francine

Regiomanager WMO/Jeugd (36 uur) Veenendaal

Organisatie

Vitras is met 1100 medewerker en € 44 miljoen omzet dé aanbieder van verzorging, verpleging en dienstverlening thuis in de provincie Utrecht, die een sterke lokale verbinding heeft met cliënten en partners in gezondheid en welzijn. Op creatieve wijze wordt ingespeeld op de unieke vraag van elke cliënt waarbij medewerkers de kernwaarden samen, dichtbij, veelzijdig en bekwaam uitdragen. In het afgelopen jaar zijn de nodige veranderingen aan de orde geweest. Zo zijn sociale wijkteams geformeerd, de financieringsprocessen (Jeugdwet, AWBZ naar WMO) gewijzigd en zijn er in verschillende gemeentes samenwerkingsverbanden aangegaan. Hierdoor levert Vitras niet meer alleen zorg en maatschappelijk werk, maar is ook breed welzijn (participatie, thuisbegeleiding, mantelzorgondersteuning, e.d.) aan het portfolio toegevoegd. Voor de hele organisatie gelden in de komende jaren de speerpunten kwaliteit van zorg en begeleiding, innovatie en met plezier competentiegericht werken.
De zorg- en dienstverlening van Vitras wordt geleverd vanuit een groot aantal relatief kleine zelfstandige teams die georganiseerd zijn op wijkniveau. Alle teams worden gefaciliteerd door een regiomanager. De regiomanagers vervullen daarbij de accountmanagementrol naar onze opdrachtgevers: de gemeenten binnen de eigen regio en de zorgverzekeraars. Naast de regiomanagers staat de centrale Service Organisatie. De medewerkers binnen deze centrale staf adviseren de managers en ondersteunen de teams op het vlak van de bedrijfsvoering (HRM, finance & control, administratie, ICT, facilitymanagement, marketing en communicatie). Vitras heeft twee regiomanagers voor zorg en twee voor WMO/Jeugd. Vanuit het team van regiomanagers is een gezamenlijk accountplan WMO/Jeugd voor het werkgebied opgesteld, waar de speerpunten in terug te vinden zijn. De regiomanager die verantwoordelijk is voor de 100 medewerkers die werkzaam zijn in de gemeenten Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Scherpenzeel, Renswoude, Bunnik, Ede en Veenendaal heeft een andere baan gevonden. Hierdoor is een vacature ontstaan.
 

De Functie

Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en realisering van het strategische beleid en de positionering van Vitras. Als MT -lid waarborg je voor jouw regio de aansluiting van de strategie en de werkzaamheden van de organisatie, op in- en externe ontwikkelingen. Als regiomanager richt je je extern, als accountmanager, op de diverse gemeentes en samenwerkingspartners in je regio. Je bent verantwoordelijk voor de contractering WMO gelden en de naleving van de gemaakte afspraken met een huidige omzet van € 7 miljoen. Intern stuur je 9 zelfstandige teams aan op het leveren van resultaten. Je stemt af over en bewaakt de voortgang. Je vertaalt kansen, eisen en wensen vanuit de omgeving (inclusief overheid en overige ketenpartners) naar voorstellen voor beleid, doelstellingen en kaders. Je maakt afspraken met opdrachtgevers en samenwerkingspartners en stemt nauw af met de serviceorganisatie over de haalbaarheid en rendabiliteit. Je zorgt dus voor een portfolio van diensten, die in ontwikkeling blijft en zich continu vernieuwt en verbetert en afgesloten contracten in de interne bedrijfsvoering zijn geborgd. Uiteraard ben je budgettair verantwoordelijk en bewaak je de kaders en resultaten. Hierin word je ondersteund door een regiocoördinator.
Je creëert randvoorwaarden voor het werken in zelfstandige teams, zodat de geformuleerde doelstellingen (prestatie-indicatoren en klantwaarden/visie organisatie) worden behaald: Je werkt aan continue verbetering van de werkprocesbeheersing, brede inzetbaarheid en regelvermogen van de medewerkers en teams. Je werkt met teams aan verbetering van de samenwerking, prestatiegerichtheid en ondernemerschap.
Je legt verantwoording af aan de Bestuurder.
 

Het Profiel

We zoeken kandidaten met een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau en een academisch werk- en denkniveau. Je hebt ruim 5 jaar ervaring opgedaan in een managementfunctie en bent bekend met de huidige transities. Je snapt de complexiteit van dit veranderende veld waarin gemeenten en welzijn- en zorgaanbieders zich anders tot elkaar verhouden en hebt plezier in deze dynamiek. Je bent strategisch en conceptueel sterk en hebt veel gevoel voor gemeentelijke politiek/bestuurlijke verhoudingen. Je bent in staat om Vitras extern goed te representeren en in samenspraak met de serviceorganisatie intern efficiënt in te richten. Je hebt zicht op en ervaring met de gewijzigde financiering in het sociaal domein en je bent in staat om dienstverleningsconcepten te ontwikkelen. Je bent een verbinder pur sang, in staat om samenhang te creëren en met gevoel voor (externe en interne) verhoudingen en geduld doelen te bereiken. Je communiceert heel helder en bent transparant in wat je doet. Dat betekent dus dat je in deze rol in staat moet zijn om te schakelen tussen opdrachtgever en praktijk, strategie en operatie, extern en intern en ontwikkelen en implementeren. Je weet partijen te verbinden, de samenwerking op te zoeken, te denken vanuit het collectieve belang. Je beschikt over creërend en oplossend vermogen, zowel extern als intern. Je bent proactief, denkt in kansen en mogelijkheden, neemt het initiatief om de gang van zaken te beïnvloeden, hebt het lef om met nieuwe ideeën te komen. Je houdt van veranderingen. Je werkt zelfstandig en weet goed om te gaan met werkdruk. Je kunt je vinden in de besturingsfilosofie van zelfstandige teams en handelt hier ook naar. Je stelt de juiste prioriteiten en neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen binnen je mandaat. En last but not least: je hebt een goed relativeringsvermogen en gevoel voor humor.
 

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in de cao VVT FWG 70, maximaal € 6.141,= bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. Vitras start met een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
Reacties zijn welkom t/m 4 september 2016. De intakegesprekken bij ons bureau worden vanaf 29 augustus gevoerd. De gesprekken bij Vitras vinden plaats op 8, 12 en 22 september. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen.


Solliciteer direct op deze functie


Deel deze pagina in uw netwerk