crista

Sociaal ondernemende directeur-bestuurder Impuls Kinderopvang (full time) Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Impuls, kinderopvangonderneming met een maatschappelijke opdracht, richt haar activiteiten op kinderen van 0 tot 13 en hun ouders. Impuls heeft voor haar dienstverlening het kindercampusmodel ontwikkeld. Impuls kindercampus is een sterk merk en geladen met de begrippen: hoge kwaliteit, innovatief, toegankelijk, kindgericht én klantgericht. Impuls realiseert met de kindercampus een stevige positie in Amsterdam en is daarmee een duurzame voorziening met een effectieve organisatie; klaar voor innovaties in de brede kinderopvang sector, nieuwe samenwerkingsvormen; en voorbereid op moderne inkoop-strategieën bij overheidsopdrachten.
Ruim 500 medewerkers zijn werkzaam op 78 locaties met en voor 3.000 kinderen en hun ouders/opvoeders. De werklocaties zijn in Amsterdam, voornamelijk Nieuw West. De omzet is circa 25 miljoen, de organisatie is financieel gezond; juridisch is Impuls opgedeeld in verschillende entiteiten.
Impuls is een betrouwbare organisatie en samenwerkingspartner, staat garant voor kwaliteit en continuïteit in de dienstverlening. De organisatie is zichtbaar aanwezig in de stedelijke netwerken en actief voor de landelijke branche kinderopvang.
Impuls hanteert het Raad van Toezicht-model en volgt de Governance Code Kinderopvang.

Impuls werkt met een uniek concept, door de organisatie zelf ontwikkeld.
Met als mission statement:
Bij Impuls vinden we dat ieder kind gelijke rechten heeft op een kansrijke toekomst in een diverse samenleving. Daarom bieden wij ieder kind in de buurt een plek in de kindercampus; een samenwerking van Impuls, basisonderwijs zorg en ouders. In de kindercampus krijgt ieder kind aandacht en ruimte om te spelen, te leren en te groeien. In alle wijken waar Impuls actief is, ontwikkelen we de kindercampus. Belangrijke thema’s voor de kindercampus zijn diversiteit, gezonde leefstijl en spelend leren.”

Achtergrondinformatie

Impuls is dé organisatie voor ontwikkelingsgerichte Kinderopvang met veel expertise in het domein van het jonge kind in de buurten en wijken van Amsterdam. Met een belangrijke stem in de Amsterdamse en landelijke kinderopvang. Met uitstekende contacten, gezamenlijke werkvormen en (kennis)netwerken met aanverwante en complementaire werkvelden, zoals het primair onderwijs en jeugdhulpverlening. Met een hechte samenwerkingsrelatie met de gemeente Amsterdam, zowel ambtelijk als politiek.
Tijdens hectische perioden van krimp die zich in de afgelopen jaren voordeden en van invloed waren op het personeelsbestand bleef de organisatie zich zelfbewust doorontwikkelen. In 2018 zet Impuls de interne transformatie voort mede ingegeven door de Harmonisatie Kinderopvang.
Het strategieplan 2015 – 2017 is recent aangevuld met een strategiekaart Impuls 2018. Een aantal welzijnstaken worden waarschijnlijk in de loop van 2018 overgedragen aan een van de samenwerkingspartners in Nieuw West.
Door vertrek van de directeur-bestuurder ontstaat de vacature
sociaal ondernemende directeur-bestuurder Impuls, verder te noemen bestuurder.

De Functie

Als bestuurder sta je voor de uitdaging de organisatie verder te ontwikkelen en in de markt te zetten.
De bestuurder van Impuls is verantwoordelijk voor vier kerntaken:

 1. De organisatie toekomstbestendig maken op basis van de ontwikkelingen in de sector, wet- en regelgeving IKK, harmonisatie, CAO ontwikkelingen en de markt. Hierbij sluiten nauw aan de strategische positionering binnen de keten rond het kind (kindercampus) en intensivering van de samenwerking met partners in die keten. De bestuurder Impuls kan werken vanuit een duidelijke strategische visie, de grote lijnen zien en daar ook op effectieve wijze invulling en sturing aan geven.
 2. Versterken van het ondernemerschap binnen de organisatie. Bestuurder Impuls is de verbindende factor tussen afdelingen en processen, creëert draagvlak voor noodzakelijke veranderingen en is zowel naar binnen als naar buiten het gezicht van Impuls. De bestuurder handelt vanuit een duidelijke visie, heeft het lef om met nieuwe plannen te komen en inspireert anderen daartoe, staat tegelijk open voor nieuwe ideeën en geeft ruimte om ze uit te voeren. Heeft een scherp oog voor de pedagogische kwaliteit; gevoel voor diversiteit en culturele sensitiviteit en weet de kracht van medewerkers en partners in het werkveld en de stad optimaal te benutten.
 3. Bestuurder Impuls kent de markt en kan zich ook de financiële en bedrijfseconomische aspecten van een kinderopvangorganisatie snel eigen maken. Doelmatig en professioneel inhoudelijk werk kan niet zonder sterke bedrijfsvoering en goede ondersteunende diensten. Bestuurder Impuls kan daarom ook boven de materie uitstijgen en de grote lijnen zien, neemt als het moet afstand van de dagelijkse praktijk, maakt een heldere en scherpe analyse, beschikt over conceptuele denkkracht. De bestuurder is transparant over besluitvormingsprocessen en is in staat om heldere, gedragen beslissingen te nemen.
 4. Maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit, met op bestuurlijk niveau leiding geven aan een maatschappelijke onderneming. Marktconform, samen met onderwijs en andere partners en in opdracht van overheden. Met feeling voor het specifieke werk in een organisatie die goeddeels is geworteld in Amsterdam (Nieuw) West.

Het Profiel

Bij deze ondernemende functie past niet alleen een standaard profielschets of gangbaar lijstje met competenties. Impuls zoekt een ondernemende én sociale bestuurder:

 • Je kunt aantonen dat je de Kinderopvang in een grote stad begrijpt, hebt affiniteit met het vak en snapt wat doelgroepen, opdrachtgevers en samenwerkingspartners nodig hebben. Kennis van inhoudelijke ontwikkelingen, kwaliteitseisen en wet- en regelgeving is aanwezig in de organisatie. Je kunt als bestuurder de werkwijze van Impuls je snel eigen maken en weet die waar nodig te versterken en te verrijken. Als ondernemend bestuurder ben je intern en extern een veelzijdig en creatief ontwikkelaar en inspirator.
 • Je bent in staat om te werken en denken op academisch niveau en kunt tegelijkertijd hands-on zijn dicht bij mensen; je bent aantoonbaar sterk op visie en strategie voor het werken met kinderen, hun ouders/opvoeders en de betekenis daarvan in de praktijk.
 • Je hebt ervaring met actuele stedelijke en/of landelijke netwerken; je bent aantoonbaar ervaren in een marktomgeving in combinatie met maatschappelijke strategische vraagstukken. Je hebt een heldere visie op maatschappelijk ondernemen in kinderopvang, een unieke combinatie van (semi)publiek, privaat en sociaal domein.
 • Je kent de kracht en de opgaven van grootstedelijke diversiteit, bent creatief en veelkleurig in denken en doen. Je hebt gevoel voor verhoudingen, bent politiek vaardig en bent in contact met de werkvloer. Je bent het interne en externe gezicht van Impuls.
 • Je omarmt de visie en ambities van Impuls, zet een helder plan uit en kan dit ook voor de langere termijn vasthouden. Kennis van hun vak is waar de medewerkers van Impuls goed in zijn. Als bestuurder werk je vanuit je helicopterview, daarnaast heb je de nodige financiële kennis en bedrijfseconomische visie en ervaring.
 • Je bent besluitvaardig en koersvast, laagdrempelig en bereikbaar, nieuwsgierig naar ideeën die opkomen op alle niveaus in de organisatie en daarbuiten. Je hebt tact en geduld maar bent ook ‘professioneel ongeduldig’, je gunt medewerkers en partners de tijd om aan te haken en tegelijkertijd blijf je de urgentie om te ontwikkelen uitdragen zonder te vertragen.
 • Je bent een netwerker en relatiebeheerder pur sang; je houdt er van te werken in een maatschappelijke context en hebt ervaring in zowel een commerciële werkomgeving als met gemeentelijke opdrachtgevers en subsidiestromen.
 • Je bent creatief en inspirerend, begrijpt de uitdaging van ontwikkelen en innoveren met andere partijen en kent de mogelijkheden van netwerksamenwerking.

Kortom, een bestuurder met competenties die borg staan voor succesvolle doorontwikkeling van Impuls.

De kandidaat

We zoeken naar de kandidaat die denkt in kansen en mogelijkheden. Je laat zien dat je:

 • Een echte netwerker bent die met gemak kan schakelen tussen bestuurlijke en maatschappelijke niveaus; tussen ouders en medewerkers, tussen samenwerkingspartners, opdrachtgevers en concullega’s.
 • Innovatief, creatief en maatschappelijk betrokken bent; en dat je in de combinatie van privaat, publiek en sociaal domein doelen haalt en vernieuwingen realiseert.
 • Charisma en overtuigingskracht hebt zodat je met en zonder formele positie, invloed kunt uitoefenen; je bent stevig op ambitie en resultaat, altijd met respect voor de relatie.
 • Jezelf als vanzelfsprekend in die publieke en meer commerciële omgevingen in de rol van sociaal ondernemend bestuurder thuis voelt en in die omgeving de Impuls-dienstverlening kunt verrijken en verkopen.
 • Overkoepelend kan denken; met aandacht voor de lokale vraagstukken en opgaven.
 • Zowel in- als extern de samenwerking opzoekt en past in deze rol in ontwikkeling.
 • Aansprekende uitstraling hebt en beschikt over veelzijdige, (multi)culturele en bestuurlijke sensitiviteit die nodig is voor deze functie.
 • Humor en relativeringsvermogen hebt met een warme uitstraling; en als vanzelfsprekend rust en stabiliteit in de organisatie met je meebrengt.

Wij zijn benieuwd naar je verhaal; laat ons je motivatie zien waarmee je ons verleidt met je in gesprek te gaan voor deze functie. 

Aanbod en procedure

Salariëring vindt plaats op basis van de Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Bestuurders in de Kinderopvang van de NVTK. Impuls biedt een passend secundair arbeidsvoorwaardenpakket.
Waarom je belangstelling hebt zien we graag tegemoet.
Reacties (bij voorkeur als Word document) zijn welkom t/m 24 maart 2018. De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd op 27, 28 of 29 maart 2018. De selectiegesprekken bij Impuls vinden plaats op 10 april 2018. Een (case)assessment/adviesronde op 17 april maakt deel uit van de procedure.
De wervingsprocedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, partner Bosman & Vos, 06 11 64 78 98 cvonkeman@bosmanvos.nl


Deel deze pagina in uw netwerk