ingrid

Strategisch informatie makelaar 36 uur (Arnhem)

Organisatie

Onze klant, de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een complete hulpverleningsorganisatie op het terrein van brandweer, volksgezondheid en rampen voor de veiligheidsregio Gelderland-Midden. De VGGM behartigt de belangen van zestien gemeenten en hun 650.000 inwoners. Onder het motto “zonder elkaar werkt het niet, met elkaar werkt het beter!” zijn de medewerkers van de VGGM op elkaar ingespeeld. De organisatie bestaat uit de volgende sectoren: Facilitaire Zaken, Brandweer en Volksgezondheid. De sector Volksgezondheid/GGD voert openbare gezondheidstaken uit voor gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

De publieke gezondheidszorg verandert. Lokale bestuurders krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid binnen de publieke gezondheidszorg. Een gevolg hiervan is dat er een toenemende noodzaak is voor hoogwaardige (veredelde) informatievoorziening aan bestuurders op het gebied van gezondheid en veiligheid. De VGGM is verantwoordelijk voor het leveren van die informatie. De informatie moet integraal (afdeling- en organisatie overstijgend), outputgericht en wetenschappelijk onderbouwd zijn. De informatie geeft input voor het opstellen van integrale (risico)analyses. De informatie wordt gebruikt voor bestuurlijke advisering met zeggingskracht op maatschappelijke effecten en risico's op het gebied van gezondheid en veiligheid, zowel lokaal als regionaal. Voor het Stafbureau Volksgezondheid zijn wij op zoek naar kandidaten die met deze opdracht aan de slag willen en op inventieve wijze inhoud en vorm kunnen geven aan de nieuwe informatievoorziening. 

De Functie

In deze nieuwe functie bent u de spin in het web waar het gaat om het verzamelen, bestuderen, interpreteren en analyseren van in- en externe informatie op het gebied van de publieke gezondheid en gezondheidsbedreigende factoren. U bent verantwoordelijk voor het vooraf signaleren van trends en relevante ontwikkelingen, het verkrijgen van informatie bij in- en externe contacten en het vertalen van al deze gegevens naar een helder en strategisch advies voor de directie. Thema’s die spelen zijn bv. de decentralisatie van de jeugdzorg, verdere doorvoering van de WMO en de gevolgen van de Participatiewet.

U doet voorstellen voor onderzoek, vertaalt de informatiebehoeften naar de juiste vraagstelling en u vindt de bronnen waarmee die vragen zo adequaat mogelijk beantwoord worden. U beoordeelt de informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid, u legt verbanden tussen de verschillende gegevens en u analyseert op slimme wijze wat er gevonden is. U organiseert onderzoeken, zorgt voor een integrale onderbouwing en maakt de beleidsmatige vertaling naar regionaal en lokaal beleid. U wijst op de implicaties van voorgenomen bestuurlijke- en beleidsstandpunten, doet oplossingsvoorstellen en signaleert mogelijke problemen.

U speelt een belangrijke rol in het opbouwen en onderhouden van de relaties op topambtelijk niveau en u onderhoudt nauwe contacten met andere relevante stakeholders (denk aan jeugdzorg, scholen, welzijn, maatschappelijke dienstverlening etc. maar ook de hoofden van eigen interne afdelingen) over de gegevens die nodig zijn om tot een volwaardig advies voor de bestuurders te komen. U brengt alle juiste informatie van de ex- en interne partijen bijeen.

Het stafbureau Volksgezondheid is recent opnieuw vormgegeven. Het stafbureau bestaat uit epidemiologen en beleidsadviseurs op verschillend niveau. U levert een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van de afdeling naar een zelfstandig werkend team. Kortom: in deze nieuwe functie staat u voor heldere en goed onderbouwde onderzoeken, analyses en adviezen waarbij rekening is gehouden met de impact op de samenleving en de risico's. U rapporteert aan de directeur Volksgezondheid.
 

Het Profiel

Voor deze nieuwe functie zoeken wij kandidaten met een afgeronde academische opleiding (bv. BMG of bedrijfskunde) die ruime en actuele ervaring hebben met informatiemanagement, -voorziening en
-advisering en het analyseren van informatie. U hebt bv. ervaring opgedaan bij/in een onderzoeksbureau, een kennisinstituut, een gemeente, de overheid of de zorg. U hebt veel ervaring in complexe en bestuurlijke omgevingen met verschillende belangen en partijen. Daarnaast hebt u veel kennis van en aantoonbaar succes met programma- en projectmanagement. U bent intelligent, analytisch en goed in staat om het overzicht te bewaren. U geeft en schrijft heldere adviezen en u beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en conceptuele denkkracht. U hebt een duidelijke visie op het vakgebied en u hebt affiniteit met het werkveld van de VGGM. Verder herkent u zich in de volgende beschrijving:
  • overtuigingskracht;
  • goede netwerker die over de grenzen van de eigen afdeling, organisatie en omgeving kan kijken;
  • in staat om de organisatie en haar markt te mobiliseren zodat zij zich bewust worden van de rol van hoogwaardige informatievoorziening;
  • verbanden kunnen leggen tussen verschillende zienswijzen en informatie en dit omvormen naar adviezen met zeggingskracht;
  • in staat om op coachende wijze de professionals, de afdeling en de informatievoorziening naar een hoger plan te brengen.
Kortom, een mooie uitdaging voor een stevige, resultaatgerichte en proactieve kandidaat die op inspirerende en resultaatgerichte wijze een bijdrage levert aan de professionele positionering van de VGGM

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 3.707,= bruto per maand (aanloopschaal 12) en maximaal € 5.539,= bruto per maand (functionele schaal 13) bij een fulltime aanstelling (36 uur per week). In eerste instantie wordt een jaarcontract geboden. De CAO kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden (flexibel werken, opleidingsmogelijkheden, vergoeding voor dienstreizen) maar geen vergoeding voor woon-werkverkeer. Informatie over de functie kunt u opvragen bij Ingrid Venekamp. De inschrijftermijn voor deze functie sluit op 3 januari. De intakegesprekken bij het bureau vinden plaats in de eerste helft van januari. De selectiegesprekken bij de VGGM vinden eind januari plaats. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Deel deze pagina in uw netwerk