ingrid

Senior Beleidsadviseur 36 uur (Arnhem)

Organisatie

Onze klant, de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een complete hulpverleningsorganisatie op het terrein van brandweer, volksgezondheid en rampen voor de veiligheidsregio Gelderland-Midden. De VGGM behartigt de belangen van zestien gemeenten en hun 650.000 inwoners. Onder het motto “zonder elkaar werkt het niet, met elkaar werkt het beter!” zijn de medewerkers van de VGGM op elkaar ingespeeld. De organisatie bestaat uit de volgende sectoren: Facilitaire Zaken, Brandweer en Volksgezondheid. De sector Volksgezondheid/GGD voert openbare gezondheidstaken uit voor gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Voor het Stafbureau Volksgezondheid zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. Doordat de publieke gezondheidszorg verandert, krijgen lokale bestuurders een steeds grotere verantwoordelijkheid op dat gebied. Een gevolg hiervan is dat de beleidsadvisering vanuit de sector VGZ een andere focus krijgt. Deze zal meer gericht zijn op het gehele palet van integrale beleidsontwikkeling en -implementatie. De focus moet gelegd worden op stevig relatiemanagement op landelijk, bestuurlijk en topambtelijk niveau. Uitgangspunt daarbij is de ondersteuning van de directie als liaison tussen politiek en de uitvoering binnen de organisatie. Dit betekent dat beleidsintegraliteit meer afdelingsoverstijgend vorm moet krijgen. Voor het Stafbureau Volksgezondheid zijn wij op zoek naar kandidaten die met deze opdracht aan de slag wil en op inventieve wijze inhoud en vorm kan geven aan de integrale beleidsadvisering.

De Functie

Als senior beleidsadviseur bent u verantwoordelijk voor 2 resultaatgebieden:

Het geven van integrale beleidsadviezen op meerdere terreinen; hierbij houdt u zich bezig met de beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -advisering van meerdere disciplines. Om dit te realiseren coördineert, onderzoekt, signaleert en anticipeert u proactief op (internationale) ontwikkelingen, scenario's, beleidsvisies en complexe vraagstukken. U verzamelt en bestudeert relevante informatie en adviseert actief over de implementatie en de uitvoering van het vastgestelde beleid. U genereert informatie en kennis en u ontwikkelt en formuleert beleid. U analyseert onzekerheden en risico's en de impact daarvan op de totale organisatie. U initieert nieuwe beleidsvormingsprocessen en adviseert het management. U draagt zorg voor de integratie van het eigen beleid in het beleid van andere terreinen binnen de organisatie en op interbestuurlijk niveau.

Daarnaast bent u, in het kader van project- en procesmanagement,als senior beleidsadviseur verantwoordelijk voor de (complexe en multidisciplinaire) projectrealisatie, de kwaliteit van de voortgang, de voortgangsinformatie en de budgetbewaking. U formuleert de opdrachten, stelt de projectplannen op, leidt en neemt deel aan beleidsprojecten en zorgt voor afstemming en integratie met verschillende beleidsvelden. U bewaakt de kwaliteit en voortgang, bereidt besluitvorming voor en voert overleg met diverse in- en externe belanghebbenden en management. 

Het Profiel

Wij zoeken kandidaten met een afgeronde relevante academische opleiding en ruime en actuele ervaring met beleidsontwikkeling en beleidsadvisering. U beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en hebt veel ervaring in complexe en bestuurlijke omgevingen met verschillende belangen en partijen.
U hebt veel kennis van en aantoonbaar succes met programma- en projectmanagement. U bent intelligent, conceptueel sterk en beschikt over een heldere pen. Uiteraard hebt u affiniteit met het werkveld van de VGGM. Verder herkent u zich in de volgende beschrijving:
  • Een stevige persoonlijkheid.
  • Het analytisch en improvisatie vermogen om de verschillende gegevens (ook nieuw en onbekend) te begrijpen, te vertalen en om te zetten naar adviezen.
  • Een uitstekend netwerker en in staat om over de grenzen van de eigen afdeling, organisatie en haar omgeving heen te kijken en samen te werken.
  • Een relatiemanager gericht op ambtelijke en bestuurlijke partners en kernpartners.
  • Een visionair op inhoud.
Een uitdaging voor iemand die op proactieve wijze een bijdrage wil leveren aan de professionele positionering van de VGGM.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 3.077,= bruto per maand (aanloopschaal 11) en maximaal € 5.101,= bruto per maand (functionele schaal 12) bij een fulltime aanstelling (36 uur per week). In eerste instantie wordt een jaarcontract geboden. Informatie over de functie kunt u opvragen bij Ingrid Venekamp. De inschrijftermijn voor deze functie sluit op 17 oktober. De intakegesprekken bij het bureau vinden plaats in de tweede helft van oktober. De selectie-gesprekken bij de VGGM vinden plaats in november. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Deel deze pagina in uw netwerk