuraal.
 • Een heldere en herkenbare positie van ActiVite in het werkgebied, onder meer door deelname aan verschillende in- en externe overlegvormen.

Als teammanager RVE extramuraal rapporteer je aan de Directeur RVE en de managers van de RVE Extramuraal en kom je proactief met verbetervoorstellen en indien nodig, met vervolgacties.

Het Profiel

Je hebt een duidelijke visie op de zorg en hebt ruime ervaring met de aansturing van medewerkers.

Je functioneert op minimaal HBO/HBO+ werk- en denkniveau. Je beschikt over een relevante managementopleiding en heb ervaring met management. Je denkt in kansen, creëert deze en zet kansen om in concrete resultaten. Je persoonlijke kwaliteiten kenmerken zich door ondernemerschap, doorzettingsvermogen, het nakomen van afspraken, overtuigingskracht, oplettendheid, tact en creativiteit.

 • Je bent positief ingesteld en energiek en ondernemend waarbij geldt dat afspraak is afspraak.
 • Je denkt in mogelijkheden en weet dit over te brengen aan de teams en hen mee te nemen.
 • Je zet kansen om in concrete resultaten.
 • Je draagt zorg voor een professioneel en zakelijk werkklimaat waarin samenwerkingsrelaties optimaal worden vorm gegeven.
 • Je bent goed in staat om je eigen werk te organiseren en te creëren.
 • Je signaleert, initieert, analyseert, motiveert en corrigeert met durf en lef.
 • Je opereert vanuit een loyale werkhouding naar de organisatie en de doelstellingen.
 • Je bent communicatief sterk, staat graag in contact met veel verschillende in- en externe relaties en weet partijen aan ActiVite te binden.

Aanbod en procedure

Deze functie is ingeschaald in fwg 60 van de cao VVT en het salaris bedraagt maximaal € 4.407,65 bruto per maand op basis van 36 uur. In eerste instantie wordt een contract van een jaar aangeboden. Yolanda Gagliardi van Bosman & Vos begeleidt deze procedure. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 13 september 2017. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 15 september en de gesprekken bij ActiVite vinden plaats in de periode van 18-28 september 2017. Je CV met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures.


Deel deze pagina in uw netwerk