francine

Regiomanagers Welzijn 24 - 36 uur

Organisatie

Combiwel, een veelgehoorde naam in Amsterdam als het om welzijn gaat.
Dat komt door de wens om vernieuwend te zijn en dat is spraakmakend. Het netwerk, de reputatie, de projecten, het zorgt er allemaal voor dat ze in beeld zijn. De bestuurder speelt daarin als boegbeeld een belangrijke rol.
Een kijkje in de organisatie zoals die er nu uit ziet: een holding met daaronder BV’s voor Welzijn, Brede School en Projecten. Doordat de gemeente stadsdelen heeft samengevoegd, is Combiwel actief in 5 van de 7 stadsdelen: Noord, West, Nieuw-West, Zuidoost en Zuid. Het welzijnswerk in deze gebieden wordt in de nieuwe structuur aangestuurd door elk een manager. Dat betekent dat de aansturing per gebied integraal gebeurt. Per gebied kan de inhoud wel verschillen als het gaat om jongerenwerk, kinderwerk of maatschappelijk werk, net als de grootte van 30 tot 80 medewerkers. In zijn algemeenheid gaat het om actieve deelname aan het maatschappelijk leven. Participatie is het hoofddoel voor Combiwel, nu ook ondersteund vanuit het wettelijk kader van de Wmo. De signalen die inwoners geven vormen de vraag. Combiwel faciliteert inwoners om tot het gewenste doel te komen en stimuleert de onderlinge samenhang. Dat is Welzijn Nieuwe Stijl. Mensen zijn zo in staat om hun eigen leven richting te geven en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Wat daar voor nodig is kan heel verschillend zijn en vanuit meerdere invalshoeken benaderd moeten worden. Het is de kunst om die invalshoeken mee te nemen en de verbindingen te leggen, zodat mensen hun weg weten te vinden. Kortom: Combiwel werkt op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening, samenlevingsopbouw en activering op de raakvlakken met onderwijs, zorg en wonen. Behalve voor stadsdelen is Combiwel ook deelnemer in verscheidene stedelijke en landelijke projecten. Dit maakt Combiwel een innovatieve organisatie die zich beweegt in een politiek en maatschappelijk dynamisch krachtenveld.
Voel je je aangesproken om bij een organisatie te werken die het voetlicht opzoekt, ondernemend is en gedreven is om steeds te zoeken naar de beste oplossing voor wat zich voordoet, dan gaan we graag met je in gesprek.

De Functie

Je maakt deel uit van het MT en rapporteert aan de directeur Welzijn. Je geeft invulling aan Welzijn Nieuwe Stijl. Dat betekent dat je zorgt voor de omslag van specialisten naar generalisten in je werkgebied. En dus van werksoort gericht naar vraag- en resultaatgericht. Je legt de verbinding tussen onderwerpen die spelen voor jeugd en volwassenen met als resultaat dat er een wijkgerichte aanpak komt. Daarbij ben je verantwoordelijk voor:

 • het integraal aansturen van direct leidinggevenden en indirect 30- 80 medewerkers, die actief zijn op de diverse terreinen van jongerenwerk, kinderwerk, maatschappelijke dienstverlening, talentontwikkeling, VVE en Participatie en Activering;
 • interne bedrijfsvoering; de juiste verhouding tussen inzet en opbrengst, kwaliteit en bewaking van budget;
 • het representeren van de organisatie; het onderhouden van het externe netwerk en het opbouwen van de relaties met alle relevante partijen, zoals het stadsdeel,, zorgaanbieders, onderwijs, corporaties en arbeidstoeleiding, en dergelijke;
 • het leveren van een inspirerende bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Welzijn Nieuwe Stijl voor de totale organisatie;
 • ontwikkelen van nieuwe ideeën en beleid voor ondernemend welzijn; richting geven aan inhoudelijke ontwikkelingen, gebiedsgericht werken, projecten en activiteiten en de verbindende schakel zijn tussen het in- en externe veld.

Ondertussen brengt de reorganisatie de nodige dynamiek met zich mee, net als de bezuinigingen van meer dan een miljoen euro. Onderwerpen die overal en altijd meetellen in alles dat er te gebeuren staat.
Op de terreinen van financiën en HR heb je een accountmanager, die adviseert en medeverantwoordelijk is. Je deelt je ervaring en laat je voeden binnen het MT en zet je in vanuit betrokkenheid bij elkaar en de organisatie.

Het Profiel

Bovenstaande leidt tot het volgende vereisten:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Kennis van de welzijnssector
 • Ruime managementervaring op tactisch/strategisch niveau
 • Coachen en stimuleren
 • Ondernemend zijn en dus proactief
 • Organiseren en plannen
 • Financieel inzicht, bedrijfsmatig sterk
 • Resultaatgerichtheid
 • Kunnen analyseren, interpreteren en concluderen en dit vertalen naar consistente doelen.
 • Ontwikkelen en vertalen van beleid naar praktijk
 • Gevoel voor politieke verhoudingen
 • Gericht op samenwerking, zowel buiten als binnen de organisatie.
 • Stevig in de schoenen staand met gevoel voor verhoudingen.

Kortom, je bent de spil in het veld van spelers. Je straalt de visie van de organisatie met trots uit en blijft kritisch ten aanzien van het ingezette beleid. Je durft je nek uit te steken en door te pakken. Uiteraard met gepast risico en in openheid en overleg met de directeur.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt maximaal € 4.948,= op fulltime basis (schaal 12 cao welzijn). Afhankelijk van de complexiteit in een gebied behoort schaal 13 tot de mogelijkheden. In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden; het is de intentie dat dit na een jaar wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 5 november. De gesprekken bij de organisatie vinden plaats op 15 en 17 november. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Een VOG verklaring is verplicht.

Deel deze pagina in uw netwerk