francine

Projectleider Zorg 32 uur

Organisatie

Crabbehoff is een Protestantse Zorggroep die voorziet in een samenhangend pakket op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ze biedt een variëteit van verpleeghuis, verzorgingshuizen, behandelcentrum, thuiszorg en een woningbureau. Bij alle onderdelen is het doel de oudere mens of de mens met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig en met eigen regie te laten wonen en een zinvol leven te laten leiden. Voor hen die in de servicewoningen wonen is er gelegenheid gebruik te maken van de intramurale voorzieningen om de hoek.

600 Medewerkers zetten zich in om invulling te geven aan hun taak, met respect en aandacht en vanuit de drietrap van zien, bewogen worden en in beweging komen.
Met de manier waarop zij zich opstellen, zijn ze een actieve speler in de Dordtse gemeenschap. Dit vraagt continue aandacht voor wat er gaande is. Ondernemerschap en een proactieve houding zijn kenmerkend. Voorop en vooruit lopen op wat komen gaat is het devies. Dit geldt op het gebied van wet- en regelgeving, maar ook op het gebied van inhoudelijke ontwikkelingen. Om goed in te spelen op deze onderdelen zijn tot nu met regelmaat externe projectleiders ingehuurd. Bijvoorbeeld voor het stimuleren van toegankelijkheid van Turkse ouderen, MS zorg, medezeggenschap, etc., Organisatiebreed is men nu bezig hoe zingevinggerichtheid als onderlegger, als hoofdproces voor de organisatie invulling krijgt. Gezien de continuïteit van ontwikkelingen is het wenselijk om een projectleider vast in dienst te hebben.

De Functie

 • Je bent de spil die ervoor zorgt dat ontwikkelingen projecten worden.
 • Je zorg ervoor dat projecten goed verlopen en met elkaar in verband komen te staan als dat aan de orde is of een meerwaarde oplevert.
 • Je zorgt voor de borging van de projecten in het reguliere werkproces en zet het beleid op papier. Je stelt de protocollen en processen op en zorgt voor de digitale verwerking.
 • In allerlei uitingen binnen en buiten de organisatie communiceer je op transparante en gepaste wijze over wat te verwachten is op het gebied van vernieuwing.
 • Je legt verantwoording af aan de divisiemanager Revalidatie en Behandeling en maakt op uitnodiging onderdeel uit van het MT.

Je hebt met alle divisiemanagers te maken, omdat er projecten vanuit hun werkveld op stapel staan. Een van de eerste grote projecten zijn de overheveling van revalidatie van AWBZ financiering naar zorgverzekeringswet, 1e lijnszorg, de overheveling van AWBZ naar de Wmo, goede dienstverlening aan de particuliere klant, et cetera. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het:

 • leidinggeven aan de diverse projecten;
 • bewaken van kwaliteit (HKZ), voortgang en budget;
 • bewaken van en zorgdragen voor het borgen van uitkomsten en nieuwe werkwijzen in praktijk en schriftelijk.

Het Profiel

Je hebt academisch werk- en denkniveau en een opleiding op het gebied van projecten zoals Prince II. Daarnaast heb je ruime ervaring opgedaan met het leiden van projecten. Je moet bekend zijn binnen de gezondheidszorg. Je kent het kader van wet- en regelgeving en houdt ontwikkelingen in de gaten. Je bent in staat om de spiegel en de criticus te zijn met een opbouwende stijl.
Je hebt passie en bent gedreven om iets moois te maken van het werkveld. Je krijgt mensen mee in het proces van vernieuwing en weet je enthousiasme over te dragen. Je bent ook in staat om te zeggen waar het op staat als dat nodig is om tot het resultaat te komen op de geplande tijd. Je denkt vanuit het INK model en vertaalt zo analyses naar strategie en praktijk. Je bent helemaal thuis in de digitale wereld en brengt ook vernieuwing op dat gebied binnen de organisatie.
Bovenstaande leidt tot de volgende vereisten:

 • goed kunnen organiseren en plannen. Structuur aanbrengen.
 • overzicht houden en prioriteiten stellen.
 • resultaatgericht zijn
 • ondernemend zijn en dus proactief
 • kunnen analyseren, interpreteren en concluderen en dit vertalen naar consistente doelen
 • kunnen vertalen van plannen en ideeën in projecten en borgen in de praktijk. Onderlinge verbanden leggen.
 • kennis van en ervaring met digitalisering.
 • gericht zijn op samenwerking, zowel buiten als binnen de organisatie
 • stevig in de schoenen staan met gevoel voor verhoudingen
 • mensen mee kunnen krijgen zonder hiërarchische bevoegdheid
 • op een heldere manier communiceren
 • gevoel voor timing
 • gevoel voor humor

Je voelt je betrokken bij de signatuur van de organisatie en bent bereid je voor langere tijd te committeren aan de organisatie.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt maximaal € 4.166/€ 4.904,= op fulltime basis (FWG 60/65), afhankelijk van de ervaring. In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden; het is de intentie dat het na een jaar wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 10 november. De gesprekken bij Zorggroep Crabbehoff zijn op maandagmiddag 21 en 28 november in de ochtend en middag.

Deel deze pagina in uw netwerk