francine

Teamleider Multidisciplinair Behandelcentrum 32 - 36 uur

Organisatie

Onze opdrachtgever, Woonzorgcentra Haaglanden (WZH), is één van de grotere organisaties op het gebied van ouderenzorg in de regio. Meer dan 2500 cliënten ontvangen dagelijks zorg en behandeling op maat in een veilige en geborgen woonomgeving van meer dan 3.500 medewerkers en 1.000 vrijwilligers.
WZH biedt een thuis voor iedereen. De verschillende woonzorglocaties hebben stuk voor stuk een eigen identiteit en cultuur. Alle locaties kennen andere woon- en leefomstandigheden. Een kleurrijk geheel waar ieder mens met een eigen zorgvraag, een eigen cultuur en een eigen achtergrond zich thuis voelt. Bij WZH doen ze het 'open, samen en geborgen'. Een gedachte die centraal staat in alles wat voor en door bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers wordt ondernomen. Zo wordt samen gezorgd voor een open en geborgen woon-, leef- en werkomgeving voor iedereen. Met uiteenlopende woonzorglocaties en diversiteit in zorgproducten en -diensten heeft WZH bewoners en haar medewerkers veel te bieden. De cliënt doelgroepen van WZH zijn zeer divers; Geriatrische revalidatie zorg, NAH, Palliatieve zorg, COPD, psychogeriatrie en chronische somatische zorgvragers. Naast de intramurale verpleeghuiszorg biedt de organisatie extramuraal aanvullende verpleeghuiszorg in de vorm van een ambulant geriatrisch team dat zorg, diagnostiek, behandeling en begeleiding biedt aan cliënten met een beginnende zorgvraag zowel binnen de overige woonvormen van de organisatie verblijvend, als zelfstandig wonend in het verzorgingsgebied van de woonzorglocaties. WZH initieert en ondersteunt uiteenlopende projecten en activiteiten, zoals extramurale en poliklinische behandeling en dagbehandeling, gericht op het ondersteunen en verzorgen van deze cliënten in de regio.
Om goed op alle ontwikkelingen te kunnen inspelen bundelt ze haar krachten en wordt samenwerking tussen de verschillende locaties en supportafdelingen essentieel. Om dit voor de diverse behandelfuncties goed te organiseren is anderhalf jaar geleden multidisciplinaire behandelcentrum opgezet: een centrale behandeldienst, aangestuurd door een manager behandelzaken en  onderverdeeld in twee regionale behandelcentra onder directe leiding van twee teamleiders.
Om deze regionaal georganiseerde centra aan te sturen zijn bij aanvang twee teamleiders aangesteld. Er vindt nog een evaluatie plaats over de structuur, maar op dit moment zijn op zoek naar één teamleider.

De Functie

Als teamleider geef je hiërarchisch leiding aan de medewerkers van de behandeldienst, bestaand uit medewerkers van de medische en de paramedische dienst, van de betreffende regio. Je staat voor de kwaliteit van het personeel en de behandeling en een bedrijfseconomisch verantwoorde werkwijze. De functionele aansturing van de vakgroepen wordt ondergebracht bij een van de leidinggevenden. De vakgroep medische dienst en de vakgroep psychologie vallen onder de manager behandelzaken, de functionele aansturing van de overige vakgroepen is verdeeld tussen de teamleiders. Je bent medeverantwoordelijk voor de beleidsmatige ontwikkeling en inrichting van zowel het intramurale als van het extramurale multidisciplinaire behandelbeleid en voor de deskundigheidsontwikkeling van de behandelaren. Naast het bieden van intramurale behandeling en zorg streef je, als vertegenwoordiger van het organisatiebeleid, ook binnen jouw regio extramuralisering van integrale verpleeghuisgeneeskundige zorg na (diagnostiek, consultatie en advies, behandeling en begeleiding).

Dit bijvoorbeeld, zoals nu, in de vorm van het Ambulant Geriatrisch Team, al dan niet in samenwerking met andere externe partners. Je stemt intern af hoe en wie uit de organisatie deel neemt aan regionale overlegorganen, zodat de transmurale samenwerking verder vorm krijgt cq verstevigt. Je stimuleert de ontwikkeling van ieders eigen professionaliteit en benut kansen voor de organisatie. Als teamleider multidisciplinair behandelcentrum leg je verantwoording af aan de manager Behandelzaken.

Het Profiel

Je hebt een relevante opleiding op minimaal HBO+ niveau en kennis en ervaring vanuit de multidisciplinaire zorg en behandeling. Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring, je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de zorg en bezit een ondernemersgeest. Je weet de juiste balans aan te brengen tussen organisatie-, cliënt- en medewerkerbelang, tussen zakelijk-/resultaat- en mensgerichtheid. Je weet een team te maken van de professionals en realiseert saamhorigheid en flexibiliteit, zowel binnen de eigen organisatie als er buiten. Je bent ondernemend en hebt overtuigingskracht om betrokkenen mee te krijgen in verander- en verbeterprocessen. Je bent helder over je verwachtingen, mogelijkheden en begrenzing. Je hebt een goed financieel inzicht en bent creatief in het oplossen van knelpunten. Je hebt een open stijl van communiceren en bent resultaatgericht met gevoel voor verhoudingen en processen.

Aanbod en procedure

Geboden wordt een arbeidsmarktconform salaris (CAO VVT) afhankelijk van opleiding en ervaring. Aanvankelijk gaat het om een contract voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot omzetting in onbepaalde tijd. De kans bestaat dat een assessment onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure. Sluitingsdatum 26 maart 2012.

Deel deze pagina in uw netwerk