nicoline

Strategisch Adviseur communicatie en PR (32 uur) Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Blijf Groep is expert op het gebied van huiselijk geweld en staat voor bescherming tegen geweld, het doorbreken van geweldspatronen en het scheppen van de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel. Blijf Groep biedt, coördineert en organiseert directe hulp op maat, thuis en in de opvang aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. Blijf Groep zet methodieken in die ondersteunend zijn door evaluaties en onderzoek. Bekend is o.a. de Oranje Huis aanpak. Het werkgebied ligt in Amsterdam, Noord Holland,  Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Er werken ruim 300 medewerkers bij Blijf Groep, met een begrote omzet van 15 miljoen euro in 2016. Blijf Groep is een stichting die wordt gefinancierd door subsidies van gemeenten en door bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren.
Binnen Blijf Groep werkt men vanuit 4 duidelijk geformuleerde waarden; moedig, respectvol, flexibel en rendabel. Medewerkers dragen deze waarden uit en werken hieraan samen met cliënten, ketenpartners en andere betrokkenen. Ze gaan uit van het vermogen van mensen en hun kracht in sociale verbanden en betrekken een ieder die nodig is. De hulp van Blijf Groep is intensief waar nodig, licht waar mogelijk.
In 2015 is gestart met een organisatieverandering om te werken met zelforganiserende teams. Als gevolg van deze verandering en verschuiving van rollen is er een kenniscentrum met daarin adviseurs die Blijf Groep versterken. Dit is naast een wijziging in de organisatiestructuur, ook een cultuurverandering
Op dit moment werkt Blijf Groep aan een uitbreiding met een derde locatie van een Oranje Huis in Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, een strategisch samenwerkingsverband met de 4 grote steden en het uitwerken van het strategisch plan 2017-2018 waarbij er een sterke focus komt op veiligheid. Het motto wordt: intern versterken met lef naar buiten.
Een van de nieuwe rollen in de nieuwe structuur is die van strategisch adviseur communicatie en PR.
 
Ter ondersteuning van de directeur -bestuurder management en teams zoeken wij een strategisch adviseur communicatie en PR met tact en lef, die te allen tijde adviserend en ondersteunend kan zijn.

De Functie

Als strategisch adviseur communicatie en PR ben je eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van de communicatie strategie waarbij de nadruk op het vergroten van de zichtbaarheid van de organisatie. Je bent het klankbord voor de woordvoering en geeft communicatieadvies aan de directeur-bestuurder  en de managers. In deze rol ben je mede verantwoordelijk voor het imago van Blijf Groep en ben je een belangrijke speler in de versterking van de profilering. Je adviseert de organisatie bij onderwerpen die van strategisch belang zijn en/of imago schade kunnen opleveren. Intern geef je strategisch advies over de organisatie- en cultuurveranderingen. Bovendien begeleid je de zelf organiserende teams bij hun interne en externe communicatie. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van crisis communicatie. Je waarborgt de bereikbaarheid van Blijf Groep voor de pers buiten kantooruren.
 
Je krijgt en/of haalt informatie bij je collega’s over actuele onderwerpen en geeft persvoorlichting over (beleids)standpunten van Blijf Groep. Je bent verantwoordelijk voor  het opbouwen en onderhouden van een breed netwerk van de interne en externe organisatie. Je onderhoudt pro actief de communicatie met de directeur-bestuurder, het MT, de teams, stakeholders, ketenpartners, belangrijke fondsen en koepelorganisatie. Je signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en hun weerslag in de media die van belang zijn voor de profilering van Blijf Groep en deelt deze met in- en externe belanghebbenden. Je hebt kennis van het politieke veld en weet hoe je binnen dit gremium handig kunt communiceren.
 
Je schakelt snel tussen verschillende onderwerpen en besluit welke actie daar op ondernomen moet worden, zodat de timing om zichtbaar te zijn optimaal is en elke kans daarin benut wordt. Je initieert projecten om de communicatie binnen Blijf Groep te verbeteren en je voert mede regie en coördinatie op de diverse communicatiemiddelen en –lijnen, zodat de juiste mensen op het goede moment geïnformeerd zijn.

Het Profiel

Ben je een bevlogen en flexibele strategisch adviseur Communicatie en PR, dan is dit een uitdagende functie! Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en een relevante opleiding. Je kan zichtbaar verbinding maken met de grote diversiteit aan medewerkers en cliënten. Daarnaast heb je kennis van projectmanagement technieken en ben je ondernemend in het initiëren, opzetten en verwerven van projecten. Je hebt je ervaring inmiddels bewezen.
Je hebt affiniteit met thema’s rond zorg, maatschappelijke opvang en politiek. Je kunt onder hoge tijdsdruk presteren en je weet om te gaan met onverwachte gebeurtenissen. Uiteraard ben je actief in het gebruik van social media en heb je ervaring met het te woord staan van de pers. Je staat stevig in je schoenen, je bent verbaal sterk en direct, zonder de relatie te schaden. Je hebt gevoel voor verhoudingen en kennis van politieke verbanden. Je hebt plezier in het spel dat gespeeld wordt. Je bent in staat om te relativeren en zelfstandig te werken en gericht op samenwerking.
Het is belangrijk dat je je herkent in de volgende eigenschappen:·Snel, creatief, flexibel en resultaatgericht
  • Hoog niveau van schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • Goed ontwikkelde adviesvaardigheden
  • Sterk in prioriteren, praktisch versus strategisch
  • Een autonome denker
  • Sociaal vaardig
  • Kan zelfstandig handelen op basis van intern en externe signalen.
  • Beweegt zich gemakkelijk in het politieke veld en kan daarin de juiste afwegingen voor Blijf Groep maken.
  • Een stevige persoonlijkheid die tegen directe feedback kan.

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt op basis van 36 uur per week, maximaal € 4.263,= bruto per maand conform de cao welzijn & maatschappelijke dienstverlening schaal 10. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 13 november 2016. De eerste gesprekken zijn vanaf 2 november op ons kantoor in Rijswijk. Gesprekken bij Blijf Groep vinden plaats in de week van 14 november. Een assessment maakt deel uit van de procedure.
Voor vragen kan je contact opnemen met Nicoline Franken.

Deel deze pagina in uw netwerk