Proactieve, energieke bestuurssecretaris (fulltime) CJG Rijnmond Rotterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting CJG Rijnmond bestaat sinds 1 januari 2010 en is statutair gevestigd in Rotterdam.
2020 wordt een kroonjaar: de stichting viert het tienjarig bestaan van de organisatie.
CJG Rijnmond is een organisatie zonder winstdoelstelling en verricht in veertien gemeenten in de regio Rijnmond (totaal 1,2 miljoen inwoners) activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg (JGZ). De stichting geeft o.a. uitvoering aan de wettelijke basistaken JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met als doel de gezond­heid en veiligheid van jeugd te bevorderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.
De opdrachtgevers van het CJG Rijnmond zijn de deelnemende gemeenten die zich hebben verenigd in een Raad voor het Publiek Belang.
Er werken ruim 700 medewerkers (jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, pedagogen en andere professionals) vanuit 49 locaties in het gebied. De omzet bedraagt circa € 45 miljoen op jaarbasis en bestaat grotendeels uit gemeentelijke subsidies.

Het CJG Rijnmond is volop in beweging. Veranderingen in de buitenwereld vragen regelmatig aanpassingen aan de dienstverlening en aan de organisatie. In 2019 is er een nieuw organisatiemodel met een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld. Er is gewerkt aan de kanteling van de organisatie waardoor verantwoordelijkheden lager in de organisatie zijn belegd. Tevens is de topstructuur aangepast: per 1 januari 2020  is er een eenhoofdige Raad van Bestuur met twee directeuren: de directeur Jeugd en Gezin en de directeur Bedrijfsvoering die samen de directie van het CJG Rijnmond vormen. En er is een aantal stafdiensten herschikt.
De periode tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 is een overgangsperiode. Eind 2020 wordt het nieuwe organisatiemodel geëvalueerd.

De Functie

De opdracht aan de nieuwe bestuurssecretaris luidt kort samengevat: zorg dat de bestuurder inhoudelijk en procesmatig zo wordt ondersteund dat hij optimaal kan opereren. De bestuurssecretaris is in eerste instantie gericht op de bestuurder maar heeft daarnaast ook een belangrijke rol richting de directeur Bedrijfsvoering en de directeur Jeugd en Gezin.
Je faciliteert en ondersteunt door beleidsnotities voor te bereiden, te coördineren en te schrijven; je onderhoudt de contacten met de relevante externe stakeholders (voornamelijk gemeenten Raad voor het Publiek Belang en collega aanbieders) en interne partijen (de Raad van Toezicht en de OR) en je zorgt dat afspraken die worden gemaakt goed worden opgevolgd en zijn belegd bij de juiste partijen. Het gaat er hierbij om dat je scherp bent op zowel inhoud als proces. Je pikt externe en interne signalen snel op en vertaalt deze naar adviezen aan bestuur en directie.
Je bent inhoudelijk goed op de hoogte, houdt relevante ontwikkelingen bij en schrijft adviezen. Je bereidt strategische overleggen voor en maakt concept contourennota’s. Je houdt alle in- en externe processen scherp en met inhoudelijke focus in de gaten. Afhankelijk van het onderwerp, de context en het gremium vervang je de bestuurder. Je helpt de bestuurder en directeuren om prioriteiten te stellen, en goed te delegeren. Op die manier ben je complementair aan het bestuur en de directie. Je geeft tevens hiërarchisch leiding aan het bestuurssecretariaat.

Het aantrekkelijke van deze rol is dat je de kans krijgt om heel nauw samen te werken met de bestuurder en de directie. Zo krijg je de ruimte om jezelf binnen drie tot vijf jaar te ontplooien en zelf naar een dergelijke positie toe te groeien.

Het Profiel

We zoeken speciaal naar kandidaten die de ambitie hebben om op termijn eindverantwoordelijk te zijn. Je hebt een afgeronde WO-opleiding, minimaal vijf jaar ervaring in een adviserende en beleidsvoorbereidende functie en aantoonbare affiniteit met werken in het sociaal domein. Je kunt uitstekend schrijven, kunt balanceren tussen diverse gremia en je beweegt je makkelijk op ieder niveau.
Je snapt wat het betekent om te werken in een organisatie waar de politieke weerbarstigheid een grote rol speelt. Je hebt een groot aanpassingsvermogen, strategisch inzicht en bewaart het overzicht. Je bent analytisch, hebt een scherp observatie vermogen en bent in staat om meerdere ballen in de lucht te houden.
 
Bij deze organisatie hoort een proactief, daadkrachtig en energiek type, dat desgevraagd niet schroomt om het voortouw te nemen, dan wel de leiding te nemen. In deze rol kun je met gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen positie nemen en het bestuur en directie attenderen op relevante signalen. Met behoud van de relatie geef je advies en deel je je mening. Je durft contrair te zijn en schuwt de confrontatie niet. En dit alles met oog voor je omgeving. Een autonome stevige ambitieuze professional die past in een continu veranderende omgeving en die daar kalm onder blijft. Dus wil jij bijdragen aan de organisatieontwikkeling en heb je ambities? Laat het ons weten.

Aanbod en procedure

Het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, bedraagt conform inschaling in schaal I van de cao CJG Rijnmond maximaal € 6.131,= bruto (op basis van een fulltime aanstelling). Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden met uitzicht op vast dienstverband.
Reacties zijn welkom tot en met 27 oktober 2019. De gesprekken bij ons op kantoor in Rijswijk worden gehouden op donderdag 31 oktober 2019. De selectiegesprekken vinden op donderdag 14 november 2019 plaats bij het CJG Rijnmond. Wij verzoeken je vriendelijk om met deze data rekening te houden. De procedure wordt begeleid door Yolanda Gagliardi, partner Bosman & Vos. Voor vragen kun je contact opnemen via de mail: ygagliardi@bosmanvos.nl of via het telefoonnummer 070 – 307 29 820.
Je cv met motivatie (Word document) ontvangen we graag via onze website. 


Deel deze pagina in uw netwerk