francine

Pro-actieve allround P&O adviseur (32 uur) Rotterdam

Organisatie

PPO Rotterdam (Passend Primair Onderwijs) is een samenwerkingsverband van 22 Rotterdamse schoolbesturen die actief zijn in het primair onderwijs. Samen willen ze het basisonderwijs in Rotterdam zo goed toerusten dat kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen. Daarvoor zijn ze dagelijks met zo'n 165 medewerkers op de Rotterdamse basisscholen aan de slag om kinderen passende ondersteuning te bieden. Dat doen ze door arrangementen aan te bieden die kinderen vooruit helpen, door leerkrachten te professionaliseren en door scholen te ondersteunen bij hun verantwoordelijkheden in het kader van de Wet passend onderwijs. In PPO-netwerkbijeenkomsten zorgen ze ervoor dat alle onderwijs- en zorgpartners in de wijk samenkomen en van elkaar blijven leren.
De organisatie is relatief nieuw en bestaat in haar huidige vorm na een fusie in 2014. Na de eerste postfusieprocessen is de organisatie nu toe aan verdere uitwerking van het beleid en verbeteringen van de processen. De medewerkers worden ondersteund in hun werkzaamheden vanuit een stafafdeling waarin communicatie, financiën, ICT, beleid en P&O vertegenwoordigd zijn. Voor P&O is nu behoefte aan een stevige adviseur, die de komende jaren het P&O beleid verder ontwikkelt en implementeert.

De Functie

Je opereert op zowel strategisch als operationeel niveau in een complexe netwerkomgeving. Je levert een actieve bijdrage aan de integrale beleidscyclus door beleidsvoorstellen te doen en organisatie brede P&O-instrumenten te ontwikkelen. Je houdt de wet- en regelgeving van de wet primair en wet passend onderwijs goed bij en verdiept je in de toepassing van de cao. Je brengt samenhang in de verschillende P&O-onderwerpen en laat ze aansluiten bij de klantorganisatie. Het bestuursformatieplan, de urenregistratie en taakbeleid, het herbeschrijven van het functieboek en het ontwikkelen van de gesprekscyclus zijn hier voorbeelden van. Je analyseert de stand van zaken van het tot nu toe opgestelde beleid, signaleert verbeterprocessen, beschrijft procedures en beleid en bent verantwoordelijk voor de daadwerkelijke implementatie in de organisatie. Je bent de verantwoordelijke voor het P&O beleid en geeft daarbij functionele aanwijzingen aan de personeelsmedewerker, ziet toe op - en coördineert de administratieve afhandeling én bewaakt het kwaliteitsniveau. Je adviseert en ondersteunt leidinggevenden in de uitvoering van het P&O beleid en de begeleiding van medewerkers. Je signaleert, adviseert, begeleidt en bemiddelt bij meningsverschillen en samenwerkingsvraagstukken. Je adviseert hen over complex verzuim, functionerings- en ontslagtrajecten en je ondersteunt hen bij de verdere organisatie-, team- en leiderschapsontwikkeling.
Je legt verantwoording af aan het hoofd bedrijfsbureau.
 

 1. Kortom je aandacht is verdeeld over vier terreinen, te weten:
 2. Adviserende rol op strategisch niveau
 3. Adviserende en uitvoerende rol bij ontwerp, invoering en handhaving van methoden en instrumenten
 4. Sturende (en uitvoerende) rol voor personeelsbeheer en administratie
 5. Control taakstelling

Het Profiel

Je bent een allround P&O-adviseur met een HBO/HBO+ afgeronde opleiding, een sterk analytische geest en een pragmatische aanpak. Je hebt visie en minimaal 5 jaar ervaring als P&O adviseur. Ervaring met de cao passend onderwijs is een pré,  de materie snel eigen kunnen maken is een vereiste. Je bent een P&O adviseur die weet wat samenwerken in een professionele en nieuwe organisatie betekent. Je beschikt over een duidelijke eigen visie op het P&O vak en de uitvoering en toepassing daarvan en bent in staat anderen daarin mee te nemen. Je hebt een methodische aanpak en je bewaart het overzicht. Je bent resultaatgericht, wat blijkt uit je ervaring met implementatie van beleid en instrumenten dan wel aanpassing ervan gerelateerd aan de actuele situatie. Je hebt een goed gevoel voor omgevingssignalen en bent ondernemend om die te vertalen naar ontwikkelingen in je vakgebied. Je beschikt over kritisch vermogen, gezag op basis van inhoudelijke deskundigheid én een bedrijfsmatige visie en brengt die tot uitdrukking in een coachende en inspirerende stijl van communicatie en kennisoverdracht. Je bent goed in netwerken en onderhouden van relaties in een geografisch gespreid gebied. Je neemt initiatief, zorgt voor implementatie en hebt doorzettingsvermogen. Tegelijk blijf je bewust van je rol en sta je open voor uitwisseling van gedachten en informatie.
Op de volgende competenties en persoonlijkheidskenmerken wordt nadrukkelijk een beroep gedaan:
 • kritisch en onafhankelijk
 • resultaatgericht
 • overtuigings- en daadkracht
 • organisatiebewust en verantwoordelijkheidsgevoel
 • kunnen focussen en tegelijkertijd het totaal overzicht in beeld kunnen houden
 • integer en betrouwbaar
 • dienstverlenende instelling en samenwerkingsgericht
 • groeiperspectief op inhoud en omvang

Aanbod en procedure

Het salaris is marktconform en volgt de cao Primair Onderwijs. Het gaat om een aanstelling van een jaar, met de mogelijkheid van verlenging. Je CV met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen.

Deel deze pagina in uw netwerk