francine

Senior adviseur - 36 uur

Organisatie

STIOM is een onafhankelijke netwerk- en ontwikkelorganisatie voor (sociale) kwaliteit van zorg en dienstverlening. STIOM signaleert, verbindt partners in netwerken en ontwikkelt producten en methodieken voor de keten van zorg en welzijn in Den Haag. Zij is bij uitstek in staat om signalen los te maken (van een individu of een individuele organisatie) en in een context te plaatsen, zodat een ander perspectief ontstaat. Signalen worden opgehaald uit de professionele en informele netwerken van STIOM, de actualiteit, nieuw of gewijzigd overheidsbeleid. De adviseurs schatten de signalen op waarde en dragen zo nodig oplossingsrichtingen aan. Hiermee dragen ze bij aan het terugdringen en voorkomen van problemen in zorg en welzijn. Dit kan zijn als procesbegeleider, initiator van nieuwe samenwerkingsvormen of als adviseur. Het netwerk van partijen verbindt zowel ‘zorg’, ‘welzijn’ als ‘wonen’. Daarmee wordt sectoroverstijgend kennis benut en signalen in een breed perspectief besproken.
Voor het verzamelen van signalen van adviseurs en organisaties en het vertalen daarvan op strategisch niveau is een senior adviseur werkzaam. In het verband met het vertrek van de huidige functionaris zoeken we een goede vervanger.

De Functie

Op een viertal gebieden, die allen even belangrijk zijn, heb je resultaten te boeken. Het gaat om het signaleren van ontwikkelingen (op trendniveau) en het vertalen van die signalen naar wat op bestuurlijk niveau aanspreekt. Op hoofdlijnen beheer je netwerken en samenwerkingsverbanden, op management- en bestuurlijk niveau en breng je vernieuwing in. Bovendien vertaal je deze vernieuwing naar opdrachten voor STIOM. Je hebt een inhoudelijke inbreng als het gaat om complexe projecten. Je begeleidt de adviseurs die projectplannen uitwerken, en toetst de plannen op het bereiken van strategische doelstellingen. Bovendien toets je de signalen van adviseurs en die uit het veld op strategisch niveau.
Als senior adviseur leg en onderhoud je de contacten met bestuurders en managers van andere organisaties in het veld en zorg je dat ze je benaderen als sparringpartner om je overstijgende expertise te benutten. Je begeleidt het proces van verbetertrajecten, zorgt voor de verslaglegging van overleggen en bewaakt het nakomen van gemaakte afspraken.
Je legt niet alleen verantwoording af aan de directeur, maar je vervangt haar in besprekingen.

Het Profiel

Je hebt een afgeronde opleiding op WO-niveau en kennis van de ketens van wonen, zorg en/of welzijn. Je hebt ervaring met het schakelen tussen het ontwerpen en uitvoeren van projecten en het samenwerken met bestuurders. Je hebt een onderzoekende instelling, weet het ontdekte te verbinden aan elkaar en behoudt het overzicht. Je bent iemand die initiatieven neemt als het gaat om het benoemen van signaleren, iemand die buiten de gebaande paden kan denken. Deze creativiteit weet je over te brengen naar bestuurders en zelf behoud je een coördinerende rol. Je weet te bewegen tussen je invloed gebruiken en onpartijdig zijn. Een continu proces van samenbrengen en volgen. Ten behoeve van de te behalen resultaten bied je ook voldoende tegenwicht aan de bestuurders. Dankzij het feit dat je je overstijgende expertise weet te benutten, benadruk je de onpartijdigheid van STIOM. Je bent in staat de signalen naar strategisch niveau te vertalen, waardoor de hele sector profijt heeft van de verbetering die een ontwikkeling of verandering brengt. Gedurende een project zorg je voor een continue strategische toets op de doelstelling.
Je voelt je verbonden aan de organisatie en hebt voldoende verantwoordelijkheidsgevoel en omgevingsbewustzijn om de directeur te kunnen vervangen.

Aanbod en procedure

STIOM volgt op hoofdlijnen de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Het aanvangssalaris, passende bij deze functie, is €4.567,25 bruto per maand (schaal 65, trede 8) bij een 36-urige werkweek. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. De gesprekken bij STIOM vinden eind januari/begin februari plaats.

Deel deze pagina in uw netwerk