francine

Teamleider Zorgadministratie (36 uur) Waalwijk

Sluitingstermijn

Organisatie

Prisma is een organisatie in ontwikkeling, die mensen met een verstandelijke beperking helpt bij het verwerven van een eigen plek in de Brabantse samenleving. Ze ondersteunt cliënten in alle levensfasen –en gebieden en dragen bij aan een waardevol leven, waarover de cliënt zelf regie voert. De persoonlijke behoeften, individuele mogelijkheden en talenten zijn daarbij het uitgangspunt. Prisma doet dit met circa 2300 medewerkers 900 vrijwilligers en € 110 miljoen omzet.

Door alle transities in het sociaal domein heeft ook Prisma zich moeten beraden op de toekomst. De focus ligt op innovatie en het vergroten van de externe samenwerking en de klant en de markt worden centraal gesteld. Ook de interne organisatie is hierop aangepast. In 2016 is besloten met minder managers te werken en om een explicietere verbinding tussen primair proces en staf te realiseren. Deze verandering betekent ook een omslag van taak- naar procesgericht werken. Dat heeft als gevolg dat de verschillende disciplines binnen de organisatie hun bijdrage leveren en met goede samenwerking en afstemming tot optimale werkprocessen moeten gaan komen. Een boeiend verandertraject.

Om de financiële processen in goede banen te leiden is de afdeling financiën ingericht met planning & control, financiële administratie, zorgadministratie, salarisadministratie en projectadministratie. Onder aansturing van de manager financiën werken hier in totaal 40 medewerkers. Per onderdeel is er een teamleider voor de directe aansturing van de werkprocessen.

In verband met een interne verschuiving is een vacature ontstaan voor de functie van teamleider zorgadministratie. De zorgadministratie bestaat uit 15 medewerkers die zich bezig houden met productieregistratie, debiteurenbeheer, AZR berichtenverkeer en indicatieservice. Ze vormen een belangrijke schakel in het financiële proces. Ze hebben te maken met alle financieringsstromen van WLZ, jeugd en WMO. De ontwikkelingen en wet- en regelgeving zijn continu aan verandering onderhevig en moeten goed gevolgd en geïnterpreteerd worden.

De Functie

Je bent als teamleider verantwoordelijk voor de goede afhandeling van de zorgadministratie. Dat betekent dat je zorg draagt voor de effectieve dienstverlening rondom de cliënt; zoals de indicatiestellingen via het zorgkantoor en de mogelijkheden die de gemeente biedt in de begeleiding en de verantwoording via Vecozo. Je analyseert, volgt marktontwikkelingen, denkt strategisch/tactisch mee en vertaalt plannen naar de interne systemen en processen. Je levert een bijdrage aan het meer standaardiseren hiervan. Dat betekent dat je de werkprocessen optimaal stroomlijnt, wet- en regelgeving volgt en verwerkt. Je zorgt dat er gecontroleerd wordt op opbrengsten (volledigheid, juistheid, tijdigheid), dat men weet hoe om te gaan met  correcties opbrengsten, opbrengsten in relaties tot Zorgkantoor en WMO contracten (journaalposten boekingsgangen in systemen). Je faciliteert en stimuleert de samenwerking en verbinding tussen je medewerkers onderling, de collega’s van de afdeling financiën en de regio’s. Je transformeert je team van taak naar proces-gestuurd werken en brengt samenhang in het geheel van de zorgadministratie, in synergie met het managementteam. Het zijn echter niet alleen de systemen en processen die veranderd en verbeterd moeten worden. Ook het team verdient aandacht. Medewerkers moeten goed toegerust zijn om mee te kunnen met alle veranderingen. Je maakt helder wat er verwacht wordt aan vaardigheden, kwaliteit, deskundigheid. Ten slotte werk je nauw samen met de financiële administratie en planning & control, en rapporteer je aan de manager financiën.

Het Profiel

Je beschikt over natuurlijk leiderschap en hebt dit ondersteund met een relevante opleiding op HBO+ niveau, zoals bedrijfskunde, management en/of financiële opleiding. Je hebt minimaal vijf jaar leidinggevende ervaring en aantoonbare ervaring met het leiden van veranderprocessen. Je bent vaardig in het communiceren, verbinden, initiëren, motiveren, feedback geven, onderhandelen en het overbruggen van belangen of tegenstellingen. Je staat stevig in je schoenen en hebt gevoel voor verhoudingen en historie.
In deze functie is het belangrijk dat je kennis hebt van of ervaring hebt met:

  • positie, zorgvraag en aanbod van de (toekomstige) klant
  • verkoopproces bij zorgkantoor / gemeenten
  • regelgeving NZA
  • zorgadministraties en zijn processen (validatie eisen, nacalculaties en rekenstaten)
  • contracteren en inkoop
  • financiële processen, AO/IC
  • procesbegeleiding
  • verbinden en ontwikkelen van een team
  • onderlinge verhoudingen en processen
  • begeleiden van persoonlijke ontwikkeling

Kortom we zijn op zoek naar iemand die er plezier in heeft om met elkaar een nieuw tijdperk van professionalisering, optimalisering en samenwerking in te gaan.

Aanbod en procedure

Het salaris is marktconform en afhankelijk van ervaring ingeschaald in de cao gehandicaptenzorg. Het contract is in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Waarom je belangstelling hebt zien we graag uiterlijk 5 maart 2017. De gesprekken bij Prisma zijn op 23 maart. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen.


Deel deze pagina in uw netwerk