francine

Senior Adviseur/Directeur Stichting Brede Buurtschool (28-32 uur) Den Haag

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting brede buurtschool Den Haag (verder te noemen SBB) houdt zich in de gemeente Den Haag bezig met de ondersteuning van en ontwikkeling van brede buurtscholen, ten behoeve van brede en optimale ontwikkeling van kinderen.
De gemeente heeft in het educatieve beleid van de komende jaren onder andere punten opgenomen om het onderwijsbeleid effectiever te maken door de verbinding met andere beleidsterreinen in het sociale, economische en ruimtelijke domein te bewerkstelligen. De gelijke ontwikkelkansen van kinderen zijn groter op het moment dat onderwijs, omgeving en ouders nauw samenwerken. Via brede buurtscholen komen organisaties samen om hier invulling aan te geven.
SBB werkt vanuit de overtuiging dat kinderen zich breed en optimaal kunnen ontwikkelen als er verbinding is tussen ouders, onderwijs en omgeving. De samenhang en kwaliteit hiervan is sterk bepalend voor de mate waarin een kind in staat is zijn ontwikkelingspotentieel te bereiken.

De werkzaamheden van SBB zijn te verdelen onder vier aandachtsvelden, te weten:

 • Vervullen van de werkgeversrol voor diverse scholen middels 20 toegekende subsidieprojecten waarbij circa 120 personeelsleden ingezet worden (zoals leerkrachten, huiswerkbegeleider en coördinatoren).
 • Ontwikkelen van integrale kindcentra/brede buurtscholen door de verbinding te leggen tussen ouders, omgeving en onderwijs.
 • Inspireren van betrokkenen om nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden aan te gaan.
 • Adviseren van scholen over bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid, beheer en exploitatie.

Bij de SBB zijn twee kennismakelaars en twee medewerkers van het servicebureau werkzaam. De SBB heeft een bestuur, bestaande uit bestuurders van welzijn, onderwijs en kinderopvang, dat toeziet op de resultaten.
Het ambitieuze team van SBB zoekt aanvulling op hun expertise om het gedachtegoed van de stichting en de rol van SBB als expert in het ondersteunen van scholen, welzijn en kinderopvang om te komen tot een brede buurtschool en/of IKC, nog verder uit te dragen.

De Functie

Een mooie stap voor kandidaten met de potentie en ambitie om eindverantwoordelijk te zijn.

Je bent de directeur, de meewerkend voorman/vrouw en de adviseur in één, dat maakt deze functie bijzonder en uitdagend. Samen met het team zorg je dat stakeholders die betrokken zijn bij de optimale ontwikkeling van kinderen hun weg makkelijk weten te vinden naar SBB. Je vergroot de zichtbaarheid, creëert een nog betere verbinding met de politiek en draagt bij aan de ontwikkeling van de medewerkers.
Je creëert de randvoorwaarden, lobbyt, bent ambassadeur, deels meewerkend voorman/vrouw en eindverantwoordelijk. Je zorgt dat SBB de autoriteit wordt, die de educatieve agenda van de gemeente mede tot stand brengt. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor: 

Begeleiden trajecten
Je initieert en onderhoudt contacten met bestuurders binnen onderwijs, welzijn en kinderopvang. Zo zorg je dat de optimale samenwerking tot stand komt om met de betreffende partners tot een integraal kindcentrum te komen. Je adviseert en begeleidt het proces op het gebied van inhoudelijke ontwikkeling, inzet personeel, financiën en facilitair. 

Organisatie positionering en relatiemanagement
Je onderhoudt het al bestaande grote netwerk en vergroot de zichtbaarheid. Dit doe je door actief te zoeken naar nieuwe samenwerkingen en het realiseren van nieuwe allianties (zoals nog niet bereikte scholen en kinderopvang- of welzijnsinstellingen). Je vertegenwoordigt de organisatie bij alle relevante partijen en voert de lobby naar de gemeente zodat de positie van de SBB verstevigt en samenwerkingsvormen optimaal gefaciliteerd worden. Samen met je collega’s zorg je voor voldoende publiciteit en goede pers en zichtbaarheid op (sociale) media. 

Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering
Je stemt af over het strategisch en tactisch beleid van de stichting en legt dit vast in de vorm van een meerjarenbeleidsplan en een jaarplan. Uiteraard bewaak je het vastgestelde beleid en interne begroting
(€ 350.000) en anticipeer je op ontwikkelingen of wijzigende omstandigheden. Je brengt focus aan en in samenspraak met het team stel je een doelstelling op en wat ervoor nodig is om resultaat te boeken. Je werkt hier planmatig en projectmatig naartoe en maakt deze werkwijze structureel binnen de organisatie. Je kijkt naar wat mogelijkheden zijn, waar kansen liggen en maakt keuzes. Je hebt en geeft helderheid over inzet en kosten. Hierdoor ben je in staat om een variabel aanbod te ontwikkelen in de vorm van verschillende modellen, zodat er nog meer maatwerk geleverd kan worden.

Je legt verantwoording af aan het bestuur.

Het Profiel

Je bent een aansprekende persoonlijkheid, die zowel toegankelijk is als gezag en kennis uitstraalt. Je hebt ervaring als projectmanager of senior-adviseur in het onderwijs, welzijn en/of de kinderopvang en vindt makkelijk je weg in de bestuurlijke en politieke wandelgangen.
Je inspireert het eigen team en de professionals om de brede buurtschool/kindcentra te blijven vernieuwen, aansluitend bij de identiteit van de wijk. Je communiceert met een grote variatie aan relaties, van pedagogisch medewerker of leerkracht tot een voorzitter van een schoolbestuur en de wethouder.
Je werkt met een klein team waarbij de onderlinge dynamiek van groot belang is. We zoeken daarom een informele en positieve leider met een open vizier, die hart heeft voor het SBB gedachtegoed. Je pakt zelf projecten op die op bestuurlijk niveau spelen, stemt af met het team over de verdeling en draagt bij aan een goed resultaat.
Je schakelt makkelijk tussen strategie en praktijk, houdt overzicht en bent zowel intern als extern gericht op samenwerking. Je brengt structuur aan, zonder flexibiliteit uit het oog te verliezen.
Kortom je bent een ambassadeur voor de organisatie, steekt de handen uit de mouwen en behoudt overzicht op het totaal.

Verder beschik je over:

 • Minimaal HBO+ werk- en denkniveau
 • 3-5 jaar (project)leidinggevende ervaring
 • Aantoonbare kennis en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het sociaal domein (onderwijs, welzijn en kinderopvang)
 • Organisatie sensitiviteit
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden

Daarnaast herken je jezelf in:

 • Pragmatisch en hands-on
 • Analytisch vermogen
 • Inhoudelijk bevlogen
 • Verbinder en netwerker
 • Creatief
 • Zelfstandig
 • Denken in maatwerk

Aanbod en procedure

Een leuke functie in een sprankelende organisatie. De functie is volgens cao-sociaal domein ingeschaald in schaal 12 (max € 5.441,= bruto per maand), op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling vindt plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring. Je CV met motivatie (in Word documenten) zien we graag via: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 15 september 2019. Wij doen alleen de werving. Indien je reageert ga je automatisch akkoord dat je gegevens doorgestuurd worden naar SBB. De selectiegesprekken vinden plaats bij SBB op 23 september en 7 oktober. Een (case)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Voor vragen kun je terecht bij Francine van Rosmalen, 070 307 29 80.


Deel deze pagina in uw netwerk