Strategische HR business partner (32-36 uur) Xtra Den Haag

Sluitingstermijn

Organisatie

De welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn, Xtraplus , Zebra, MEE ZHN en JongLeren hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Binnen Xtra zijn tevens de ondersteunende diensten ondergebracht. De missie van Xtra is een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Xtra is volop in beweging, mede als gevolg van de vele maatschappelijke ontwikkelingen, door de verschillende transities en de omvorming van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Na forse groei van de afgelopen jaren biedt Xtra zowel wijk gebonden als stedelijke en regionaal georganiseerde diensten. Al deze ontwikkelingen stellen andere eisen aan Xtra en haar medewerkers. Wij zetten de komende periode in op flexibele organisatie – en overlegstructuren, ruimte voor de professionals, versterking van marketing en innovatiekracht, zichtbaarheid in de wijken met lokale verankering en aansturing van alle vormen van dienstverlening op gemeente-, stadsdeel- en wijkniveau.

Xtra is een ambitieuze organisatie waar zo’n 1600 medewerkers, een groot aantal vrijwilligers en  stagiaires continu bezig zijn met innovaties op het gebied van maatschappelijke projecten en dienstenaanbod. Een open en transparante omgeving maakt het mogelijk om te verbeteren, te innoveren en te creëren.

De afdeling P&O bestaat uit 13 medewerkers (6 P&O adviseurs, 6 medewerkers personeelsadministratie en de nieuw te werven strategische HR business partner) werkt als een zelfsturend team, waarbij rollen duidelijk zijn en kernkwaliteiten ten volle benut worden. De afdeling P&O vormt met elkaar een hecht team met optimale samenwerkingsbereidheid. Het werkt in deze vorm goed en de organisatie merkt tegelijkertijd dat er iets ontbreekt. Daarom heeft Xtra deze nieuwe functie ingevoerd.

De Functie

Als strategisch HR business partner ben jij de gesprekspartner van de directie en creëer je daarmee de verbinding tussen de organisatie en de afdeling P&O.
Er is behoefte aan iemand die een strategische visie en de daadkracht heeft om het directieteam goed te kunnen ondersteunen op overkoepelende P&O thema’s. Iemand die boven de partijen kan uitstijgen. Je bent het geweten van de directie op strategisch HR niveau, zonder dat je lid bent van het directieteam.
Je vertaalt ontwikkelingen en bedrijfsvraagstukken in P&O-oplossingen en zorgt met de collega personeel-adviseurs voor de implementatie. Een voorbeeld hiervan is het implementeren van het 5Rmodel. Het is helder wat er van medewerkers wordt verwacht, de volgende stap betreft de implementatie en monitoring waarbij je als strategisch HR business partner de directie scherp houdt, feedback geeft en je niet verliest in de waan van de dag.

De organisatie heeft continu te maken met nieuwe aanbestedingen en het aanvragen van subsidies; medewerkers hebben in deze tijd andere competenties nodig om te kunnen schakelen. De strategische HR business partner vormt samen met de directie en de managers een visie op personeelsbeleid dat bijdraagt aan de ontwikkeling van deze nieuwe skills. Daarmee geef jij op professionele wijze mede sturing aan de ontwikkeling van een slagvaardige organisatie met vakbekwame medewerkers zodat de korte en lange termijn bedrijfsdoelstellingen worden geformuleerd en gerealiseerd. Uitgangspunt in je handelen is altijd het aangaan van de dialoog en het leggen van verbinding, waarbij kwaliteit en innovatie van essentieel belang zijn. Jouw toegevoegde waarde heeft een directe impact op het beleid, leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling. 

Het Profiel

Voor deze uitdagende functie zoeken we een kandidaat met een afgeronde opleiding op WO niveau, met daarnaast 5-10 jaar ervaring in een adviesfunctie op strategisch niveau. Je hebt voldoende HR kennis en expertise in huis om het geweten te zijn van het directieteam. Je hebt overzicht, weet thema’s met elkaar te verbinden en spreekt de directie hier ook op aan. Je kunt zonder formele positie invloed uitoefenen en  consequenties van besluiten duiden. Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen. Sectorkennis is niet nodig, we lezen wel graag terug waarom je je bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van Xtra. Deze competenties zijn onontbeerlijk voor deze rol:

  • Je bent een stevige persoonlijkheid met een positieve autoriteit en hebt een ruime, actuele ervaring als strategisch personeelsadviseur (minimaal 8 jaar).
  • Je hebt ervaring opgedaan in een maatschappelijke organisatie die afhankelijk is van politieke besluitvorming.
  • Je hebt ruime en actuele ervaring met het geven van richting aan en implementeren van personeelsbeleid.
  • Je bent besluitvaardig en weet besluiten om te zetten in acties en deze vervolgens te implementeren.
  • Je beschikt over organisatie sensitiviteit en bent niet gevoelig voor hiërarchie.
  • Je hebt een sociaal-zakelijke instelling.
  • Je hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Deze functie zal zich in de toekomst verder ontwikkelen. We zoeken voor deze bijzondere uitdaging iemand die leiding geven niet relevant vindt maar vooral inhoudelijke ambities heeft. 

Aanbod en procedure

Het salaris is marktconform waarbij rekening wordt gehouden met kennis en ervaring. De functie is ingedeeld in schaal 11 CAO Sociaal Werk (max. € 4.902,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling.). Daarnaast heeft Xtra aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget en een persoonlijk opleidingsbudget.

Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden. Voor indiensttreding vraagt Xtra een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

De procedure wordt begeleid door Yolanda Gagliardi, partner Bosman & Vos, 070-307 29 80. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 16 september. De intakegesprekken vinden plaats bij Bosman & Vos op 18 september. De selectiegesprekken en caseassessment worden ingepland vanaf 20 september. Je cv met motivatie zien we graag tegemoet (als Word-document). De gehele procedure wordt afgerond voor 1 oktober 2018.

 


Deel deze pagina in uw netwerk