francine

Senior Beleidsadviseur 32 uur (Utrecht)

Organisatie

MEE Nederland is de branchevereniging van 22 regionale MEE organisaties. De MEE organisaties richten zich op mensen met een beperking en ondersteunen hen bij vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.
MEE Nederland biedt haar leden ondersteuning op het gebied van beleidsontwikkeling en belangenbehartiging. Dit doet ze vanuit het ondersteunend bureau waar 18 medewerkers werkzaam zijn.
De leden van MEE Nederland krijgen te maken met de overgang van de financiering door het ministerie van VWS naar financiering door de gemeenten. Een omslag van een centrale financiering en verantwoording naar een decentrale. Deze verandering moet goed begeleid worden en de senior beleidsadviseur speelt hier een grote rol in. Bovendien betekent de decentralisatie dat de rol en positie van de vereniging verandert. Beleidsontwikkeling en belangenbehartiging alleen zijn niet meer voldoende en het bureau moet zich ontwikkelen tot en profileren als  een expertisebureau. Ook hier lever je een essentiële bijdrage aan.
Bij de afdeling kennis en beleid is door vertrek van de senior beleidsadviseur WMO en samenleven en wonen, een vacature ontstaan. Op dit moment waarborgt een tijdelijke adviseur de continuïteit.

De Functie

Als senior beleidsadviseur heb je twee specifieke aandachtsgebieden:

- de samenwerking met gemeentes en daarmee samenhangende ontwikkelingen op het
  gebied van WMO  zoals wijkgericht werken;
- de ontwikkelingen op het voor cliënten van MEE belangrijke levensgebied samenleven en
 wonen, zoals de decentralisatie van begeleiding

Je vertegenwoordigt de leden in  extern overleg en behartigt hun belangen ten opzichte van andere organisaties en overheden. Je bent degene die de landelijke en/of gemeentelijke informatie die voor handen is op het gebied van WMO en wijkgericht werken, onder de aandacht brengt bij de leden (Mee organisaties). Behalve dat je informatie geeft, inventariseer je ook de vragen die bij de leden leven en breng je onderlinge contacten tot stand, zodat ervaringen gedeeld worden. Je organiseert interessante bijeenkomsten, die een inhoudelijke of relationele toegevoegde waarde hebben voor de leden. Je vertegenwoordigt de vereniging en daarmee dus de leden bij overleggen en informele contacten met VWS en gemeentes. Je signaleert, communiceert en organiseert dat relevante informatie tijdig en helder bij de leden komt. Je zorgt dat de leden zich gesteund voelen in de verandertrajecten
Dat betekent dat je op heldere en begrijpelijke manier communiceert voor zowel de directeuren als de consulenten. Je creëert een boeiende communicatie, waardoor er een levendige uitwisseling van informatie ontstaat. Binnen het bureau betrek je collega’s bij relevante, gezamenlijke onderwerpen of ondersteunende processen.
Je legt verantwoording af aan het afdelingshoofd kennis en beleid.

Er wordt in deze tijd van veranderen veel van je gevraagd. Een mooie uitdaging dus voor iemand die belang hecht aan de goede en effectieve ondersteuning aan mensen met een beperking. Als medewerker bij deze overkoepelende vereniging werk je heel zelfstandig en weet je wat je te doen staat.
 

Het Profiel

Je hebt een academische opleiding of werkniveau (bijv. bestuurskunde/sociologie). Kennis van communicatielijnen en de sleutelfiguren binnen of samenwerking met gemeenten is voor deze functionaris van groot belang. Kennis van de werkwijze van MEE is een voordeel om snel de prioriteiten en gevolgen van veranderingen in te schatten. Je schrijft makkelijk, goed  en toegankelijk en bent ook degene die op pad gaat, makkelijk contacten legt en goed organiseert. Je hebt een brede blik als het gaat om beleidsontwikkeling voor de doelgroep en weet onderwerpen onderling te verbinden als dat aan de orde is. Je signaleert, adviseert en organiseert. Dat vraagt gevoel voor verhoudingen, ervaring met adviestrajecten en creativiteit met concepten.
Een combinatie dus van netwerken, ondernemen, proactief zijn en geduld hebben, planmatig werken en vasthoudend zijn. Je bent goed in staat om je eigen werk te organiseren en te creëren, met dien verstande dat het aansluit bij de ontwikkelingen of vraag van de leden. Je bent procesmatig sterk, bewaakt de voortgang en boekt resultaten dankzij je adequate manier van werken en overtuigingskracht. Je bent stressbestendig en goed in staat om een veelheid aan verschillende contacten tegelijk en zelfstandig te onderhouden en stroomlijnen. Je bent servicegericht en klantvriendelijk. Verder passen bij jou:

- abstractie en analytisch inzicht;
- optimistisch en inspirerend zijn;
- kunnen plannen en flexibel zijn.

Je weet iets toe te voegen aan de kennis bij de organisaties doordat je overzicht hebt en houdt op de ontwikkelingen bij de overheid en de gemeentes. Je snapt wat gevolgen (kunnen) zijn voor de organisaties en waar zij op moeten anticiperen.

Ben jij deze veelzijdige professional, die de expertise van het bureau profileert en dynamiek brengt? Dan zijn we op zoek naar jou.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt maximaal € 5.200,-- op fulltime basis (cao Welzijn). In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden. Dat wordt bij goed functioneren en afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen verlengd met een jaar. Onderdeel van de selectie voor de laatste twee kandidaten, is een presentatie. Je ontvangt daar een casus voor. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 12 augustus. De intakegesprekken bij MEE Nederland vinden plaats op donderdag 22 augustus en de 2e ronde op maandagmiddag 26 augustus.

Deel deze pagina in uw netwerk