ingrid

Senior Personeelsconsulent - 28/32 uur

Sluitingstermijn

Organisatie

De opdrachtgever is een zorgorganisatie met 7 woonzorgcentra, 2 verpleeghuizen, 3 wooncentra, een psychiatrische woonvoorziening, 2 zorgbemiddelingsbureaus en een centraal servicebureau. Met een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van huisvesting, zorgbemiddeling/begeleiding, verzorging en verpleging speelt de organisatie een belangrijke rol bij de beantwoording van vele zorgvragen van doorgaans oudere cliënten. De cliënt neemt in de zorg- en dienstverlening een centrale positie in. Ruim 1200 medewerkers en 300 vrijwilligers werken dagelijks vanuit de filosofie dat elke cliënt in de zorglocaties en wooncomplexen, zoveel mogelijk de regie over het eigen leven moet kunnen behouden. De organisatie heeft een christelijke grondslag. In het besef dat alle zorg- en dienstverlening gericht moeten zijn op het behoud van een zinvol en menswaardig bestaan wordt de cliënt aanvaard ongeacht geloof, overtuiging en culturele achtergrond. De regio Delfshaven/Noord is een regio die sterk in beweging is. Binnen de regio bevinden zich een verpleeghuis, twee (woon)zorgcentra en een zorgbemiddelingsbureau. Twee locaties zijn op dit moment vanwege nieuwbouw tijdelijk elders gehuisvest hetgeen gepaard gaat met krimp van de organisatie. Van groot belang is de ontwikkeling van extramurale zorg. De regio kenmerkt zich door een sterk multicultureel karakter.

De Functie

 • Het leiding geven aan de afdeling P&O van de regio (totaal 4 medewerkers);
 • Ondersteunen van leidinggevenden bij verzuimbegeleiding, rechtspositionele zaken, functioneringsproblematiek en werving en selectie;
 • Advisering van het management bij organisatiewijzigingen en verzuimbegeleiding;
 • Vertalen en implementeren van stichtingsbreed vastgesteld beleid naar de regio;
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het stichtingsbrede P&O beleid;
 • Het begeleiden van niet routinematige ontslagprocedures;
 • Ondersteunen van leidinggevenden bij het opstellen van functiebeschrijvingen; indelen van functies met behulp van FWG 3.0.

Het Profiel

 • HBO P&O;
 • Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie;
 • Beschikt over een duidelijke visie op P&O beleid;
 • Stelt zich klantgericht en flexibel op;
 • Kan helder communiceren met uiteenlopende niveaus in de organisatie;
 • Is motiverend en stimulerend;
 • Beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Neemt zelf initiatief bij het geven van adviezen en beschikt over goede adviesvaardigheden.

Aanbod en procedure

Afhankelijk van je ervaring bedraagt het salaris maximaal € 3.246,-- bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je krijgt in eerste instantie een contract voor twee jaar aangeboden.

Deel deze pagina in uw netwerk