nicoline

Strategisch adviseur communicatie (32 uur) Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

De NVvH heeft de bevordering van de heelkunde in brede zin als doel. Bevordering van de samenhang tussen de chirurgische differentiaties, kwaliteit van heelkundige zorg, een kwalitatief goede opleiding en behartiging van de belangen van de chirurgen zijn hierbij de belangrijkste elementen. 90-95 % van de in Nederland geregistreerde en praktiserende chirurgen zijn lid van de NVvH (± 1200 chirurgen, 400 chirurgen in opleiding). 
De NVvH rust op de volgende pijlers: Continue Professionele Educatie, Kwaliteit & Veiligheid, Beroepsbelangen en ‘In verbinding met elkaar’. De NVvH werkt met een Dagelijks Bestuur en met een Algemeen Bestuur waarin de voorzitters van onze zeven dochter-/sub-verenigingen zitting hebben. De NVvH kent veel actieve leden die in besturen en commissies participeren en vanuit daar een bijdrage leveren aan ons beleid. De vereniging wordt ondersteund door het NVvH-bureau.
De NVvH is lid van de per januari 2015 opgerichte Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Belangrijk speerpunt in het strategisch beleidsplan 2016-2020 is de communicatie met en service aan de leden. Om hier vorm en inhoud aan te geven vindt dit jaar enerzijds een wijziging in de bestuurssamenstelling plaats waarbij een Secretaris Communicatie in het Dagelijks Bestuur wordt benoemd. Anderzijds vindt een uitbreiding van het NVvH-bureau plaats. Ter ondersteuning van de Secretaris Communicatie en de directeur zoeken wij een strategisch adviseur communicatie met tact en lef, die de verbindingsofficier kan zijn van de vereniging.

De Functie

Kern van de functie is het professionaliseren en moderniseren van de profilering van de vereniging naar de leden én externe stakeholders. Als strategisch adviseur communicatie ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren én uitvoeren van de communicatie-strategie van de vereniging waarbij de nadruk ligt op o.a. het  uitdragen van het in ontwikkeling zijnde dienstenpakket, leggen van de verbinding met de leden en het vergroten van de ledenservice. Je bent in staat om via quick wins, de meerwaarde van de vereniging meer onder de aandacht van de leden te krijgen.
Daarbij ben je verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van de traditionele en moderne communicatiemiddelen (o.a. digitale nieuwsbrieven, Jaarboek, tijdschrift (NTvH), NVvH congressen, websites en (netwerk)Apps). Specifieke opdracht is het ontwikkelen en implementeren van een opzet voor persoonlijke communicatielijnen voor bestuur en bureau met de vakgroepen. Je bent medeverantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. Daarnaast geef je de vakgroepen handvatten voor optimale communicatie en samenwerking, zowel intern (vakgroep onderling) als extern (bijv. met Raad van Bestuur, Inspectie en verzekeraars).
De strategisch adviseur communicatie ondersteunt de Secretaris Communicatie en de directeur bij  zijn/haar taken. Vanuit deze hoedanigheid ondersteun je tevens de Commissie Communicatie i.o.

Je werkt nauw samen met de hoofdredacteur NTvH en je ondersteunt directeur en Congrescommissie bij de ontwikkeling en organisatie van beide NVvH congressen. Je legt verantwoording af aan de directeur van de NVvH.

Het Profiel

Ben je een bevlogen en flexibele strategisch adviseur Communicatie en PR, dan is dit een uitdagende functie! Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en een relevante opleiding bijv. communicatiewetenschappen.

Je hebt enige jaren ervaring opgedaan in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de gezondheidszorg. Vanzelfsprekend heb je affiniteit met de beroepsgroep.
Je bent een generalist met het vermogen om een heldere visie te ontwikkelen op het vakgebied en je beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor omgang met professionals. Je hebt gevoel voor verhoudingen en je hebt plezier in het spel dat gespeeld wordt. Je bent een kei in achterban communicatie en in staat om het verenigingsgevoel goed neer te zetten en over te brengen. Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met (online) marketing.
Voor jou is flexibiliteit geen probleem en je bent bereid om eventueel ook 's avonds te werken.
Je kunt onder hoge tijdsdruk presteren en je weet om te gaan met onverwachte gebeurtenissen. Uiteraard ben je actief in het gebruik van sociale media. Ervaring met het te woord staan van de pers is een pré.
Het is belangrijk dat je je herkent in de volgende eigenschappen:

  • Je staat stevig in je schoenen, bent verbaal sterk en direct, zonder de relatie te schaden.
  • Snel, creatief, flexibel en resultaatgericht
  • Hoog niveau van schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • Goed ontwikkelde adviesvaardigheden
  • Sterk in prioriteren, praktisch versus strategisch
  • Een autonome denker en doener
  • Sociaal vaardig
  • Kan zelfstandig handelen op basis van intern en externe signalen.
  • Een stevige persoonlijkheid die tegen directe feedback kan
  • Je hebt een servicegerichte instelling

Aanbod en procedure

Afhankelijk van opleiding en ervaring is deze functie ingeschaald in de schaal 7-8  Arbeidsvoorwaarden KNMG (minimaal € 4.021,-- maximaal  € 6.733,-- per maand bij een 40-urige werkweek, exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering). Verder biedt de NVvH een aantrekkelijk pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden. Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde economische omstandigheden.

Nicoline Franken van Bosman & Vos begeleidt deze procedure. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 3 april 2017. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 4, 5 en 11 april en de gesprekken bij de NVvH vinden plaats op 18 april. De derde ronde bestaat uit een case assessment dat plaatsvindt op 1 mei. Uw CV met motivatie zien we graag tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk