ingrid 1504 85 Banner

Personeelsadviseur 24 - 30 uur

Organisatie

Primair Huisartsenposten is een uniek samenwerkingsverband van tien huisartsenposten in Midden-Nederland: Amersfoort, Barneveld, Blaricum, Harderwijk, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en Zeist. Gezamenlijk verzorgen deze posten de acute huisartsenhulp tijdens de avond, nacht en weekend (ANW) in een verzorgingsgebied van 1,5 miljoen inwoners. Met bijna 900 aangesloten huisartsen is Primair de grootste organisatie van huisartsenposten in Nederland. De huisartsen doen bij toerbeurt dienst op één van de tien huisartsenposten van Primair. Zij houden spreekuur, vervullen de rol van supervisor op de post, zijn beschikbaar voor telefonisch consult en leggen visites af. Zij worden in hun werk ondersteund door triage assistenten en chauffeurs. Elke huisartsenpost heeft een eigen management dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Er zijn +/- 270 medewerkers in dienst bij Primair Huisartsenposten.
Het stafbureau van de organisatie, waar Personeelsadvies onderdeel van uitmaakt, maakt momenteel een transitie door naar een meer servicegerichte ondersteuningsstructuur. Deze ontwikkeling ondersteunt het uitgangspunt dat het management integraal verantwoordelijk is en dat personeelsbeleid in de lijn hoort. Deze visie wordt onder meer vertaald in de ontwikkeling van een HR servicedesk op intranet. Managers vinden hier de belangrijkste informatie en instrumenten die zij nodig hebben voor het voeren een goed personeelsbeleid op hun post. In de nieuwe situatie beheert de personeelsadviseur de HR servicedesk en geeft, indien nodig, advies op maat. De ontwikkeling van nieuw personeelsbeleid wordt ondergebracht bij de algemeen beleidsmedewerker.

De Functie

Deze nieuwe functie kent 2 kerntaken:
 • Het grootste deel van deze functie bestaat uit het verzorgen van de optimale informatievoorziening door de HR servicedesk. Je beheert en onderhoudt deze servicedesk en zorgt ervoor dat nieuwe en relevante regelingen, processen, procedures en onderwerpen vindbaar, zichtbaar en begrijpelijk toegankelijk zijn voor het management. Je doet verbetervoorstellen, signaleert bijzonderheden en vertaalt deze naar relevante onderwerpen voor de beleidsmedewerker. Je draagt zorg voor de gegevensverzameling en –analyse van het gevoerde hr-beleid ten behoeve van de beleidsontwikkeling en het jaardocument.
 • Een kleiner deel van deze functie behelst het (op afstand) adviseren van de leidinggevenden over in-, door- en uitstroomvraagstukken die niet zijn afgedekt door de servicedesk. Je ondersteunt hen bij complexe aanstellingen, verzuimtrajecten, disfunctionerende medewerkers, arbeidsvoorwaardelijke zaken, opleidingsvragen en arbo; je neemt in deze adviesrol de taken niet over van de lijn maar je zorgt ervoor dat zij alle informatie hebben om zelf het beste besluit te kunnen nemen. Zo stimuleer je de leidinggevenden bij de ontwikkeling naar integrale management verantwoordelijkheid.
Het is een nieuwe (solo)functie die een uitdaging is voor iemand die toe is aan een tweede stap in zijn loopbaan en die een bijdrage wil leveren aan de ontwikkelingen binnen deze organisatie.

Het Profiel

Voor deze nieuwe functie zoeken wij kandidaten die zich herkennen in dit profiel:
 • Een afgeronde relevante HBO-opleiding, bij voorkeur HEAO MER
 • Minimaal 2 jaar werkervaring, bij voorkeur als intercedent of een vergelijkbare functie
 • Kennis van arbeidsjuridische en arbo regelgeving
 • Aantoonbare affiniteit met technische inter- en intranet toepassingen en het inrichten van werkprocessen
 • Ervaring met het adviseren op afstand
 • Kunnen schakelen tussen diverse niveaus en procesmatig kunnen denken
 • Klantgericht en dienstverlenend
 • Initiatiefrijk
 • Iemand die goed kan begrenzen en daarbij flexibel blijft
 • Zelfstandig

Aanbod en procedure

Het salaris ligt maximaal tussen (schaal 8/9 van de CAO Huisartsenzorg) € 3.554,= en € 3.923,= bruto per maand bij een 38-urige werkweek. De definitieve om vang van uren het contract wordt na verloop van tijd bepaald. De inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden.

Deel deze pagina in uw netwerk