nicoline

Programmamanager Zorgondersteuning Kwintes a.i. (24 uur) Zeist

Sluitingstermijn

Organisatie

Kwintes ondersteunt mensen met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. Wij bieden hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Bij Kwintes gaan we uit van wat wél kan, ook als het om jouw loopbaan gaat. We bieden je werk met betekenis, de ruimte om jezelf te zijn en meer uit jezelf te halen. Dit doen wij met ruim 1700 collega’s, verdeeld over diverse regio’s door Nederland. Voor de realisatie van de plannen voor 24/7 intensieve begeleiding in de wijk vanuit kleinschalige teams en vernieuwing van beschermd wonen en opvang, werkt Kwintes aan de doorontwikkeling van de organisatie. Een onderdeel van de doorontwikkeling is een nieuw vastgestelde hoofdstructuur. De nieuwe hoofdstructuur heeft drie pijlers: Zorg, Wonen en Markt. Door deze aanpassing neemt  flexibilisering nog verder toe, vergroot Kwintes zijn slagvaardigheid en brengen ze focus aan, niet alleen op begeleiding, maar ook op Wonen en Markt.

Als programma manager zorgondersteuning ben je werkzaam in de pijler zorg en geef je hiërarchische en functionele leiding aan de ondersteunende functies centraal en in de regio: zorg & kwaliteit, informele zorg, herstelondersteuning en coaching. Je maakt onderdeel uit van het MT Zorg en ontvangt leiding van de directeur Zorg.

De Functie

De programmamanager zorgondersteuning is een (vooralsnog) tijdelijk functie die gericht is op het implementeren en door ontwikkelen van de ondersteunende functies in de pijler zorg. Dit betreft de vakgroepen zorg & kwaliteit, informele zorg, herstelondersteuning en coaching. Kern van jouw opdracht is de ondersteuning goed te laten aansluiten op het primair proces. In je rol als programmamanager ben je tijdelijk leidinggevende voor de ondersteunende functies en de vakgroepen die zij vormen. Je ondersteunt ze om hun rol als professional in de pijler zorg verder te ontwikkelen en de groei naar een zelfstandig team vorm te geven. Daarnaast fungeer je als sparringpartner van de directeur Zorg en lever je een bijdrage aan de organisatie brede implementatie van de organisatieverandering, met als doel: een ondernemende lokale invulling, flexibiliteit, slagkracht en focus.

Je taken en verantwoordelijkheden:

 • Je geeft leiding aan het veranderproces waarbij je tevens leiding geeft aan de vier vakgroepen zorgondersteuning van ca. 24 fte.
 • Je ondersteunt de zelfstandige teams bij het verhogen van de kwaliteit van zorg. Dit doe je onder andere door middel van: optimaliseren van het proces en de inhoud van uitwisseling tussen teams in het primair proces en ondersteuners en het aanbrengen van samenhang in de ondersteuning. Je ondersteunt de vakgroepen in het analyseren van vraag en aanbod; sluiten de vragen uit de teams en de huidige functies en formatie goed op elkaar aan?
 • Je ondersteunt de vakgroep Herstelondersteuning bij de positionering in de organisatie en bij de implementatie van herstelondersteuning in de werkprocessen organisatie-breed.
 • Je bevordert de ontwikkeling naar zelfstandigheid van de vakgroepen als zelfstandige teams.

Het Profiel

 • Je hebt minimaal een hbo- of academische opleiding op het gebied van organisatie/veranderkunde.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring met het doorvoeren van veranderingen binnen organisaties. Ervaring in het zorgdomein is vereist, evenals leidinggevende ervaring en ervaring in het werken met zelfstandige teams.
 • Ervaring in de GGZ en kennis van herstel ondersteunende zorg is een pre.
 • Je weet overzicht te bewaren, hebt een goed analytisch vermogen en weet de koers goed vast te houden.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, hebt overwicht en bent betrouwbaar.
 • Je weet mensen te enthousiasmeren en verbinding te versterken.
 • Minstens zo belangrijk is je coachende stijl van leidinggeven die gericht is op het meer zelfstandig maken van de teams. Je bent in staat om vertrouwen te scheppen in teams, maar je kunt ook confronteren.
 • Je hebt kennis van de doelgroep van Kwintes en zelfstandige teams.
 • Je weet snel inzicht te krijgen in de organisatie en dit te vertalen in wat nodig is om de implementatie van de organisatieverandering vorm te geven.
 • Je hebt uitstekende organisatiesensitiviteit en reflectieve vaardigheden.
 • Je conformeert je aan beleid en systemen en draagt dit ook uit binnen de organisatie. Daarnaast ga je vaardig om met interne en externe machtsverhoudingen en belangentegenstellingen.

Aanbod en procedure

 • Een uitdagende baan voor 24 uur per week.
 • Het betreft een (voorlopig) tijdelijke aanstelling van een jaar. Als het werk het nodig maakt, wordt de aanstelling verlengd. De functie is per direct beschikbaar.
 • Een afwisselende baan met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Tarief in overleg

Informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met Nicoline Franken van Bosman & Vos. Je CV met motivatie en uurtarief ontvangen wij graag (als Word document) via onze website.
De reactie termijn sluit op 20 augustus 2018. Gesprekken bij Kwintes vinden plaats op 23 en 28 augustus.


Deel deze pagina in uw netwerk