francine

Sociaal Ondernemende Directeur/Bestuurder (32-36 uur) Purmerend

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek/Waterland (SMD Z/W) was sinds 2014 onderdeel van Evean Zorg en is per januari 2017 een zelfstandige stichting. SMD Z/W helpt de inclusieve samenleving tot stand te brengen in Zaanstreek Waterland. Een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en meedoet: gelijkwaardig en gebaseerd op de eigen kracht van burgers. Zij ondersteunt, begeleidt en adviseert jongeren, volwassenen en ouderen die dat nodig hebben op het gebied van opvoedingsproblemen, schulden, eenzaamheid, problemen met instanties, verwerking van verlies en mantelzorgvraagstukken. Met bijna € 4 miljoen omzet en 50 medewerkers helpt SMD Z/W hulpvragers de regie over hun leven (terug) te nemen. Ze doet dat door een integrale benadering, vraaggericht en aantoonbaar activerend, zowel individuele begeleiding als groepswerk/cursussen aan te bieden. Daarnaast biedt zij school maatschappelijk werk. 5 teamleiders coachen de medewerkers, die werkzaam zijn in diverse gemeentes met een verschillend aanbod, vanuit het principe van zelforganisatie. In Zaanstad zijn de medewerkers onderdeel van sociaal wijkteams. Zaankantersvoorelkaar en BUUV zijn specifieke projecten voor de koppeling van vraag en aanbod van vrijwilligers en activiteiten en klussen. Zo onstaat er op diverse terreinen met samenwerkingspartners co-creatie en aansluiting tussen vraag en aanbod; gericht op preventie en zelfredzaamheid van burgers.
SMD Z/W is nu op zoek naar een directeur-bestuurder die de organisatie met veel energie en elan uitbouwt.

De Functie

De functie van deze nieuwe directeur bestuurder betekent dat je de organisatie weer op eigen benen laat staan, positioneert in het maatschappelijk veld en ontwikkelt tot een innovatieve WMO-organisatie. Er vallen drie speerpunten te onderscheiden: ontwikkelen van een strategische koers, visie en beleid; aansturen met focus op structuur en cultuur, en het extern representeren van de organisatie.
 
Ontwikkelen strategie, visie en beleid voor de toekomst:
Van de nieuwe directeur bestuurder wordt verwacht dat alle hedendaagse speerpunten (de decentralisaties, ontwikkeling van de participatiemaatschappij, de kanteling naar informele zorg, de veranderende rol van vrijwilligers en de snelle ontwikkeling van digitale toepassingen) worden vervat in één heldere en duurzame strategie en visie. Je anticipeert op actuele ontwikkelingen en die vertaal je naar consequenties, haalbare doelen, toepasbaar modern beleid en concrete meerjaren plannen voor SMD Z/W. Je brengt focus aan, maakt keuzes en stelt prioriteiten. Met behoud van de goede reputatie en lokale inbedding zorg je dat innovatieve ideeën worden ontwikkeld en dat SMD Z/W een relevante speler blijft in het sociaal domein. Aandachtspunten zijn daarbij concreet: doorontwikkelen van de vrijwilligerscentrale, heldere afspraken maken over de samenwerking binnen de sociaal wijkteams; ontwikkeling van diensten, projecten en programma’s voor nieuwe (tijdelijke) doelgroepen.
 
Het aansturen van de organisatie:
Je stuurt direct 5 teamleiders aan en indirect 50 medewerkers. Je buigt je over de verbeteringen in communicatie, financiële processen en schept duidelijkheid over verwachtingen en resultaatgebieden. Je stelt heldere kaders, creëert randvoorwaarden en faciliteert, stimuleert en inspireert de medewerkers om hun talenten te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontplooien. Je realiseert flexibiliteit, zodat je kunt anticiperen op veranderende omstandigheden als gevolg van aanbestedingen. Je draagt bij aan een aanspreekcultuur, kweekt vertrouwen en bevordert de onderlinge samenwerking en eigenaarschap. Je hebt goede contacten met ondernemings- en cliëntenraad. Uiteraard ben je in deze rol verantwoordelijk voor excellente dienstverlening, een financieel gezonde huishouding, en een hoge medewerkers en cliënttevredenheid.
 
Externe representatie:
Je neemt het initiatief om SMD Z/W stevig te positioneren en profileren in de omgeving en haar zichtbaarheid te vergroten. Je onderhoudt de goede relatie met de gemeenten en andere externe partijen. Je onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden met collega instellingen om het aanbod optimaal aan te laten sluiten op de vraag. Je kijkt naar kansen en mogelijkheden in het sociaal domein en weet goed wie de relevante stakeholders zijn. Je realiseert nieuwe initiatieven die de netwerken in het werkgebied versterken; in co-creatie met collega aanbieders en particuliere initiatieven definieer je een vernieuwend aanbod. Je exploreert de diverse nieuwe mogelijke samenwerkingskansen en je zoekt naar partners om mee samen te werken of te gaan.
 
Je legt verantwoording af aan de (nieuwe) Raad van Toezicht. Het is in deze functie de kunst om in het huidige, complexe, sociaal domein een kleine en excellente organisatie neer te zetten die grote toegevoegde waarde biedt.

Het Profiel

Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding en academisch werk- en denkniveau. Je hebt ruim 5 jaar ervaring opgedaan in een eindverantwoordelijke managementfunctie (zo mogelijk in het sociaal domein) en je bent bekend met of bereid je snel te verdiepen in de dynamieken tussen welzijn, zorg, werk en onderwijs. Je snapt de complexiteit van dit veranderende veld waarin gemeenten en welzijn- en zorgaanbieders zich veranderend tot elkaar verhouden. Je bent financieel goed onderlegd en hebt voldoende zicht op de verschillende financieringsstromen. In deze rol moet je in staat zijn om te schakelen tussen de diverse rollen die je hebt: van strategisch naar operationeel, van de professional naar de gemeente, van extern naar intern, van de stip op de horizon naar de realiteit van alledag. Kortom je bent een inspirerend boegbeeld: denkt in mogelijkheden, bent ondernemend en prestatiegericht met oog voor zakelijkheid en individu.
Je herkent je in onderstaande competenties:
  • Visie en strategisch inzicht: je bent in staat om op professionele wijze boven de materie uit te stijgen en de grote lijnen te zien maar verliest de dagelijkse praktijk hierbij niet uit het oog. Je bent scherp en analytisch, hebt een visie en beschikt over conceptuele denkkracht.
  • Ambassadeurschap: je staat pal voor de organisatie, je snapt wat er in het sociaal domein gebeurt, kent de gevoeligheden en weet hierop te anticiperen. Je bespeelt actief de netwerken van de relevante stakeholders om de doelen van SMD Z/W te realiseren en lobbyt waar dat nodig is.
  • Sociaal ondernemerschap: je bent iemand die buiten de paden durft te gaan, die doorpakt en met energie en tikje brutaliteit de organisatie uitbouwt. Je bent proactief, denkt in kansen en mogelijkheden, neemt het initiatief om de gang van zaken te beïnvloeden, hebt het lef om met nieuwe ideeën te komen, kan goed onderhandelen, anticipeert op relevante ontwikkelingen en bent maatschappelijk betrokken.
  • Leiderschap: we zoeken de kandidaat die heel duidelijk en stevig is en tegelijk met compassie besluiten neemt, zaken bespreekbaar maakt en mensen aanspreekt op afspraken en resultaten. Iemand die vertrouwen geeft, de kracht van de medewerkers benut en op overtuigende wijze heldere en duidelijke kaders neerzet en daarbinnen de ruimte geeft die nodig is voor de ontwikkeling van de professionals.
  • Resultaatgericht en besluitvaardig: je handelt snel en adequaat, stelt de juiste prioriteiten en neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen. Je creëert eigenaarschap, waardoor het nemen van verantwoordelijkheid en zelf oplossend vermogen gemeengoed worden.
Samenbindend vermogen: je kunt mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak en weet dit te beleggen in de organisatie.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening schaal 13
maximaal € 5.791,= bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. De directeur bestuurder van SMD Z/W krijgt een aanstelling van 4 jaar. Waarom je belangstelling hebt zien we graag uiterlijk 3 december 2016 via onze website. De intakegesprekken in Rijswijk vinden plaats op 7, 8 en 12 december.
De Raad van Toezicht spreekt kandidaten op dinsdag- en woensdagavond op 20 en 21 december. Op donderdag 22 december zijn de gesprekken met de adviescommissies. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure
De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen.

Deel deze pagina in uw netwerk