nicoline

Senior beleidsmedewerker zorgbeleid (32 uur) Leiderdorp

Sluitingstermijn

Organisatie

ActiVite is een professionele, betrokken en betrouwbare zorgorganisatie, die integrale arrangementen biedt aan diensten op het gebied van hulp bij het huishouden, begeleiding en (gespecialiseerde) verzorging en (wijk)verpleging. ActiVite biedt haar diensten aan in de gebieden Zuid Holland Noord, Midden Holland en Amstelland en de Meerlanden. Samen met 2500 medewerkers zorgen zij dagelijks voor ‘Zorg met een glimlach’ aan de cliënten. Om deze zorgverlening in de toekomst te continueren is onlangs de visie, missie, strategie en tactiek herijkt en uitgewerkt in een aangepaste organisatiestructuur en werkprocessen. De strategische focus van ActiVite is de komende jaren gericht op de eigen regie van de cliënt in samenhang met het informele systeem van de cliënt om de kwaliteit van leven te behouden of te vergroten. Doelmatigheid en sturen op uitkomsten van zorg, gecombineerd met het leveren van (waar mogelijk meetbare) kwaliteit zowel op zorginhoud als in klantwaardering, kunnen de zorg ook in de toekomst financieel houdbaar maken. De senior beleidsmedewerker zorgbeleid maakt onderdeel uit van de concernstaf en adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur en het management bij de strategische en tactische beleidsontwikkeling. De concernstaf maakt strategische keuzen en voert de controlefunctie uit op het beleid. 

De Functie

Als senior beleidsmedewerker zorgbeleid ontwikkel en evalueer je zorgbeleid, monitor je de uitvoering van zorg en adviseer en ondersteun je hierbij de Raad van Bestuur en het managament. Dit ter onderbouwing en uitvoering van de strategie en het behalen van de doelen van de organisatie. Je opereert vanuit een loyale houding naar de organisatie en haar doelstellingen. Je levert een bijdrage aan en bent medeverantwoordelijk voor het bereiken van de strategische doelen van het concern.

De senior beleidsmedewerker zorgbeleid maakt deel uit van de concernstaf. Je ontvangt hiërarchische leiding van de voorzitter van de Raad van Bestuur en hebt een functionele relatie met de beleidsmedewerkers van de zorg RVE-en en de kwaliteitsfunctionarissen. Je werkt faciliterend ten behoeve van de directeuren.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor:
Ontwikkeling strategisch zorgbeleid op concernniveau

 • Analyseert maatschappelijke en zorgsectorontwikkelingen, wet- en regelgeving en product- en marktontwikkelingen op mogelijke implicaties voor de organisatie.
 • Adviseert over het beleid wat betreft het zorg- en dienstenpakket van de organisatie aan de Raad van Bestuur en het managementteam.
 • Definieert strategische doelen in termen van aard en omvang van producten, diensten en marktaandelen (opstellen en beheer van strategische meerjarenplanning en rol bij zorginkoop).
 • Ontwikkelt strategisch beleid t.a.v. het primaire product van de zorg- en dienstverlening gericht op de te onderscheiden PMC’s.
 • Verstrekt managementrapportages.

Controlfunctie

 • Ontwikkelt kaders en richtlijnen betreffende de uitvoering van zorgbeleid.
 • Vertaalt vastgesteld strategisch beleid in operationele maatstaven voor zorg- en dienstverlening d.m.v. van het ontwikkelen en vaststellen van indicatoren.
 • Interpreteert en analyseert indicatoren (bv productiecijfers) m.b.t. zorgbeleid, mede ten behoeve van interne management informatievoorziening.
 • Monitort en bewaakt vastgestelde kaders en richtlijnen, draagt bij aan evaluatie, rapporteert afwijkingen/ontwikkelingen en doet verbeteringsvoorstellen.

Onderhouden en ontwikkelen van externe netwerken

 • Ontwikkelt en onderhoudt netwerken op het gebied van gezondheidszorg in het algemeen en op het gebied van wijkverpleging (Zorgverzekeringswet), Wet Langdurige Zorg, en WMO in het bijzonder.
 • Ontwikkelt op hoofdlijnen zorginhoudelijke samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties/zorginstellingen in afstemming met andere functionarissen binnen de organisatie.
 • Neemt deel aan de verpleegkundige adviesraad (VAR).

Als senior beleidsmedewerker zorgbeleid rapporteer je periodiek aan de Raad van Bestuur over de realisatie van de contractafspraken, komt met verbetervoorstellen en indien nodig, met vervolgacties. Je stemt je werkzaamheden af met de directeuren en overige controllers en beleidsmedewerkers en neemt deel aan de verschillende management overleggen.

Het Profiel

Je hebt een afgeronde opleiding op academisch niveau, (verplegingswetenschappen, BMG), en hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt kennis van de (thuis)zorg en houdt nauwgezet de kennis bij op het vakgebied. Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en veel ervaring in complexe en bestuurlijke omgevingen met verschillende belangen en partijen. Je hanteert een vlotte pen, weet je weg te vinden in een veelheid aan informatie en werkt gestructureerd. Je hebt een brede blik als het gaat om beleidsontwikkeling voor de doelgroep en weet onderwerpen onderling te verbinden als dat aan de orde is. Je hebt een sterk analytisch denkvermogen en bent in staat om verbanden te leggen op strategisch niveau. Daarnaast heb je ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen. Je bent goed in staat om je eigen werk te organiseren en te creëren, en bezit onderhandelingsvaardigheden met betrekking tot het aangaan van contracten.

Je hebt dus continu oren en ogen open, zodat je snel signaleert, analyseert en adviseert. In je werk ben je een combinatie van netwerker, proactief zijn, van relativeren en vasthoudend zijn. Je bent representatief, integer, proactief, initiatiefrijk, motiverend en corrigerend en sterk in conflicthantering en het overbruggen van weerstanden.

Aanbod en procedure

Deze functie is ingeschaald in fwg 70 van de cao VVT en het salaris bedraagt maximaal € 6.159.66 bruto per maand op basis van 36 uur. In eerste instantie wordt een contract van een jaar aangeboden. Nicoline Franken van Bosman & Vos begeleidt deze procedure. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 6 maart 2017. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 9 en 10 maart en de gesprekken bij ActiVite vinden plaats op 17 maart. Uw CV met motivatie zien we graag tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk