nicoline

Projectmanager opdracht voor 2 jaar (24-36 uur) Almere

Sluitingstermijn

Organisatie

De Schoor is een ondernemende en moderne welzijnsorganisatie in Almere die bijdraagt aan het welzijn, sociale integratie en participatie en aan de kwaliteit van het leven en de leefomgeving van de inwoners van Almere. Zo’n 180 medewerkers, 1.000 vrijwilligers en een veelvoud aan actieve bewoners werken samen aan projecten en activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen, in het bijzonder voor hen die kwetsbaar zijn. De Schoor stimuleert en ondersteunt bewonersinitiatieven die welzijn, sociale samenhang en leefbaarheid in buurt, wijk of stad bevorderen.

De missie en visie van De Schoor is gebaseerd op de 6 P’s: Presentie, Preventie, Participatie, Perspectief, Partnerschap en Passie. Centraal staan het activeren en motiveren van mensen tot participatie aan de Almeerse samenleving en het verbeteren van de maatschappelijke positie van kwetsbare bevolkingsgroepen. Ze werkt aan het tegengaan van uitsluiting, isolement, marginalisering en achterstanden. Ondernemerschap, participatie, samenwerkingsprojecten met welzijn, onderwijs, werk en zorg in alle mogelijke vormen en “doen wat nodig is” zijn sleutelbegrippen.
Het brede profiel zorgt ervoor dat De Schoor stevig verankerd is in de Almeerse samenleving. Door haar expertise, beheer en onderhoud van vele accommodaties, kennis van de lokale markt en een sterke positie is De Schoor een belangrijke gesprekspartner in het sociale domein van Almere. De Schoor werkt nauw samen met de gemeente, de wijkteams en maatschappelijke organisaties.

De organisatie kent, naast de ondersteunende diensten, twee afdelingen voor het primaire proces: Wijk & Welzijn (opbouwwerk, sociaal cultureel werk, ouderenwerk, buurtcentra) en Jeugd (voor- en vroegschoolse activiteiten, kinderwerk en jongerenwerk). De Schoor heeft een omzet van ruim € 11 miljoen.

De Functie

Wijk & Welzijn is in verband met extra nieuwe werkzaamheden op zoek naar een tijdelijke Projectmanager die start met 24 uur per week en vanaf 1 augustus 2017 36 uur per week beschikbaar is.

De Schoor voert per 1 december jl. het management uit van de discipline Psycho Sociale Ondersteuning van de Zorggroep en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk van ca. 50 extra medewerkers. Die verantwoordelijkheid noopt tot (tijdelijke) aanpassing van onze organisatie.
De Schoor kent twee inhoudelijk managers, te weten: manager Jeugd en manager Wijk & Welzijn. De manager Wijk & Welzijn, stuurt de Zorggroep medewerkers van PSO aan met daaraan gekoppeld de ontwikkeling en integratie met het opbouwwerk. Daarnaast blijft zij verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de wijkteams en de positie van De Schoor hierbinnen.
Een deel van haar portefeuille komt bij de projectmanager te liggen, te weten de doorontwikkeling van de buurtcentra in relatie tot dagbesteding , de doorontwikkeling van participatie activiteiten (o.a. Taal in de Wijk en Vrouw & Wijzer) en het speerpunt Ouderen (het voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement).
De projectmanager met gedelegeerde managementtaken valt hiërarchisch onder de directeur bestuurder en wordt functioneel aangestuurd door de manager Wijk & Welzijn.

De functie

 • Het door ontwikkelen van buurtcentra als ontmoetings- en dagbestedingsplek, niet doelgroepgericht, maar vanuit het talent van de inwoner, met elk een eigen uniek accent;
 • Het door ontwikkelen en verbinden van participatie activiteiten (o.a. Taal in de Wijk en Vrouw & Wijzer), gevolgd door de management aansturing van Participatiefabriek 1 en 2 in de loop van het jaar;

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van een heldere visie en plan van aanpak van het speerpunt Ouderen, met als doel dat we vanuit preventie mensen zo goed en lang mogelijk gezond oud laten worden en onderdeel laten zijn van de samenleving;

 • Aansturing van de teamleiders Buurtcentra, Sociaal Cultureel Werk en het team Ouderenwerk, op een later moment zal heel SCW door jou aangestuurd worden;

 • Je draagt zorg voor de ontwikkeling van de huidige teamleiders binnen je aandachtsgebied;

 • Je neemt initiatieven en komt met voorstellen tot ontwikkeling en uitvoering van (nieuwe) strategische producten/diensten binnen jouw aandachtsgebied;

 • Je onderhoudt in- en externe contacten op meerdere, ook strategische niveaus, bijv. onderhandelingen, vertegenwoordiging in stuurgroepen;

 • Je bent verantwoordelijk voor het aanboren van nieuwe financieringsmogelijkheden en fondsenwerving;

Gezien het interim karakter van de functie verwachten we dat resultaten ook geborgd worden in de organisatie.

Het Profiel

 • Je bent in het bezit van een hbo-/wo-opleiding

 • Je hebt bij voorkeur werkervaring in een soortgelijke functie binnen de branche Welzijn

 • Je kunt uitstekend projectmatig werken en bent resultaatgericht

 • Je bent ondernemend en innovatief en kunt op strategisch niveau een toegevoegde waarde leveren aan de organisatie

 • Je hebt sterke sociale vaardigheden voor het coachen en leidinggeven aan je medewerkers en het veelvuldig in- en extern contact onderhouden

 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, vrijwilligersorganisaties en de behoefte van verschillende doelgroepen

 • Je herkent jezelf in de woorden: resultaatgericht, innovatief, klantgericht, ondernemend, sociaal en netwerker met een flinke dosis doorzettingsvermogen.

Ben jij die gedreven, innovatieve en resultaatgerichte professional met een strategische blik en een hands-on mentaliteit die goed de verbinding kan leggen met andere stake-holders en voldoe je aan bovenstaand profiel, reageer dan voor 8 januari.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening schaal 11.

Het salaris bedraagt minimaal € 3.044,-- en maximaal € 4.728,-- bruto per maand, bij 36 uur. De cao kent een ‘Individueel Keuze Budget’, welke je de mogelijkheid geeft om je arbeidsvoorwaarden af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Aanstelling is voor maximaal 2 jaar en alleen als een Verklaring Omtrent het Gedrag kan worden overlegd. Als projectmanager val je onder de directeur bestuurder en ben je werkzaam voor het onderdeel Wijk & Welzijn.

Reacties zijn welkom t/m 8 januari 2017. De intakegesprekken bij de Schoor starten in de week van 9 januari. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken.


Deel deze pagina in uw netwerk