nicoline

Strategisch Beleidsadviseur GHOR Zeeland (36 uur) Middelburg

Sluitingstermijn

Organisatie

De Veiligheidsregio Zeeland zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Zeeland. Het  is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Binnen de veiligheidsregio werken verschillende partijen nauw samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Veiligheidsregio Zeeland bestaat uit de Meldkamer, Risico- en Crisisbeheersing en de onderdelen Brandweer Zeeland en GHOR. De veiligheidsregio Zeeland doet dit in samenwerking met alle organisaties en instanties die hierbij een rol spelen, in het bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten. De missie van de Veiligheidsregio is ‘Samen sterk voor veilig Zeeland’.

Het team Crisisbeheersing binnen de Veiligheidsregio Zeeland bouwt verbindingen tussen de verschillende disciplines van de Veiligheidsregio, overheden en andere organisaties die betrokken zijn bij de rampenbestrijding. Ze werken samen aan preparatie, respons en herstel/nazorg na rampen en crises. Je kunt hierbij denken aan partijen zoals brandweer, GHOR, politie, gemeenten en externe partners waaronder nutsbedrijven, defensie, provincie etc.

De Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) is onderdeel van dit team Crisisbeheersing. Het team Crisisbeheersing telt ruim 25 medewerkers, waarvan 8 collega’s GHOR-gerelateerde werkzaamheden uitvoeren. De GHOR is de verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG), de dagelijkse leiding van de GHOR ligt bij de teamleider Crisisbeheersing. De GHOR werkt aan het voorbereiden van hulpverlening door de gezondheidszorg tijdens zware ongevallen, rampen en crises. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat onder bijzondere omstandigheden zorg wordt geleverd. De werkzaamheden bestaan uit  coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening tijdens deze omstandigheden en de advisering van andere overheden en zorginstellingen in de voorbereiding hierop.

Voor de GHOR zoeken wij een Strategisch Beleidsadviseur met gevoel voor rampenbestrijding.

De Functie

Een boeiende functie bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling waarbij je direct bijdraagt aan de voorbereiding op en het bestrijden van rampen en crises.

Als Strategisch Beleidsadviseur ben je gericht op rampenbestrijdingsplannen, planvorming rondom de continuïteit van zorg en strategische advisering bij evenementen.  Daarnaast vervul je de rol van primaire adviseur voor de Directeur Publieke Gezondheid. Je legt en onderhoudt contacten met de partners in de veiligheidsketen zoals gemeenten, brandweer, politie en zorgpartners. Je bent in staat om samen met het team, in nauwe samenwerking met de DPG en de partners een strategische toekomstvisie op crisisbeheersing in de gezondheids- en zorgketen te ontwikkelen. Je vertaalt de ontwikkelingen in de zorgketen naar wat dit specifiek betekent voor crisisbeheersing. Deze vertaalslag zet je om in haalbare plannen en advisering. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) en bereidt de DPG voor op regionale en landelijke besprekingen in de zorgketen. Je bent in deze rol het aanspreekpunt van de GHOR in Zeeland en je vertegenwoordigt de GHOR landelijk.

De Strategisch Beleidsadviseur legt verantwoording af aan en is sparringpartner voor de teamleider Crisis beheersing en werkt zeer nauw samen met de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD

Het Profiel

Je hebt een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur aangevuld met opleidingen of trainingen op het gebied van crisis- en gezondheidsmanagement, minimaal 3 jaar werkervaring. Je hebt ruime ervaring in het opstellen van notities en adviezen voor bestuurders. Je bent in staat om kennis van de zorgketen in de provincie Zeeland je snel eigen te maken.

Je hebt een visie op de zorgketen, Je hebt strategisch inzicht, bent analytisch en kan helder formuleren.
Je beschikt over sociale vaardigheden zoals tact, verbindingskracht, overtuigingskracht en humor. Je bent gewend om in een politiek complex speelveld te opereren. Je communiceert, verbindt en enthousiasmeert van nature. Je bent een energieke, creatieve, positieve netwerker die gaat voor kansen, mogelijkheden,  ontwikkeling en groei.
Je bent pro actief, hebt durf en lef maar bent ook kalm en stressbestendig. Je bent flexibel en kunt meebewegen in de dynamiek  van crisis en rampenbestrijding.
Je bent een sparringpartner voor de DPG op inhoud en aanpak. Daarnaast beschik je over een zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Van jou wordt verder verwacht dat je op termijn openstaat om een operationele rol (piket dienst) in onze crisisorganisatie te vervullen.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in schaal 11 CAR-UWO (maximaal € 4.859,= op basis van 36 uur per week), afhankelijk van je kennis en ervaring. De GHOR kent een systeem van aanloop- functie- en uitloopschalen. Daarnaast zijn er aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden en een individueel keuzebudget (IKB).

Je kunt t/m 8 februari 2019 op de functie reageren via onze website (bij voorkeur met Word documenten). De intakegesprekken bij Bosman & Vos in Rijswijk worden gevoerd in de week van 11 februari 2019. De selectie- en adviesgesprekken vinden in de navolgende week plaats bij Veiligheidsregio Zeeland in Middelburg. Een assessment en referentencheck kan onderdeel uitmaken van de procedure. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je telefonisch verkrijgen via 06 28 88 76 23.


Deel deze pagina in uw netwerk