crista

Sociaal Werker (24-28 uur) Servanda Hardinxveld-Giessendam

Sluitingstermijn

Organisatie

Servanda, organisatie voor welzijnswerk in Hardinxveld-Giessendam, werkt midden in de samenleving met professionals en vrijwilligers aan de participatie van bewoners.
Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen en de mogelijkheid krijgen hun talenten in te zetten, dat bewoners (weer) regie over hun leven op kunnen pakken en zo lang mogelijk zelfstandig deelnemen aan de samenleving.
Servanda werkt aan de doelen van de Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam en stemt haar werk af met de verantwoordelijke en regisserende partij StuwKR8.

De functie

Servanda kijkt uit naar een collega die op eigentijdse manier programma’s en activiteiten ontwikkelt voor informele zorg om de zelfredzaamheid van bewoners te vergroten en versterken.

Een sociaal werker die affiniteit heeft met het uitdagen en ondersteunen van bewoners en daarbij nadrukkelijk aandacht heeft voor senioren. Een professional die bekend is met effectieve mantelzorgondersteuning en daar nieuwe ideeën aan toe kan voegen; een collega die een heldere visie heeft op de rol van sociaal werk bij projecten als Dementievriendelijke Gemeente. De sociaal werker pakt vraagstukken programmatisch op, maakt gebruik van nieuwe inzichten en erkende methodieken en van de expertise van (informele) zorg-partners.

De sociaal werker met bewoners en cliënten, met vrijwilligers en maatschappelijke partners, met ondernemers, verenigingen en kerken aan het vergroten van zelfstandigheid en samenredzaamheid van bewoners, aan het oplossen en voorkomen van de problemen die zij daarbij ondervinden. 

Jouw rol

Met jouw kennis van methodieken en interventieprogramma’s ben je gericht op dienstverlening samen met partnerorganisaties, actieve bewoners en maatschappelijk ondernemers. Je kunt goed samenwerken, bent creatief en bent in staat programmatisch het initiatief te nemen en daar anderen, professionals en vrijwilligers, op gelijkwaardig niveau bij te betrekken. Je gaat als professional in Hardinxveld-Giessendam aan de slag om bewoners te activeren, hun netwerk te versterken en hen te faciliteren bij wat zij zelf (weer) kunnen. Je ontwikkelt slimme manieren van werken om mantelzorgers te ondersteunen en ontzorgen. Daarbij ben je steeds gericht op het vergroten van zelfstandigheid en het stimuleren van meedoen en samendoen, omdat je ambitie is om met bewoners samen voor elkaar te krijgen dat zij kunnen participeren. 

Wie ben jij?

Jij bent een professional die weet dat je door gezamenlijke inzet het wonen en leven van mensen kunt verbeteren. Je gaat uit van de eigen kracht van bewoners en laat hen de regie over hun eigen leven. Je weet van aanpakken en bent creatief in denken en werken. Dat doe je door netwerken te bouwen en in te zetten; omdat je kansen ziet en deze benut; je maakt daarbij snel en resultaatgericht verbinding met heel uiteenlopende mensen en partijen. Je bent collegiaal, kunt planmatig werken en voelt je verantwoordelijk voor het halen van doelen en maatschappelijk resultaat. 

Wat breng je mee?

  • Een afgeronde HBO-opleiding Sociaal Werk of vergelijkbaar; zo mogelijk aangevuld met een aanvullende scholing zoals Casemanagement Mantelzorg.
  • Ervaring als generalist in het werken met bewoners en partnerorganisaties.
  • Kennis van thematische werken aan vraagstukken als ouder worden, mantelzorg en zelfredzaamheid. Ervaring met werken op basis van presentie.
  • Bewust van jouw eigen rol en invloed bij samenwerken in netwerken en ketensamenwerking.
  • Kennis van methodieken en interventieprogramma’s voor het activeren en faciliteren van bewoners, ondersteunen van mantelzorgers, vergroten van zelfredzaamheid en stimuleren van samenredzaamheid.
  • Kennis van Hardinxveld-Giessendam of de regio Drechtsteden is een pré.

Aanbod en procedure

Salaris op basis van je opleiding en ervaring; we volgen de CAO Sociaal Werk (schaal 8). Aanstelling voor 1 jaar, met mogelijkheid van verlenging. Regeling woon-werkverkeer en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Een hecht team met professionele collega’s in een prettige werkomgeving. Ruimte voor eigen initiatief en aandacht voor vakmanschap.

We ontvangen je motivatiebrief en CV graag vóór 1 december 2018 per mail: vacature@servanda.nl.

Informatie over de organisatie vind je op www.servanda.nl, over de maatschappelijke agenda www.StuwKR8.nl en over de gemeente op www.hardinxveld-giessendam.nl 
Voor inlichtingen kun je ook bellen met Denise van Lopik bij Servanda via 0184 612771.


Deel deze pagina in uw netwerk