francine 1483 80 Banner

Sectormanager Revalidatie 24 uur

Sluitingstermijn

Organisatie

Rijnlands Revalidatie Centrum (RCC) is een specialistisch centrum voor poliklinische en klinische (40 bedden) revalidatie. Vanuit vestigingen in Leiden, Alphen aan de Rijn en in het Diaconessenhuis in Leiden bieden ze algemene, hart- en longrevalidatie. Het doel van de organisatie is volwassenen en kinderen met een lichamelijke beperking te behandelen en begeleiden naar optimale zelfstandigheid. De afdeling hart- en longrevalidatie is gespecialiseerd in meervoudige en complexe problematiek en speelt bovenregionaal een belangrijke rol. Er is een intensieve samenwerking met het LUMC. Het revalidatiecentrum is een categoraal ziekenhuis en valt daarmee onder de zorgverzekeringswet. Met de druk die uitgevoerd wordt om de kosten te beperken in de zorg vraagt dit om continue aandacht voor doelmatigheid. Tegelijk mag de kwaliteit zoals die nu ervaren wordt door patiënten hier niet onder lijden. De organisatie kenmerkt zich door openheid, korte lijnen, oplossingsgerichtheid en professionaliteit, zowel inhoudelijk als in de onderlinge samenwerking en attitude. De tevredenheid bij de bijna 400 medewerkers scoort hoog en de organisatie is geclassificeerd als gouden werkgever.
Voor de sector Hart- en Longrevalidatie zoeken we een stevige manager. Bij gebleken geschiktheid op het gebied van commerciële dienstverlening is er uitbreiding van uren mogelijk.

De Functie

Je stuurt de sector zo aan dat de juiste balans ontstaat tussen kwaliteit op de inhoud en een bedrijfsvoering binnen de kaders. De omzet die daarmee gemoeid gaat bedraagt circa € 3 miljoen. Je bent eindverantwoordelijk voor de sector en realiseert dit in nauwe samenwerking met de medisch specialist (cardioloog & longarts), die inhoudelijk verantwoordelijk is. Je geeft direct leiding aan 2 coördinatoren en indirect aan ongeveer 50 hoog opgeleide professionals op HBO en WO niveau (zoals artsen, fysio- en ergotherapeuten, diëtistes, etc). Je creëert de randvoorwaarden, zodat de samenwerking met de patiënt optimaal verloopt. Je zoekt de samenwerking met de ketenpartners, uiteraard passend binnen de financiële kaders. Je stimuleert en optimaliseert de interdisciplinaire samenwerking, zowel binnen je eigen sector als met andere organisatie onderdelen of ketenpartners.
Je breidt de externe contacten met ziekenhuizen, ouderenzorg, e.d. uit en onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om de expertise van meervoudige en complexe problematiek op het gebied van hart- en longrevalidatie breder en steviger te positioneren. Niet als concurrent, maar als partner in de keten en vanuit samenwerking. Je legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Het Profiel

Je hebt een afgeronde opleiding op HBO-niveau, aangevuld met een voortgezette opleiding. Je hebt affiniteit met het werk in de gezondheidszorg. Je bent een stevige manager, je hebt ervaring met het leidinggeven aan hoog opgeleide professionals en je bent bedrijfsmatig sterk onderlegd. Je bent iemand die de dialoog aangaat, richting geeft en knopen doorhakt. Je laat je ondernemerschap zien door mee te denken over mogelijkheden en door verantwoorde risico’s te nemen. Je geeft het voorbeeld hoe inhoud en bedrijfsvoering samen kunnen gaan. Je anticipeert op de veranderingen die in het verschiet liggen en bereidt medewerkers er op voor door open te zijn over de doelstelling. Je geeft uiting aan goed werkgeverschap, zoals dat organisatiebreed ervaren wordt. De marktontwikkelingen vragen resultaatgerichtheid, ondernemerschap en talent op het gebied van relatiebeheer. Uiteraard houd je oog voor kwaliteit en ben je in staat om die te ontwikkelen, ook in samenspraak met anderen. Je bent iemand die de daad bij het woord voegt en zicht houdt op de verbinding tussen vraag en aanbod.

Aanbod en procedure

Het salaris is volgens de CAO Ziekenhuizen, functiegroep 65, maximaal € 4.644,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek afhankelijk van ervaring en opleiding. Een assessment maak onderdeel uit van de procedure.
Gesprekken bij RRC vinden plaats in week van 15 november 2010.


Deel deze pagina in uw netwerk