francine 1483 80 Banner

Teamleider facilitair 36 uur (Den Haag)

Sluitingstermijn

Organisatie

Met veranderopdracht
ASB/Steva is een organisatie die twee stichtingen omvat, de Algemene Stichting Bejaardenzorg (vastgoed en personeel) en Steva (welzijn en zorg). Deze bieden gecombineerde zorg-, woon- en welzijnsvoorzieningen op twee locaties in de stad Den Haag, de Centra Carel van den Oever en Bezuidenhout. Daarnaast beheert ze de exploitatie van zeven seniorenwoningcomplexen, waar ze diensten aan levert. Wonen en zorg zijn op deze manier gescheiden. De organisatie heeft circa 300 aanleunwoningen, biedt plaats aan 200 cliënten intramurale zorg en heeft een omzet van € 13 miljoen. ASB/Steva hanteert hoge normen van gezonde bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg. Nieuwbouw van de beide centra is één voorbeeld van de ambities van de organisatie. Ongeveer 200 medewerkers leveren een bijdrage aan de doelstelling van de organisatie: dat ouderen zo plezierig en gezond mogelijk kunnen leven, zelfstandig kunnen wonen en de regie kunnen voeren over het eigen leven. Dit betekent dat ze oog hebben voor de eigen gewoonten, privacy en leefstijl van de klant. De medewerkers moedigen de klant aan om actief na te denken over wat hij wil en bieden faciliteiten aan, die aansluiten bij de wensen van de klant. Aandacht, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden die hierbij centraal staan.
In het najaar start de transitie naar zelfregelende teams. Dat geldt zowel voor de welzijn en zorgteams als die van het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau is onderverdeeld in Finance en Control, ICT, Vastgoed, Inkoop, Klantenservice) en Facilitaire dienst. Er komt een professionaliseringsslag om zo voor te sorteren op de toekomst. Om in te spelen op de ontwikkelingen is besloten om voor de Facilitaire dienst een verandermanager in te zetten als teamleider Facilitair, die leiding geeft aan het traject in de komende 4 jaar. Voor deze nieuwe functie zoeken wij kandidaten.

De Functie

Je bent integraal verantwoordelijk voor de teams van de recepties, gebouwenservice, voeding en vrijwilligers en ontspanning. In totaal gaat het op dit moment om ongeveer 30 medewerkers. Voor elk van de teams staan er in de komende jaren veranderingen op het programma. Voor allemaal geldt dat er geen aparte teams meer per locatie zijn. De professionalisering beoogt een verbetering van kwaliteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat je zorgt dat de professionele standaarden gehanteerd worden als het gaat om voeding, de service maximaal is als het gaat om materiële verbeteringen, er scherp inzicht is in de vraag van klanten en bijpassende kwaliteiten van de vrijwilligers en dat de receptionistes nog meer de rol van gastvrouw op zich kunnen nemen. Ook de gevolgen van de nieuwbouw voor de dienstverlening van de afdeling Facilitair zijn een belangrijk onderdeel van de opdracht.

Naast deze kwaliteitsimpuls werk je ook toe naar een omslag in cultuur en daarmee ook werkwijze, als het gaat om zelfregelende teams. Je biedt de kaders die per team nodig zijn, zodat een ieder weet wat er verwacht wordt en delegeert de verantwoordelijkheid om het gewenste resultaat te behalen. Je ondersteunt medewerkers waar zij zelf aangeven hulp bij nodig te hebben en je faciliteert ze, waardoor zij vervolgens hun werk optimaal kunnen doen.

Je vertaalt de doelstelling en missie van de organisatie naar je eigen teams en stelt een meerjarenplan op om over 4 jaar de gewenste veranderingen gerealiseerd te hebben.

Je legt verantwoording af aan de directeur bedrijfsbureau.

Het Profiel

Je bent een gedreven leidinggevende met een heldere visie op hoe een moderne, klantgerichte en efficiënte facilitaire dienstverlening er binnen de zorg uit ziet. Je stijl van leidinggeven kenmerkt zich enerzijds door betrokkenheid bij de mensen en de manier waarop zij hun werk doen en anderzijds door maximaal te delegeren en te sturen op de afgesproken resultaten. Je grijpt in als dat nodig is. Door alles heen zoek je steeds de dialoog met je medewerkers.
Je verstaat de kunst om mensen in beweging te krijgen en je hebt plezier in het verbeteren van dienstverlening. Je bewaakt de voortgang en weet prioriteiten te stellen. Je hebt van nature een zelfoplossend vermogen en weet ook wanneer je er anderen bij moet betrekken.
Uiteraard passen de kernwaarden van de organisatie - aandacht, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid - bij je.
Je hebt een HBO opleiding op het gebied van facilitymanagement of Hotelschool. Je hebt ervaring als leidinggevende facilitaire dienst en bij voorkeur met verandermanagement.
Als je plezier beleeft aan het met elkaar ontwikkelen van een nieuwe manier van werken en de dienstverlening efficiënt en kwalitatief dicht bij de klant wilt organiseren dan is hier de gelegenheid om daar de komende 4 jaar je tanden in te zetten.

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding, uitgaande van FWG 55 conform CAO VVT, maximaal € 3.699. Gezien alle verwachte veranderingen en ontwikkelingen binnen de afdeling facilitaire dienstverlening is vooralsnog gekozen voor een jaarcontract met uitzicht op de verlening van 3 jaar. Informatie over de functie kunt u opvragen bij Francine van Rosmalen. De inschrijftermijn voor deze functie sluit op 10 november. De selectiegesprekken vinden plaats tussen 29 oktober en 15 november in Rijswijk. De gesprekken bij de organisatie worden gepland op 21 en 22 november. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Om elkaar over en weer goed te leren kennen is gekozen om de laatst overgebleven kandidaat een opdracht voor te leggen, waarbij we een korte situatieschets van de huidige situatie toesturen, met de vraag aan de kandidaat een visie op de afdeling te ontwikkelen en deze te presenteren aan de directeur bedrijfsvoering.

Deel deze pagina in uw netwerk