nicoline

Regiomanager (32-36 uur) Amstelveen

Sluitingstermijn

Organisatie

Participe Amstelland maakt onderdeel uit van Participe Holding en levert diensten op het gebied van ouderenadvies, psychosociale ondersteuning en maatschappelijke ondersteuning voor mensen tussen 18 en 100 jaar, in Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn). Het uitgangspunt is dat iedere volwassene de regie over het eigen leven zo lang en veel mogelijk in eigen hand heeft of weer krijgt, en vanuit het eigen perspectief aansluiting heeft met de samenleving. Bij Participe Amstelland denken ze in kansen in plaats van in beperkingen. Participe kijkt naar wat wél mogelijk is. Door de kracht van buurt- en wijkbewoners te bundelen en te zorgen dat iedereen mee kan doen, zorgt Participe er voor dat informele zorg een belangrijke plek inneemt naast professionele zorg. Dat kan uitgedrukt worden in: meer participeren, mindere indiceren. Participe werkt samen met vele organisaties en partners in de wijk.

Bij Participe Amstelland werken 80 professionals o.a. ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers, wijkcoaches, sociaal beheerders en activiteitenbegeleiders samen met 800 vrijwilligers. Ze doen hun werk vanuit verschillende wijkcentra of steunpunten. Participe Amstelland is een onderdeel van Participe. Meer informatie kunt u vinden op www.participe.nu

We zoeken voor Participe Amstelland een nieuwe regiomanager.

De Functie

Op 1 januari 2016 is de interne organisatie van Participe Amstelland aangepast en gekanteld en werken de professionals wijkgericht samen in 5 integrale teams, daarbij ondersteund door een Regiomanager. Het functieprofiel van de Regiomanager is gebaseerd op het uitgangspunt dat teams zo zelfstandig mogelijk werken en gezamenlijk eigenaarschap dragen voor het realiseren van het afgesproken resultaat. Hierbij wordt het functioneren van het team ondersteund, begeleid en bewaakt door een Regiomanager.

Deze regiomanager is verantwoordelijk voor de aansturing van de teams in Aalsmeer (8 medewerkers), Uithoorn (13 medewerkers; dit team is onderdeel van een samenwerkingsverband), Ouder- Amstel (2 medewerkers) en de afdeling personeelsalarmering (3 medewerkers en 20 vrijwilligers) en het cursusbureau (2 medewerkers).

De regiomanager is onderdeel van het MT van Participe Amstelland en werkt daarin nauw samen met de directeur, een collega manager, HR en de controller en dit is een functie op tactisch niveau met een interne focus.

Van de nieuwe regiomanager wordt verlangd dat er een energiek, positief en gezond team staat in een bedrijfsklimaat waarin medewerkers graag werken en leren. Je bent als regiomanager verantwoordelijk voor:

 • het aansturen van de teams 
 • het doorbreken van bestaande patronen
 • de begeleiding van de teams in het proces richting zelforganisatie
 • het terugdringen van het verzuim
 • een gezonde bedrijfsvoering: sluitende begroting, kloppende verantwoording en productieve medewerkers
 • de jaarlijkse contractering met de gemeente
 • de invulling van de rol van accounthouder naar de gemeente
 • de vertaling van de afspraken met de gemeente en andere financiers naar heldere afspraken en resultaten voor de teams
 • de externe representatie (met uitzondering van Uithoorn)
 • het aanjagen van vernieuwing en innovatie

Het Profiel

De nieuwe regiomanager heeft een afgeronde HBO opleiding en minimaal 3 jaar managementervaring, opgedaan in een organisatie die publiek gefinancierd wordt. Je snapt hoe het werkt in het huidige sociaal domein. Het mag je tweede stap als leidinggevende zijn waarbij je de ambitie hebt om op tactisch niveau te opereren en het verlangen om bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Je hebt de potentie om ook breder te kijken en strategisch mee te denken over de toekomst van Participe Amstelland. Je bent bedrijfsmatig voldoende onderlegd.

Je bent iemand die het principe van situationeel leiderschap onderschrijft en je kunt schakelen tussen diverse rollen: manager, coach, accounthouder en meewerkend voorman. Je stelt prioriteiten, delegeert soepel en je maakt op heldere wijze zakelijke afspraken. Je hebt een visie en kunt medewerkers mobiliseren om deze visie uit te dragen. Je bent in staat om in verbinding en met behoud van de relatie en met respect een aanspreekcultuur te realiseren. Je kunt de vertaalslag van buiten naar binnen en van de opdrachtgever naar de teams maken. Voor deze rol is het type mens net belangrijker dan de ervaring die je hebt. Bij Participe hoort een stevige, daadkrachtige, zakelijke en enthousiaste regiomanager. We lezen graag terug waaruit blijkt dat jij:

 • Past in deze dynamische organisatie?
 • In staat bent om in een weerbarstige context beweging te brengen?
 • Graag het initiatief neemt?
 • Out of the box kan denken?
 • Over het type leiderschap beschikt dat nu nodig is?
 • In het MT graag samenwerkt en ook positie durft te nemen?

Aanbod en procedure

Het salaris is marktconform waarbij rekening wordt gehouden met kennis en ervaring. De functie is ingedeeld in schaal 11 CAO Sociaal Werk (max. € 4.902,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling). Daarnaast heeft Participe aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget en een persoonlijk opleidingsbudget. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden. Voor indiensttreding vraagt Participe een VOG. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 31 augustus 2018. Wij voeren de intakegesprekken bij ons bureau in de week van 3 september. De gesprekken bij Participe vinden in september plaats. We lezen graag terug waarom je deze functie ambieert. Je cv met motivatie ontvangen we graag (als Word-document) via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk