francine

Productgroepmanager peuterspeelzalen en peuteropvang 36 uur

Organisatie

Stichting Welzijn Amersfoort is een stedelijke sociaal ondernemende welzijnsorganisatie. Sociaal ondernemen betekent voor hen het helpen bij het oplossen van problemen van bewoners in de stad, een rol spelen in het aantrekkelijk maken van wonen, leven en werken en samenwerkingsgericht werken met andere partijen in de stad en omgeving. De organisatie biedt een breed scala aan welzijnsactiviteiten. Er werken ruim 250 medewerkers en een veelvoud aan vrijwilligers en vakkrachten. De organisatie heeft haar diensten en activiteiten binnen drie afzonderlijke productgroepen georganiseerd, te weten Welzijn, Peuterspeelzalen, Peuteropvang & Buitenkasten,en de Facilitaire diensten en Wijkcentra. De bewoners kunnen van jong tot oud terecht bij SWA. Voor de jongste doelgroep heeft SWA een aanbod in 24 locaties verspreid over de stad, aanbod in verschillende vormen: regulier, speelzalen plus, vroeg- en voorschoolse opvang en peuteropvang. De laatste is een nieuw product en valt onder de wet kinderopvang. Buitenkasten zijn speelprojecten waar kinderen in hun buurt gebruik kunnen maken van spelmateriaal op het gebied van sport en spel.
Voor de productgroep Peuterspeelzalen en Buitenkasten zoeken wij een ondernemende manager die met energie verder bouwt aan de ontwikkelingen.

De Functie

Voor kinderen is het belangrijk dat ze een goede start maken in hun leven. De jeugd heeft de toekomst en daar kan jij je bijdrage aan leveren. Hoe? Door te zorgen dat de diverse locaties met de verschillende vormen aan peuterspeelzaalwerk en de projecten van Buitenkasten op een efficiënte en gezellige manier georganiseerd zijn. Door een veilige speel en –leeromgeving te creëren, die past bij de mogelijkheden en behoeften van het kind. Door een goede overgang te waarborgen als ze ouder worden. Aangezien tijden veranderen, verander je mee. Dat betekent dat je inspeelt op de ontwikkelingen, dat je kansen ziet en innovaties doorvoert. Je bent hier integraal verantwoordelijk voor en realiseert je doelstellingen met de 3 teamleiders, een stafmedewerker, medewerkers van de planning en ruim 55 FTE aan leidsters en buitenkastmedewerkers.
Een van de innovaties is om integraal beleid te ontwikkelen voor de leeftijdscategorie van 0-12 jaar.
Je hebt overleg met de gemeente, met andere aanbieders op bijvoorbeeld het gebeid van opvoedingsondersteuning en onderwijs en mogelijk nieuwe samenwerkingspartners.
Je bent lid van het Management Team (MT) en mede verantwoordelijk voor de realisatie van het strategisch beleid van SWA. Je vertaalt dit naar heldere en concrete doelstellingen voor je eigen productgroep.

Het Profiel

Wat opvalt, is je energie en betrokkenheid bij de sector. Verder beschik je over academisch werk- en denkniveau, met bij voorkeur een pedagogische achtergrond en of ervaring in de welzijnssector. In ieder geval ben je een ondernemende manager die anderen inspireert. Je hebt een goed analytisch vermogen, vertaalt signalen naar kansen en hebt een zakelijke instelling. Je durft te pionieren en pakt zaken proactief op. Dat betekent ook dat je weet te overtuigen en dus in staat bent om op verschillende niveaus en vanuit diverse perspectieven te communiceren. Op inspirerende wijze ontwikkel je dus de productgroep en lever je een bijdrage aan de energie om te bouwen, die in de organisatie aanwezig is. Uiteraard beheers je de kunst om te ondernemen op financieel verantwoorde wijze en hebt dus de kwaliteit om te sturen op managementinformatie. Je hebt leidinggevende kwaliteiten en bent in staat om te gaan met tegenstrijdige belangen.

Aanbod en procedure

Afhankelijk van je ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.948,= bruto per maand op basis van 36 uur per week conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 12. Het betreft een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband

Deel deze pagina in uw netwerk